Acasă Sanatate-educatie ISJ Brașov anunță organizarea concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și...

ISJ Brașov anunță organizarea concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și de director adjunct

0

Concursul se organizează în temeiul Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director si director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin Ordinul ministrului educației nr. 4.597/2021, modificată și completată prin OME nr. 3026/13.01.2022 și OME nr. 4908/23.06.2022.

Pentru a participa la concursul pentru ocuparea funcţiei de director sau de director adjunct, candidații vor îndeplini, cumulativ, următoarele condiţii:

a) Sunt absolvenţi ai învăţământului superior cu diplomă de licenţă sau atestat de echivalare in condiţiile art. 149 alin. (3) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

b) Sunt titulari în învăţământul preuniversitar, având încheiat contract de muncă pe perioadă nedeterminată;

c) Au o vechime în învăţământul preuniversitar de minimum 5 ani;

d) Au calificativul „Foarte bine” acordat în ultimii 2 ani şcolari încheiaţi lucraţi efectiv la catedră în funcţii didactice sau în funcţii de conducere din unităţi de învăţământ/inspectorate şcolare/casele corpului didactic/Palatul Naţional al Copiilor/Ministerul Educaţiei ori în funcţii de îndrumare şi control din inspectorate şcolare/funcţii de specialitate specifice Ministerului Educaţiei;

e) Nu au fost sancționate disciplinar în anul școlar curent și în ultimii 2 ani școlari încheiați lucrați efectiv la catedră în funcții didactice sau în funcții de conducere din unități de învățământ/inspectorate școlare/casele corpului didactic/Palatul Național al Copiilor/Ministerul Educației ori de îndrumare și control din inspectorate școlare/funcții de specialitate specifice în Ministerul Educației sau a intervenit radierea de drept a sancțiunii, potrivit art. 248 alin. (3) din Legea nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

f) Nu au fost lipsite de dreptul de a ocupa o funcţie de conducere în învăţământ prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală şi nici nu au fost sancţionate disciplinar, conform art. 280 alin. (2) litera (d) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, printr-o decizie de sancţionare disciplinară, rămasă definitivă şi în vigoare, cu suspendarea dreptului de a se înscrie la un concurs pentru ocuparea unei funcţii de conducere;

g) Sunt apte din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcţiei, conform prevederilor art. 234 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

h) Nu au avut statutul de „lucrător al Securităţii” sau „colaborator al Securităţii”.

Dosarul de înscriere la concurs se încarcă în aplicaţia informatică dedicată şi trebuie să conţină obligatoriu documentele prevăzute în articolul 8 din Metodologie.

Depunerea dosarelor de înscriere la proba scrisă se face în perioada 28 iunie-17 iulie 2022. Proba scrisă va avea loc în data de 8 septembrie 2022.

Desfășurarea probei de interviu va avea loc în perioada 22-29 septembrie 2022.

Metodologia de concurs, fișele posturilor pentru director și director adjunct pentru fiecare unitate de învățământ, graficul concursului, bibliografia de concurs și lista documentelor necesare înscrierii la concurs se afișează la sediul Inspectoratul Școlar Județean Brașov- Brașov, Șirul Ghe. Dima nr.4 și pe site-ul: http://isjbrasov.ro

Lista funcțiilor vacante scoase la concurs, sesiunea iunie-octombrie 2022

Nr. crt Județul Unitatea de învățământ (denumirea lungă a unității de învățământ) Funcția vacantă (se alege din listă Director/Director adjunct) Dovada cunoașterii limbii minorității (Da/Nu) Aviz grup parlamentar (Da/Nu) Aviz cult religios (Da/Nu) Condiție învățământ special (Da/Nu)
1 Braşov Clubul Copiilor Codlea Director Nu Nu Nu Nu
2 Braşov Clubul Copiilor Victoria Director Nu Nu Nu Nu
3 Braşov Clubul Sportiv Dinamo Râșnov Director Nu Nu Nu Nu
4 Braşov Clubul Sportiv Școlar Făgăraș Director Nu Nu Nu Nu
5 Braşov Colegiul Național ‘Johannes Honterus’ Brașov Director adjunct Da Da Nu Nu
6 Braşov Colegiul Național ‘Unirea’ Brașov Director Nu Nu Nu Nu
7 Braşov Colegiul Tehnic Energetic ‘Remus Răduleț’ Brașov Director adjunct Da Da Nu Nu
8 Braşov Colegiul Tehnic ‘Simion Mehedinți’ Codlea Director Nu Nu Nu Nu
9 Braşov Colegiul Tehnic ‘Simion Mehedinți’ Codlea Director adjunct Nu Nu Nu Nu
10 Braşov Grădinița cu Program Normal Dumbrăvița Director Nu Nu Nu Nu
11 Braşov Grădinița cu Program Normal Nr. 2 Codlea Director Nu Nu Nu Nu
12 Braşov Grădinița cu Program Normal Nr. 4 Brașov Director Da Da Nu Nu
13 Braşov Grădinița cu Program Prelungit ‘Albinuța’ Făgăraș Director Nu Nu Nu Nu
14 Braşov Grădinița cu Program Prelungit ‘Dumbrava Minunată’ Nr. 18 Brașov Director Nu Nu Nu Nu
15 Braşov Grădinița cu Program Prelungit Nr. 21 Brașov Director Nu Nu Nu Nu
16 Braşov Grădinița cu Program Prelungit Nr. 24 Brașov Director Nu Nu Nu Nu
17 Braşov Grădinița cu Program Prelungit Nr. 35 Brașov Director Nu Nu Nu Nu
18 Braşov Grădinița cu Program Prelungit Nr. 5 Săcele Director Nu Nu Nu Nu
19 Braşov Grădinița cu Program Prelungit ‘Prichindeii’ Făgăraș Director Nu Nu Nu Nu
20 Braşov Grădinița cu Program Prelungit Rupea Director Nu Nu Nu Nu
21 Braşov Grădinița cu Program Prelungit ‘Voinicelul’ Făgăraș Director Nu Nu Nu Nu
22 Braşov Grădinița cu Program Săptămânal ‘Pinochio’ Făgăraș Director Nu Nu Nu Nu
23 Braşov Liceul cu Program Sportiv Brașov Director adjunct Nu Nu Nu Nu
24 Braşov Liceul Tehnologic ‘Dr. Ioan Șenchea’ Făgăraș Director adjunct Nu Nu Nu Nu
25 Braşov Liceul Tehnologic ‘Victor Jinga’ Săcele Director adjunct Nu Nu Nu Nu
26 Braşov Liceul Teologic Ortodox ‘Sf. Constantin Brâncoveanu’ Făgăraș Director Nu Nu Da Nu
27 Braşov Liceul Teoretic ‘Ioan Pascu’ Codlea Director adjunct Da Da Nu Nu
28 Braşov Liceul Teoretic ‘Mihail Săulescu’ Predeal Director Nu Nu Nu Nu
29 Braşov Liceul Teoretic ‘Mihail Săulescu’ Predeal Director adjunct Nu Nu Nu Nu
30 Braşov Școala Gimnazială ‘Apaczai Csere Janos’ Apața Director Nu Nu Nu Nu
31 Braşov Școala Gimnazială ‘Bethlen Samuel’ Racoș Director adjunct Da Da Nu Nu
32 Braşov Școala Gimnazială Budila Director adjunct Nu Nu Nu Nu
33 Braşov Școala Gimnazială Bunești Director adjunct Nu Nu Nu Nu
34 Braşov Școala Gimnazială Comăna de Jos Director adjunct Nu Nu Nu Nu
35 Braşov Școala Gimnazială Cuciulata Director Nu Nu Nu Nu
36 Braşov Școala Gimnazială ‘Dr. Ioan Cerghit’ Hârseni Director Nu Nu Nu Nu
37 Braşov Școala Gimnazială Drăușeni Director Da Da Nu Nu
38 Braşov Școala Gimnazială Dumbrăvița Director adjunct Nu Nu Nu Nu
39 Braşov Școala Gimnazială ‘Gheorghe Șincai’ Șinca Veche Director adjunct Nu Nu Nu Nu
40 Braşov Școala Gimnazială Hălchiu Director adjunct Da Da Nu Nu
41 Braşov Școala Gimnazială Hoghiz Director Nu Nu Nu Nu
42 Braşov Școala Gimnazială Hoghiz Director adjunct Da Da Nu Nu
43 Braşov Școala Gimnazială Jibert Director Nu Nu Nu Nu
44 Braşov Școala Gimnazială Măieruș Director Nu Nu Nu Nu
45 Braşov Școala Gimnazială Măieruș Director adjunct Nu Nu Nu Nu
46 Braşov Școala Gimnazială Moieciu de Jos Director adjunct Nu Nu Nu Nu
47 Braşov Școala Gimnazială Nr. 1 Săcele Director Nu Nu Nu Nu
48 Braşov Școala Gimnazială Nr. 12 Brașov Director adjunct Da Da Nu Nu
49 Braşov Școala Gimnazială Nr. 13 Brașov Director adjunct Nu Nu Nu Nu
50 Braşov Școala Gimnazială Nr. 2 Zărnești Director adjunct Nu Nu Nu Nu
51 Braşov Școala Gimnazială Nr. 3 Codlea Director adjunct Nu Nu Nu Nu
52 Braşov Școala Gimnazială Ormeniș Director Nu Nu Nu Nu
53 Braşov Școala Gimnazială Prejmer Director adjunct Nu Nu Nu Nu
54 Braşov Școala Gimnazială Recea Director adjunct Nu Nu Nu Nu
55 Braşov Școala Gimnazială Rupea Director Nu Nu Nu Nu
56 Braşov Școala Gimnazială Rupea Director adjunct Da Da Nu Nu
57 Braşov Școala Gimnazială Șoarș Director adjunct Nu Nu Nu Nu
58 Braşov Școala Gimnazială Ticuș Director Nu Nu Nu Nu
59 Braşov Școala Primară Beclean Director Nu Nu Nu Nu
60 Braşov Seminarul Teologic Ortodox Liceal ”Dumitru Stăniloae” Brașov Director Nu Nu Da Nu

NOTĂ: Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Brădet Săcele  are post de conduce vacant, dar nu va fi scos la concurs pentru că urmează o reorganizare a rețelei școlare.

Unitatea școlară nu se încadrează în prevederile art. 19 ale Legii Educației Nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Articolul precedentDan Alexa este noul antrenor de la FC Braşov: „Nu pot să-mi fixez alt obiectiv decât promovarea”
Articolul următorBărbatul care a agresat o femeie în centrul Brașovului a fost reținut de polițiști