Acasă National Guvernul a aprobat! Investiții pe secțiunea de cale ferată cuprinsă între Predeal...

Guvernul a aprobat! Investiții pe secțiunea de cale ferată cuprinsă între Predeal și Constanța

0

Guvernul a aprobat hotărârea privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Implementarea măsurilor necesare funcționării sistemului ERTMS pe secțiunea de cale ferată Predeal-Bucureşti- Constanţa şi extinderea sistemului GSM-R pe rețeaua primară de transport feroviar”, lucrare de utilitate publică de interes naţional
În cadrul ședinței de Guvern de astăzi s-au aprobat indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții “Implementarea măsurilor necesare funcționării sistemului ERTMS pe secțiunea de cale ferată Predeal – București – Constanța și extinderea sistemului GSM-R pe rețeaua primară de transport feroviar” cu o valoare totală de 2,16 miliarde lei (inclusiv TVA) și cu durata de execuție a lucrărilor de 36 de luni.
Obiectivul principal al acestui proiect de investiții vizează implementarea sistemului ERTMS (Sistemului european de management al traficului feroviar) nivel 2 pe secțiunea de cale ferată Predeal – București – Constanța și extinderea sistemului GSM-R pe rețeaua primară de transport feroviar.
Lungimea de cale ferată echipată ERTMS nivel 2 (linie dublă) va fi de 369 km.
Realizarea și derularea acestui proiect revine Companiei Naționale de Căi Ferate “C.F.R.” – S.A., care este beneficiarul investiției.
Finanțarea obiectivului de investiții se realizează din fonduri externe nerambursabile, de la bugetul de stat prin Ministerul Transporturilor și infrastructurii, din veniturile proprii ale Companiei Naționale de Căi Ferate “C.F.R.” – S.A., precum și din alte surse legal constituite, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.
3. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor bunuri imobile, darea acestora în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi în concesiunea Companiei Naţionale ,,Administraţia Porturilor Maritime” S.A. Constanţa, ca urmare a finalizării obiectivului de investiție ,,POD RUTIER LA KM 0+540 AL CANALULUI DUNĂRE – MAREA NEAGRĂ ŞI LUCRĂRI AFERENTE INFRASTRUCTURII RUTIERE ŞI DE ACCES ÎN PORTUL CONSTANŢA”
Hotărârea de Guvern a fost adoptată.