Acasă Administrativ Începe ”bătălia” pe cele 5.000 de locuri de parcare rezidențiale din Brașov

Începe ”bătălia” pe cele 5.000 de locuri de parcare rezidențiale din Brașov

0

Din 3 aprilie Primăria Brașov începe procedurile de reatribuire a locurilor de parcare rezidențiale. Pentru a crește eficiența desfășurării procedurii, dar și pentru a scădea timpul de derulare a acesteia, reatribuirile se vor desfășura pe zone mai mici, la fel ca anul trecut.

Primul cartier pentru care se va desfășura procedura de reatribuire este Tractorul, care a fost împărțit în 5 zone.

Din 3 aprilie, începând cu ora 9.00, în curtea interioară a primăriei sunt invitați brașovenii care doresc un loc de parcare și locuiesc pe străzile: Gloriei, Independenței nr. 7-19 (partea impară), 1 Decembrie 1918 nr. 4-10 și nr. 3-11, Olteț nr. 16-36 și nr. 23-33, Octavian Goga nr. 24-38 și nr. 27-39.

În aceeași săptămână, în data de 5 aprilie, tot de la ora 9.00, de asemenea în curtea interioară a primăriei, se va derula procedura pentru locurile de parcare rămase libere de pe străzile Olteț nr.15 21, Păcii, Ciocanului, Octavian Goga nr. 1-25 și nr. 2, 14-22, 13 Decembrie nr. 111, 113, 115, 117.

Brașovenii de pe străzile Str. Gen. Mociulschi nr. 1, 11-27 și nr. 8-44, Al. Constructorilor, Metalurgiștilor, Independenței nr. 2, 13 Decembrie nr. 119, 121, 123 vor putea să închirieze un loc de parcare la procedura din data de 23 mai.

La începutul lunii mai vor fi organizate procedurile de reatribuire pentru celelalte străzi din cartierul Tractorul, după care vor putea fi închiriate locurile de parcare rămase libere din cartierele Noua-Dârste, Triaj, Craiter și Bartolomeu.

În lunile iunie și iulie vor fi organizate procedurile pentru  din cartierele Brașovul Vechi, Blumăna, zona dintre magazinul Star și Inspectoratul de Poliție, Florilor, Drumul Cernatului și Poiana Brașov.

În luna august 2023 nu se vor organiza licitații, deoarece este perioada de cpncediu și ne dorim participarea cât mai multor persoane interesate în obținerea unui loc de parcare de reședință.

Pentru celelalte zone, procedurile de licitație vor fi reluate începând cu luna septembrie 2023 și vor fi afișate pe site-ul www.brasovcity.ro.

Participanții vor prezenta cartea de identitate și certificatul de înmatriculare al autoturismului cu inspecția tehnică periodică valabilă, original sau copie, și celelalte documentele necesare pentru obținerea locului de parcare, în cazul celor care nu le-au depus la primărie înainte de atribuire.

Cei care nu pot participa la procedură pot delega o altă persoană, printr-o împuternicire scrisă de mână, anexând în copie cartea de identitate și certificatul de înmatriculare al autoturismului, cu inspecția tehnică periodică valabilă.

La atribuire se va prezenta o singură persoană pentru fiecare apartament/spațiu comercial pentru care se solicită parcare.

Documentele necesare pentru obținerea unui loc de parcare sunt:

  • – cerere;
  • – documente privind domiciliul/reședința: copie CI. sau actul de proprietate, contract de închiriere în imobilul aparținând asociației de proprietari/locatari, act de donație sau moștenire;
  • – copie după Certificatul de înmatriculare al autovehiculului deținut în proprietate sau în folosință.

În cazul autovehiculului deținut în folosință, solicitantul trebuie să depună documentele privind dreptul de folosință (utilizare) al autovehiculului: contract de leasing, act de donație, act de moștenire, contract de comodat în formă autentică (cu excepția rudelor de gradul I);

Dacă solicitantul depune o cerere – tip, trebuie să depună și o declarație pe propria răspundere că nu deține garaj amplasat pe domeniul public.

În funcție de situație, solicitanții mai trebuie să depună la dosar:

  • – certificat de încadrare într-o grupă de handicap (dacă e cazul);
  • – dovadă că este veteran de război, membru A.F.D.P.R. sau beneficiar al prevederilor Legii 189/2009 sau orice alte documente care dovedesc încadrarea în prevederile unor alte acte normative și Hotărâri ale Consiliului Local Brașov (dacă este cazul);
  • – cuponul de pensii (soț-soție) pentru acordarea reducerii în cazul pensionarilor (dacă este cazul).

În acest moment, Primăria Brașov are în evidență peste 46.000 locuri de parcare de reședință, din care 41.345 sunt ocupate, iar 2.276 abonamente sunt emise cu titlu gratuit. În 2022, în cadrul celor 35 de proceduri, au fost atribuite 1.587 de locuri.

Suma încasată la bugetul local din închirierea locurilor de parcare rezidențiale în anul 2022 este de 5.546.869,84 lei.