Acasă Sănătate-Educație Începe a doua etapă de admitere în clasa a IX-a

Începe a doua etapă de admitere în clasa a IX-a

0

În perioada imediat următoare se vor desfășura următoarele etape de admitere în clasa a IX-a, în învățământul liceal de zi, profesional și dual, astfel:

  1. Pentru învățământul profesional și dual, fișele de înscriere vor fi eliberate de secretariatele unităților de învățământ gimnazial, în perioada 26-28 iulie. Tot în această perioadă candidații vor realiza înscrierea la unitate școlară profesională sau duală dorită.

În această a II-a etapă se pot înscrie candidații care nu au participat la etapa I de admitere sau care au participat, dar nu au fost repartizați/admiși sau au fost admiși, dar nu și-au depus dosarele de înscriere la liceu sau învățământul profesional, pe baza fișei de înscriere în învățământul profesional și dual de stat.

Unitățile de învățământ care au ofertă educațională pentru învățământul profesional și dual vor oferi informațiile și îndrumările necesare pentru completarea de către candidați a opțiunilor pentru calificările din oferta școlii.

Afișarea listei cu candidații înscriși în învățământul profesional se va face în 28 iulie, la sediul  unităților de învățământ care au ofertă pentru învățământul profesional și/sau dual.

  1. Pentru învățământul liceal de stat, unitățile școlare gimnaziale vor primi cererile de înscriere ale candidaților pentru cea de-a II-a etapă, în perioada 1- 3 august.

În această etapă se vor înscrie candidații care au fost repartizați computerizat în prima etapă de admitere, dar care nu și-au depus dosarele de înscriere în termen, candidații care au fost respinși la liceele/clasele care au organizat probe de aptitudini și candidații care au susținut probe de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau de limbă maternă în etapa a doua, precum și candidații care nu au participat sau au participat la repartizarea computerizată în prima etapă de admitere, dar, din diferite motive, nu au fost repartizați computerizat, inclusiv candidații pe locurile speciale pentru rromi și cei pentru locurile distinct alocate candidaților cu CES în unitățile de învățământ de masă.

Tot în aceste etape se vor înscrie, pentru ambele forme de învățământ și absolvenții clasei a VIII-a care nu au susținut evaluarea națională.

Pentru învățământul profesional și dual sunt disponibile în județul Brașov 1.604 locuri dintre care 41 de locuri sunt rezervate candidaților de etnie rromă și 51 pentru absolvenții clasei a VIII-a cu cerințe educaționale speciale.

Pentru învățământul liceal sunt disponibile în județul Brașov 57 de locuri pentru învățământ în limba română, 30 pentru cel în limba maghiară și 12 pentru cel în limba germană. La aceste locuri se adaugă 82 de locuri rezervate candidaților de etnie rromă și 84 pentru absolvenții clasei a VIII-a cu cerințe educaționale speciale.

Listele complete cu aceste locuri au fost publicate pe pagina de web a Inspectoratului Școlar Județean Brașov, la secțiunile dedicate admiterii în clasa a IX-a.