Acasă Sănătate-Educație Încep reînscrierile la grădinițe

Încep reînscrierile la grădinițe

0

Astăzi, 16 mai, încep reînscrierile copiilor înmatriculați în acest an în grădinițe. Anul acesta procesul de (re)înscrierea în grădiniță nu se va mai face asistat de aplicația informatică dedicată, din lipsa suportului tehnic.

Pentru asigurarea cuprinderii copiilor cu vârste între 3 și 6 ani în învățământul preșcolar, în anul școlar 2022-2023, se derulează, succesiv, următoarele etape:

  •  reînscrierea copiilor care frecventează respectiva unitate de învățământ preșcolar în acest an școlar și care urmează să o frecventeze și în anul școlar 2022-2023;
  •  înscrierea copiilor nou veniți.

Reînscrierea copiilor înmatriculați în acest an în grădinițe va începe luni, 16.05 prin informarea părinților privind obligativitatea exprimării în scris a solicitării de reînscriere în anul următor în aceeași unitate școlară (pe același nivel sau pe cel superior).
Solicitările se vor putea depune fie la unitatea școlară fie electronic (prin email).

Ocuparea locurilor libere, după finalizarea etapei de reînscrieri, se va face, de regulă, în ordinea descrescătoare a grupelor de vârstă, respectiv: grupă mare, grupa mijlocie și grupa mică, cu respectarea prevederilor din legislația în vigoare.

În situația în care într-o unitate de învățământ numărul cererilor de înscriere a copiilor în învățământul preșcolar, primite de la părinți, este mai mare decât numărul de locuri libere, vor fi aplicate, succesiv, criterii de departajare generale și criterii de departajare specifice, după cum urmează:

Criteriile generale de departajare sunt următoarele și presupun existența:

  • unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți (situația copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți);
  • unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte; unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate, în anul școlar următor, în unitatea de învățământ respectivă;
  • unui document medical eliberat de medicul specialist/certificat de orientare școlară și profesională/certificat de încadrare în grad de handicap a copilului.

În cazul în care numărul cererilor de înscriere primite de la părinți este mai mare decât numărul de locuri libere, repartizarea copiilor se face în ordinea descrescătoare a numărului de criterii generale de departajare cumulate de către fiecare copil, respectiv: se repartizează la început copiii care îndeplinesc trei dintre criteriile menționate anterior, apoi copiii care îndeplinesc două dintre criterii și, în final, copiii care îndeplinesc doar unul dintre criteriile menționate.

Criteriile specifice de departajare sunt elaborate de fiecare unitate de învățământ preșcolar sau cu grupe de preșcolari, sunt aprobate de consiliul de administrație al acesteia și avizate de către consilierul juridic al inspectoratului școlar județean/al municipiului București până la data de 27 mai 2022.

Criteriile specifice de departajare sunt aplicate după epuizarea departajării pe baza criteriilor generale menționate anterior. Pentru criteriile specifice stabilite, unitatea de învățământ va indica documentele doveditoare pe care părintele trebuie să le depună în momentul completării/validării cererii-tip de înscriere.

Aceste criterii nu pot fi discriminatorii și nu pot include existența unor liste de preînscrieri, organizate în afara calendarului procesului de înscriere în învățământul preșcolar.

Înscrierile vor începe în data de 30 mai.