Acasă Administrativ Încep finanțările pentru clădirile publice din Regiunea Centru

Încep finanțările pentru clădirile publice din Regiunea Centru

Încep sesiunile de informare pentru apelurile de finanțare lansate pe Programul Regiunea Centru 2021-2027.

Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru, în calitate de Autoritate de Management  pentru Programul ”Regiunea Centru” (PR Centru) 2021-2027, organizează sesiuni de informare și discuții pentru apelurile de proiecte lansate în cadrul Programului. Pentru ca cei interesați din județele Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu, să participe într-un număr cât mai mare, aceste evenimente vor fi desfășurate online. Primul eveniment online pentru potențialii solicitanți din Regiunea Centru, va avea loc în 24 august 2023, începând cu ora 12.00 și vizează acțiunea ”3.2 Eficiență energetică în clădiri publice”

Cu un buget de 72.490.588 euro disponibil, în cadrul acestui apel pot depune proiecte unitățile administrativ teritoriale din Regiunea Centru, instituțiile publice și serviciile publice deconcentrate din regiune, instituțiile de învățământ superior de stat, autoritățile publice centrale sau parteneriate între entitățile mai sus menționate. Apelul este de tip competitiv, termenul limită de depunere a cererilor de finanțare fiind 14.02.2024 ora 12:00.

Pe Acțiunea 3.2 a PR Centru 2021-2027, se vor finanța activități de creștere a eficienței energetice în clădiri publice, respectiv lucrări de reabilitare termică a anvelopei clădirilor, lucrări de reabilitate sau modernizare termică a sistemului de încălzire și furnizare a apei calde, instalarea de sisteme alternative de producere a energiei electrice și/sau termice pentru consum propriu, lucrări aferente sistemelor de climatizare, lucrări de management energetic integrat pentru clădiri. Valoarea minima eligibilă a unui proiect este de 150.000 euro pentru proiectele ce vizează lucrări de renovare moderată, respectiv 250.000 euro pentru cele ce vizează lucrări de renovare aprofundată, iar valoarea maxima este 15.000.000 euro.