Acasă Local În ce condiții vor fi acordate împrumuturile pentru unitățile administrativ-teritoriale din județul...

În ce condiții vor fi acordate împrumuturile pentru unitățile administrativ-teritoriale din județul Brașov?

0

Prefectul județului Brașov, Mihai Cătălin Văsii, a prezidat astăzi, alături de subprefectul Ambrus Izabella Agnes, o ședință de lucru cu directorul general al Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Brașov, Mihai Adrian Hârlab, și cu primarii/alți reprezentanți ai unităților administrativ-teritoriale din județ.

Ședința a avut ca temă aplicarea normelor metodologice privind mecanismul de acordare și derulare a împrumuturilor pentru unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, conform OUG nr. 24/2023, privind unele măsuri fiscal-bugetare destinate acordării unor împrumuturi din Trezoreria Statului, documentele în baza cărora se acordă împrumutul și cele care stau la baza obținerii avizului Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum și modul de reflectare a sumelor respective în bugetele instituțiilor publice locale.

OUG nr. 24/2023 prevede că unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale pot solicita – inclusiv pentru instituţiile publice finanţate integral din bugetul local – de la Ministerul Finanţelor, în cursul anului 2023, până cel târziu la data de 1 august 2023, contractarea de împrumuturi din venituri din privatizare, înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului, în limita sumei de 1.000.000.000 lei, pentru asigurarea cofinanţării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană şi de la donatori europeni în cadrul programelor interguvernamentale, inclusiv pentru finanţarea cheltuielilor neeligibile asociate proiectelor, în următoarele condiţii:

  1. a)dobândă: ROBOR la 3 luni comunicată de Banca Naţională a României în ultima zi lucrătoare a lunii anterioare autorizării împrumutului, la care se adaugă o marjă în funcţie de scadenţa împrumuturilor. Rata dobânzii rezultate rămâne fixă pe toată durata de derulare a împrumutului. Marja se stabileşte astfel:

1 punct procentual pentru scadenţe de până la 3 ani inclusiv;

1,5 puncte procentuale pentru scadenţe între 3 şi 5 ani inclusiv;

  1. b) perioadă de rambursare: 1-5 ani, cu posibilitatea rambursării anticipate, parţial sau integral;
  2. c) valoarea maximă ce poate fi autorizată pentru o unitate/subdiviziune administrativ-teritorială este de:

1.500.000 lei pentru comune;

2.000.000 lei pentru oraşe;

4.000.000 lei pentru municipii, altele decât cele reşedinţă de judeţ;

7.500.000 lei pentru municipii reşedinţă de judeţ şi sectoarele municipiului Bucureşti;

7.500.000 lei pentru judeţe.

„Avantajele acestui instrument financiar constau în faptul că dobânda împrumutului este mai mică decât dobânda percepută de sistemul bancar, nu se solicită garanții, se exceptează de la limita de îndatorare prevăzută în Legea nr. 273/2006, iar timpul în care se face analiza dosarului depus este de aproximativ 15 zile dacă documentele sunt în regulă”, a precizat prefectul Mihai Cătălin Văsii.