Acasă Social Hotărâre definitivă a Tribunalului București: Cabinetul de avocatură Mihai Kehaiyan câștigă un...

Hotărâre definitivă a Tribunalului București: Cabinetul de avocatură Mihai Kehaiyan câștigă un proces cu Primăria Municipiului Brașov

0

Primăria Brașov pierde procese pe bandă rulantă! În luna martie, în temeiul art. 37 alin. 6 din Legea nr.50/1991, Curtea de Apel București a confirmat hotărârea Tribunalui București prin care a admis cererea reclamantei – Societatea Blue Residence SRL – și a dispus obligarea pârâtului – Primăria Municipiului Brașov – de a emite certificatul de edificare pentru imobilul cu regim de înălțime P+2+M situat în Brașov, Strada Eugen Jebeleanu nr. 3.

“După cum se știe, în cazul construcţiilor pentru care execuţia lucrărilor s-a realizat fără autorizaţie de construire, iar împlinirea termenului de prescripţie prevăzut la art. 31 nu mai permite aplicarea sancţiunilor, certificatul de atestare privind edificarea construcţiei se poate emite în baza unei expertize tehnice cu privire la respectarea cerinţelor fundamentale aplicabile privind calitatea în construcţii. Chiar și pentru demolarea unor pereți despărțitori în cadrul unor apartamente din bloc, actuala legislație permite intrarea în legalitate foarte ușor prin obținerea certificatului de atestare a edificării construcției. Recent cabinetul nostru de avocatură a reușit emiterea, în premieră, a unui astfel de act pentru un bloc cu regim de înălțime de aproximativ trei etaje din Brașov.” a declarat Mihai Kehaiyan, avocatul care a reprezentat societatea Blue Residence SRL în proces.

Anterior modificărilor legislative, dacă realizai o construcție sau făceai anumite modificări fără autorizație de construcție, cum ar fi spre exemplu, supraetajarea, modificarea unor pereți, sau schimbări ale fațadei, indiferent de natura acestora, o astfel de lucrare se considera ilegală, nu putea fi recepționată și se putea cere demolarea sa.

În prezent, astfel de situații pot fi evitate, mai ales după prescrierea celor trei ani de la data începerii construcției, prin solicitarea emiterii unui certificat de atestare a edificării construcției. Acest act este emis de către autoritățile competente, și confirmă că o anumită construcție a fost realizată în conformitate cu normele legale și cu reglementările tehnice în vigoare. Este un certificat esențial pentru a demonstra că lucrările de construcție au fost efectuate în conformitate cu standardele stabilite și că imobilul poate fi utilizat în mod legal. În urma obținerii acestui act administrativ, imobilul va putea fi ulterior întabulat în evidențele Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară. Autoritatea locală pe raza căreia se află imobilul în privința căruia au intervenit lucrări fără autorizație de construire și pentru care se dorește intrarea în legalitate poate emite acest act administrativ.

“În procesul cu Primăria Municipiului Brașov, am demonstrat că nu există niciun temei legal pentru care imobilul din Brașov, Strada Eugen Jebeleanu numărul 3, nu poate primi un certificat de atestare a edificării construcției. Clientul nostru a efectuat trei expertize tehnice (construcții, încadrare în reglementările de urbanism și expertiza valorică), iar Primăria avea obligația de a le analiza în vederea soluționării cererii de emitere a certificatului de edificare. Chiar și acum – după pronunțarea hotărârii definitive, Primăria Municipiului Brașov dorește să tergiverseze acest litigiu emițând un certificat de atestare a construcției, însă pe numele foștilor proprietari ai imobilului.” a mai declarat avocatul Mihai Kehaiyan.

 

Mai multe informații despre certificatul de atestare a edificării construcției

Vrei să știi mai multe despre aceasta autorizatie esențială în construcții? Poți consulta acest articol

Despre Mihai Kehaiyan

Cabinetul de Avocatură Mihai Kehaiyan are peste douăzeci de ani de practică în domeniu și dispune de un portofoliu vast cu mii de dosare soluționate. Oferă servicii de consultanță juridică și se bazează pe o expertiză vastă ce acoperă peste nouă arii de practica: drept comercial (societar) | drept imobiliar | drept European | dreptul muncii | drept bancar | drept sportiv | recuperare de creanțe | urbanism și autorizarea construcțiilor.