Acasă Social Guvernul se pregătește de exproprieri pentru calea ferată Apața-Cața, subsecțiunea 2 a...

Guvernul se pregătește de exproprieri pentru calea ferată Apața-Cața, subsecțiunea 2 a tronsonului Brașov-Sighișoara aflat în proces de modernizare

0

Guvernul se pregătește de exproprieri pentru calea ferată Apața-Cața, subsecțiunea 2 a tronsonului Brașov-Sighișoara aflat în plin proces de modernizare. Astfel, pe site-ul Ministerului Transporturilor a fost postat, în consultare publică, proiectul de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea declanşării procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată, aprobarea listei imobilelor proprietate publică a statului și a listei imobilelor proprietate publică a unității administrativ – teritoriale, situate pe amplasamentul suplimentar care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ”Reabilitarea liniei de cale ferată Braşov – Simeria, componentă a Coridorului Rin-Dunăre, pentru circulaţia trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h, tronsonul Braşov – Sighișoara”, subsecțiunea: 2. Apața – Cața, aflate pe raza unității administrativ-teritoriale Ormeniș, judeţul Braşov.

Prin prezentul act normativ, se propune aprobarea:

1) amplasamentului suplimentar al lucrării de utilitate publică de interes naţional ”Reabilitarea liniei de cale ferată Braşov – Simeria, componentă a Coridorului Rin-Dunăre, pentru circulaţia trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h, tronsonul Braşov – Sighișoara”, subsecțiunea: 2. Apața – Cața, conform anexei nr. 1 la proiectul de act normativ;

2) declanșării procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ”Reabilitarea liniei de cale ferată Braşov – Simeria, componentă a Coridorului Rin-Dunăre, pentru circulaţia trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h, tronsonul Braşov – Sighișoara”, subsecțiunea: 2. Apața – Cața, aflate pe raza unității administrativ-teritoriale Ormeniș, judeţul Braşov, situate pe amplasamentul suplimentar, expropriator fiind Statul Român, reprezentat de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, prin Compania Naţională de Căi Ferate ”C.F.R.” – S.A.;

3) listei proprietarilor de imobile proprietate privată supuse exproprierii, aflate pe raza unității administrativ-teritoriale Ormeniș, judeţul Braşov, așa cum rezultă din evidențele unității administrativ–teritoriale, precum şi sumele individuale estimate de către expropriator aferente despăgubirilor în cuantum total de 9,64 mii lei (9.634,76 lei) pentru un număr total de 19 imobile terenuri în suprafață de 8.705 mp, prevăzute în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

4) listei imobilelor proprietate publică a statului care fac parte din coridorul de expropriere, situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică de interes național ”Reabilitarea liniei de cale ferată Braşov – Simeria, componentă a Coridorului Rin-Dunăre, pentru circulaţia trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h, tronsonul Braşov – Sighișoara”, subsecțiunea: 2. Apața – Cața, aflate pe raza unității administrativ-teritoriale Ormeniș, judeţul Braşov, prevăzută în anexa nr. 3 la prezenta hotărâre.

5) listei imobilelor proprietate publică a unităților administrativ-teritoriale, care fac parte din coridorul de expropriere, situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică de interes național ”Reabilitarea liniei de cale ferată Braşov – Simeria, componentă a Coridorului Rin-Dunăre, pentru circulaţia trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h, tronsonul Braşov – Sighișoara”, subsecțiunea: 2. Apața – Cața, aflate pe raza unității administrativ-teritoriale Ormeniș, judeţul Braşov, prevăzută în anexa nr. 4 la prezenta hotărâre.

Sumele individuale estimate de către expropriator aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică de interes naţional ”Reabilitarea liniei de cale ferată Braşov – Simeria, componentă a Coridorului Rin-Dunăre, pentru circulaţia trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h, tronsonul Braşov – Sighișoara”, subsecțiunea: 2. Apața – Cața, aflate pe raza unității administrativ-teritoriale Ormeniș, judeţul Braşov, sunt în cuantum  de 9,64 mii lei și se alocă de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în conformitate cu Legea bugetului de stat pe anul 2024, nr. 421/2023, la capitolul 84.01 ”Transporturi”, titlul 58 „Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014 – 2020”, articolul 58.19 – Transferuri din bugetul de stat necesare susținerii derulării proiectelor aprobate la finanțare în cadrul Mecanismului pentru Interconectarea Europei.