Acasă Actualitate Guvernul a desființat Unitatea de Asistenţă Medico-Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru

Guvernul a desființat Unitatea de Asistenţă Medico-Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru

În loc să se construiască mai multe spitale, la Brașov se desființează și cele existente…

La ședința Guvernului din 13 iulie 2023, pe ordinea de zi s-a aflat și HOTĂRÂREA DE GUVERN privind desființarea Unităţii de Asistenţă Medico-Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru, judeţul Braşov. Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

 

Detalii

  • Se aprobă desființarea Unității de Asistență Medico-Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru, organizată în subordinea Consiliului Județean Brașov, cu sediul în comuna Sânpetru, județul Brașov, Str. Meschendorfer 443 A.
  • 2. Beneficiarilor instituționalizați în cadrul Unității de Asistență Medico-Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru li se vor asigura servicii sociale, medico-sociale, în funcție de particularitățile fiecăruia, de către furnizorul public de servicii sociale: Direcția Generală de Asistență Socială şi Protecția Copilului Braşov sau de către unităţi sanitare din reţeaua Consiliului Judeţean Braşov: Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie şi Boli Infecţioase Braşov, respectiv de Spitalul Clinic de Psihiatrie şi Neurologie Braşov.
  • 3. (1) Personalul de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar, care îşi desfăşoară activitatea în cadrul Unităţii de Asistenţă Medico-Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru, se preia pe locurile vacante din cadrul unităţilor sanitare din reţeaua Consiliului Judeţean Braşov, cu încadrarea în normativul de personal.
  • (2) Personalul tehnic, economic, administrativ şi de întreţinere care îşi desfăşoară activitatea în cadrul Unităţii de Asistenţă Medico-Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru se preia pe locurile vacante din cadrul unităţilor sanitare din reţeaua Consiliului Judeţean Braşov şi/sau din cadrul sistemului de asistenţă socială, din Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Braşov, cu încadrarea în normativul de personal.
  • 4. (1) Spitalul Clinic de Psihiatrie şi Neurologie Braşov preia prin protocol de predare-preluare, încheiat în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, patrimoniul Unităţii de Asistenţă Medico-Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru, județul Brașov, stabilit pe baza situaţiilor financiare întocmite potrivit prevederilor art. 28 alin. (11) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
  • (2) Protocolul de predare-preluare cuprinde şi prevederile bugetare şi execuţia bugetară pe anul în curs care se predă şi, respectiv, se preia între instituţiile publice prevăzute la art. 3.
  • 5. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Judeţean Braşov nr. 268/03.07.2003, precum şi orice prevederi din hotărârile Consiliului Judeţean Braşov referitoare la Unitatea de Asistenţă Medico-Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru îşi încetează aplicabilitatea.