Acasă Administrativ “PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

“PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

0

Primăria Orașului Ghimbav anunță semnarea contractului de finanţare nr.127254/10.11.2022 în cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă Componenta 10 – Fondul Local, Elaborarea /actualizarea  în format GIS a documentațiilor de amenajare și de planificare urbană, Titlu apel: PNRR/2022/C10/I4, Runda 1.

Părţile contractuale:

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, denumit în continuare MDLPA, reprezentat legal de domnul Cseke Attila, ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației, în calitate de coordonator de investiţii pentru Planul Național de Redresare și Reziliență, denumit în continuare PNRR Componenta 10 – Fondul Local;

UAT ORAȘUL GHIMBAV în calitate de Beneficiar.

Obiectul acestui Contract de finanțare îl  reprezintă acordarea finanțării de către MDLA, pentru implementarea Proiectului nr. C10-I4-722, intitulat: ,,Elaborare și transpunere în format GIS a Planului de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Orașul Ghimbav’’.

Valoarea totală a Proiectului este de 322.190,72 lei.

Perioada de implementare 12 luni.

Persoană de contact: Mariana Cecilia Burda-Manager de proiect                                            Primar

e-mail: relatiipublice@primaria-ghimbav.ro                                                                           Ionel Fliundra

telefon: 0268-258006

 

„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”

„PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – Următoarea Generație UE”

https://mfe.gov.ro/pnrr/                                   https://www.facebook.com/PNRROficial/