Acasă Social Fermierii și transportatorii brașoveni ies la protest timp de 3 zile!

Fermierii și transportatorii brașoveni ies la protest timp de 3 zile!

0

În urma notificării depuse la Primăria Brașov de către reprezentanții fermierilor, transportatorilor și ai cetățenilor, azi 26.01.2024 la Primăria Brașov s-a întrunit COMISIA DE AVIZARE A CERERILOR DE ORGANIZARE A ADUNĂRILOR PUBLICE.

 

Din comisie au făcut parte: reprezentanții Jandarmeriei Brașov, Politiei Municipiului Brașov, Politiei Locale și Primăriei Brașov.

Scopul adunării publice îl constituie, nerespectarea constituției, exasperarea romanilor fata de lipsa bolnăvicioasă a investițiilor în infrastructura, taxe și impozite, educație, sanitate să.m.d.

După o analiza de aproximativ doua ore, comisia de avizare a hotărât de comun acord cu organizatorii următoarele:

 

 1. DATA PROTESTULUI : 29.30 și 31 ianuarie 2024.
 2. TRASEUL I: B-dul Grivitei, sens giratoriu Onix, str. Iuliu Maniu, Casa Armatei, B-dul Eroilor, str. 15 Noiembrie, Calea București sip ana la Podul Dârste.

     Traseul II : Podul Dârste, Calea București, B-dul Saturn, B-dul Alexandru Vlahuță, str. Harmanului.

 1. INTERVAL ORAR : (întălnire la ora 10:30) 11:00 – 15:00 La adunare vă participa un număr de 50 de camioane, cap tractor, utilaje agricole, tractoare, autoturime de transport persoane. Cetățenii se pot alătură protestului cu autoturismele personale.

 

La protest se vor folosi ca semne distinctive, afișe inscripționate, aplicate la loc vizibil ( parbriz, partea dreapta) și ecusoane pentru organizatori.

Atât organizatorii cât și participanții la adunare/protest sunt obligați să respecte legislația în vigoare ( LEGE nr. 60 din 23 septembrie 1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice)

 

Capitolul IV Asigurarea ordinii pe timpul desfăşurării adunărilor publice

Articolul 16

Comandanţii organelor locale de poliţie şi jandarmerie sau persoanele desemnate de aceştia au obligaţia de a asigura protecţia participanţilor şi de a stabili împreună cu organizatorii măsurile ce trebuie luate pentru desfăşurarea adunărilor publice declarate, în condiţii de deplină ordine.

Articolul 17

În cazul în care adunările publice îşi pierd caracterul paşnic şi civilizat, poliţia şi trupele de jandarmi vor interveni pentru împiedicarea sau neutralizarea manifestărilor ce tulbură grav ordinea şi liniştea publică, pun în pericol viaţa, integritatea corporală a cetăţenilor, a trupelor de ordine sau ameninţă cu devastări ori distrugeri de clădiri şi alte bunuri de interes public sau privat.

Articolul 18

În cazurile prevăzute de art. 17, organele de ordine vor interveni folosind, în condiţiile legii şi în raport cu situaţiile create, mijloacele tehnice din dotare.

 

Capitolul V 

Articolul 25

Încălcarea dispoziţiilor prezentei legi atrage, după caz, răspunderea disciplinară, contravenţională, civilă sau penală.

Articolul 26

Constituie contravenţii următoarele fapte, dacă nu sunt săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să întrunească elementele constitutive ale unor infracţiuni:

 1. a) organizarea şi desfăşurarea de adunări publice nedeclarate, neînregistrate sau interzise;
 2. b) nerespectarea orelor de desfăşurare, traseelor de deplasare sau locului şi perimetrului destinat adunării publice;
 3. c) neluarea de către organizatori a măsurilor de întrerupere a adunării publice, când constată că au intervenit fapte de natura celor prevăzute în art. 2;
 4. d) participarea la adunări publice nedeclarate sau interzise şi urmate de refuzul părăsirii locurilor de desfăşurare a acestora, la avertizările şi somaţiile organelor de ordine făcute potrivit legii;
 5. e) instigarea prin orice mijloace, iniţierea sau recurgerea la acţiuni violente sau alte manifestări, cu intenţia de zădărnicire ori tulburare, în orice mod, a adunărilor publice;
 6. f) refuzul de a părăsi imediat adunarea, dacă măsura a fost dispusă de conducătorii acţiunilor;
 7. g) organizarea sau participarea la contramanifestaţii desfăşurate în acelaşi timp şi în acelaşi loc cu adunările publice declarate, indiferent de modul lor de exprimare;
 8. h) introducerea sau desfacerea băuturilor alcoolice în locurile destinate desfăşurării adunărilor publice, pe toată durata acestora;
 9. i) refuzul de a părăsi imediat adunarea la solicitarea organelor de ordine, potrivit legii.

Articolul 29

Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani introducerea sau portul, de către persoanele participante în locurile destinate desfăşurării adunărilor publice, al armelor de orice fel, materialelor explozive sau incendiare, substanţelor iritantlacrimogene sau cu efect paralizant ori al altor asemenea materiale, substanţe sau obiecte.Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă, dacă fapta nu constituie o infracţiune mai gravă, opunerea cu violenţă faţă de organizatori, împuterniciţii acestora sau faţă de forţele de ordine ori împiedicarea lor de a-şi exercită atribuţiile legale privind asigurarea ordinii în desfăşurarea adunărilor publice.