Acasă Social Curtea de Conturi a dat iama în Primăria Brașov! Numai la clubul...

Curtea de Conturi a dat iama în Primăria Brașov! Numai la clubul de fotbal administrația Coliban a creat un prejudiciu de 3.500.000 lei

1

Dezastru financiar în administrația Coliban! S-a creat un prejudiciu de 3.500.000 de lei numai la FC Brașov.

Nerespectarea prevederilor legale cu privire la aprobarea finanțării din bugetul local al Asociației Clubul Sportiv Fottbal Club Brașov-Steagu Renaște.

Între UATM Brașov și Asociația Clubul Sportiv Fotbal Club Brașov-Steagul Renaște a fost încheiat în baza HCL nr. 383/20-07-2021 contractul de finanțare pentru desfășurarea activității clubului având ca obiect finanțarea din bugetul local al Municipiului Brașov. În primă fază s-a aprobat suma de 1 milion, apoi s-a suplimentat finanțarea, suma totală fiind de 3.500.000 de lei. Astfel, în data de 31.12.2021, au fost decontate plăți în valoare de 3.483.668 lei.

Coliban a centrat, tot el a dat și cu capul!

Din verificările efectuate, Curtea de Conturi a constatat:

Menținerea calității de membru fondator a primarului Municipiului Brașov, dl Coliban Allen, în cadrul Asociației Clubul Sportiv-Fotbal Club Brașov-Steagul Renaște, la data adoptării HCL-lor prin care s-au aprobat finanțări pentru asociație.

Potrivit actului constitutiv, membrii fondatori ai Asociației Clubul Sportiv Scoth Club Brașov sunt: Leurzeanu Vlad, Clem Camelia, Mățău Cristian și primarul Allen Coliban.

Din verificările Curții de Conturi a rezultat că, prin adresele fără număr/29-06-2021, neînregistrate la Asociația Clubul Sportiv Fotbal Club Brașov-Steagul Renaște, Allen Coliban și Clem Camelia(partenera de viață a primarului), membri fondatori ai asociației anunță că ”începând cu data prezentei , se retrag din calitatea de membri fondatori și solicită să se ia act de cererea de retragere.

Prin HCL nr. 383/20-07-2021, anexa nr. 7.1, emisă în condițiile în care primarul Brașovului avea calitatea de membru fondator al asociației, Municipiul Brașov, în calitate de instituție finanțatoare, ”repartizează structurii sportive suma de 1.000.000 lei în vederea finanțării cheltuielilor.

Cu o mână a dat, cu alta a primit! 

În concluzie, din cele prezentate anterior, se constată că, în fapt, semnatarul ca inițator al proiectului de hotărâre privind aprobarea contractului de finanțare pentru desfășurarea activității Asociației Clubul Sportiv Fotbal Club Brașov-Steagul Renaște și semnatarul ca reprezentant al membrului asociat Municipiului Brașov , a cererii Asociației Clubul Sportiv Fotbal Club Brașov-Steagul Renaște prin care se solicită sprijin financiar de 1.000.000 de lei pentru anul 2021, în vederea finanțării clubului, este aceeași persoană, respectiv Allen Coliban, primarul Municipiului Brașov.

Având în vedere că, până în prezent, nu au fost prezentate echipei de audit documente din care să rezulte faptul că Allen Coliban nu mai apare ca membru fondator al Asociației Clubul Sportiv Fotbal Club Brașov-Steagul Renaște, în ultimul act constitutiv actualizat, prin încheierea Judecătoriei Brașov din data de 15.06.2021 este menționat ca membru fondator(s-a prezentat doar cererea de retragere din calitatea de membru fondator datată 29-06-2021 și semnată de Allen Coliban fără dovada (număr de înregistrare) depunerii la sediul Asociației Clubul Sportiv Fotbal Club Brașov-Steagul Renaște.

Nu a fost înregistrată nicio solicitare din partea lui Allen Coliban de retragere din calitatea de membru fondator al asociației. Nepăsător pe banii brașovenilor!

Echipa de audit a luat act de cele menționate în adresa nr. 1263/05-07-2022, însă informațiile prezentate nu sunt confirmate, prin numărul și data de înregistrare a cererii de retragere la nivelul asociației și prin actul constitutiv al asociației actualizat urmare a solicitării de retragere cu înregistrare la Judecătoria Brașov, deși de la data cererii de retragere din poziția de membru fondator a primarului Allen Coliban și până la la data adresei a trecut o perioadă de mai bine de un an.

Abia în septembrie are primarul termen de judecată pentru retragerea din asociație

De asemenea, în adresa de răspuns nr. 1211/30/A/11-07-2022 a Judecătoriei Brașov se precizează faptul că: ”în ce privește membrii fondatori, nu a fost înregistrată în registru nicio cerere de retragere/renunțare la această calitate. Din verificările efectuate în evidențele instanței vă putem comunica faptul că pe rolul instanței se află înregistrată cererea de modificare a statutului formulată de Asociația Clubul Sportiv Fotbal Club Brașov-Steagul Renaște, cerere ce privește și retragerea din calitatea de membri fondatori a două persoane printre care și primarul Allen Coliban, dosarul care are ca obiect această cerere având termen de judecată pe 8-09-2022.

Un primar care nu respectă legea

Astfel, prin prisma celor prezentate mai sus se întrunesc premize de nerespectare a prevederilor art. 228-Regimul general aplicabil conflictului de interese pentru aleșii locali, din OUG nr. 57/2019-privind Codul Administrativ, prin faptul că Allen Coliban este primar al Municipiului Brașov, membru fondator al Asociației Clubul Sportiv Scoth Club Brașov(redenumit Asociația Clubul Sportiv Fotbal Club Brașov-Steagul Renaște) și reprezentant al membrului asociat-Municipiul Brașov în cadrul aceleiași asociații.

Totodată, nerespectarea prevederilor legale cu privire la aprobarea finanțării din bugetul local a Asociației Clubul Sportiv Fotbal Club Brașov-Steagul Renaște.

Din verificările echipei de audit în baza documentelor puse la dispozițiede entitate nu s-a identificat existența unui act administrativ al autorității deliberative care:

-să stabilească procedura de atribuire a contractelor de finanțare conform prevederilor.

-să stabilească și să aprobe cerințele art. 67-1 alin(3) din Legea nr. 69/28-04-2000.

Aici, echipa de audit vorbește și de lipsa TRANSPARENȚEI, cea pe care primarul Allen Coliban o tot invoca peste tot înainte să ajungă primar.

În contractul de finanțare nu s-a regăsit sau precizat proiectul/programul sportiv finanțat, astfel că nu s-a putut face dovada finanțării unui program sportiv și cu atât mai mult a unui program sportiv de utilitate publică. 

Banii publici gestionați prost de administrația USR

În concluzie, autoritatea finanțatoare, nu a asigurat o bună gestiune a fondurilor alocate din bugetul local către Asociația Clubul Sportiv Fotbal Club Brașov-Steagul Renaște, având în vedere faptul că:

-anterior acordării finanțării nu au fost stabilite prin act administrativ al autorității deliberative programele sportive din cadrul programelor sportive de utilitate publică

-nu a fost asigurată respectarea principiilor  de TRANSPARENȚĂ care stau la baza atribuirii contractelor de finanțare în cazul acordării finanțării asociației

-nu au fost aprobate prin act administrativ condițiile, criteriile și procedura, precum și cuantumul pe fiecare categorie de cheltuieli, respectiv fiecare categorie de participanți la activitățile sportive derulate de asociație, fiind astfel încălcate prevederile  art. 67, alin(3) din Legea 69/2000 a educației fizice și sportului.

-obiectivul contractului de finanțare nu conține nicio mențiune cu privire la programul sportiv finanțat

De precizat că proiectul Raportului de Audit public intern nr. 59161/20-05-2022 semnat și de entitatea verificată (Asociația), a fost înaintat conducerii UATM Brașov pentru analiză și avizare, dar până la data finalizării misiunii de audit, acesta nu a fost avizat.

Prejudiciu de 3.500.000 lei la bugetul local. Banii trebuie recuperați

Valoarea prejudiciului constatat: este de 3.500.000 lei reprezentând valoarea finanțării acordate din bugetul local fără respectarea prevederilor legale în domeniu.

Consecința economico-financiară ale erorii/abaterii de la legalitate și regularitate: Prejudicierea bugetului local prin neasigurarea cadrului legal de bună gestiune financiară în utilizarea fondurilor alocate din bugetul local.

Persoanele cu atribuții în domeniu în care s-au constatat deificiențe:

Allen Coliban primar, Tudorache Marilena-director Direcția Economică, Maria Oprea-șef serviciu Buget.

Echipa de audit nu poate reține justificările date prin răspunsurile la notele de relații, întrucât cererea de retragere din asociație întocmită în data de 29-06-2021 nu a fost confirmată ca depusă la asociație cu număr de înregistrare și până la data prezentă aceasta nu a produs efecte juridice conform reglementărilor legale prin înregistrarea la Judecătoria Brașov a retragerii ca membru fondator al asociației și actualizarea actului constitutiv și a statului asociației.

În perioada 29-06-2021 și 19-08-2021 a fost inițiatorul unor proiecte de hotărâre prin care a fost acordată finanțare Asociației(cererea de finanțare nr. 19/15-07-2021 fiind semnată de Allen Coliban în calitate de reprezentant al asociatului Municipiul Brașov) și a fost aprobată darea în folosință a unor bunuri din domeniul public și privat al Municipiului Brașov. Faptul că în perioada 29-06-2021 -prezent nu a existat certificarea legală a retragerii din Asociație este demonstrat și de faptul că abia în data de 28-06-2022 Asociația a depus la Judecătoria Brașov solicitare de înscriere a modificării statului  prin retragerea primarului Allen Coliban. 

 

Articolul precedentIncendiu la un autoturism în municipiul Brașov. Se intervine cu o autospecială și un echipaj SMURD
Articolul următorPrima întâlnire din 2022 a Comitetului Interdepartamental pentru Dezvoltare Durabilă
Jurnalist din anul 2006. A scris pentru publicații naționale, regionale, locale.(Ziua, Buna Ziua Iasi). Din 2014 este redactor șef și manager la publicația regională Transilvania365. Aproape un an a cochetat și cu televiziunea(realizator “Brașovul Tău” la Mix TV). Este licențiat în Științe Politice, dar are și un master în Management.