Acasă Social Cum se pregătește Brașovul pentru schimbările climatice. A fost lansat Proiectul European...

Cum se pregătește Brașovul pentru schimbările climatice. A fost lansat Proiectul European „CARMINE”

„CARMINE” este un proiect din care face parte și Primăria Brașov, finanțat 100% nerambursabil de Comisia Europeană și coordonat de Administrația Națională de Meteorologie. Pentru a sprijini reziliența comunităților metropolitane la schimbările climatice până în 2030, proiectul investighează impactul schimbărilor climatice, studiază răspunsurile și schimbările comportamentale ale societății și dezvoltă soluții și căi pentru adaptarea la aceste schimbări și atenuarea lor, pentru atingerea neutralității climatice și adaptarea la schimbările socio-ecologice actuale.

 

Proiectul va fi implementat în perioada 2024-2028 de către un consorțiu format din 31 de universități partenere, instituții de cercetare, companii private, instituții publice și organizații internaționale din 11 țări: România, Italia, Grecia, Franța, Spania, Germania, Belgia, Danemarca, Cehia, Marea Britanie, Elveția.

Punctual, proiectul „Carmine” urmărește să creeze și să dezvolte servicii de sprijin decizional și linii directoare care să ajute zonele metropolitane să reziste și să se adapteze la schimbările climatice, inclusiv prin avertizare timpurie. Prin colaborare cu comunitățile locale și metropolitane, vor fi dezvoltate în comun cadre trans-sectoriale pentru acțiuni de adaptare și atenuare și vor fi furnizate foi de parcurs bazate pe date și metode științifice pentru guvernanța climatică pe mai multe niveluri care să sprijine evaluările și planurile locale de adaptare.

Pentru a sprijini comunitățile metropolitane să devină rezistente la climă până în 2030, proiectul investighează impactul schimbărilor climatice la scară locală, studiază răspunsurile și modificările comportamentale ale societății și dezvoltă soluții de adaptare la schimbările climatice, pornind de la 8 studii de caz din 8 țări, zone metropolitane cu diverse profiluri socio-economice, tipuri de comunități, vulnerabilități, factori de impact asupra climei și distribuție geografică din Europa: Brașov, Praga, Leipzig, Funen- Odense, Atena, Barcelona, Bologna, și Birmingham.

„Unul dintre studiile de caz din proiectul CARMINE este Zona Metropolitană Brașov (prezentat astăzi, n.n.), studiu care se referă la provocările pe care le așteaptă această regiune din punctul de vedere al schimbărilor climatice, și anume o creștere destul de accentuată a temperaturilor, deci va fi din ce în ce mai cald, corelată cu creșterea intensității precipitațiilor. Vom avea cantități de precipitații relativ stabile, în ușoară scădere, dar acestea vor cădea în episoade de precipitații, ploi și ninsori, din ce în ce mai intense, acestea conducând la provocări importante asupra mai multor sectoare economice. Principalul sector economic pe care îl avem în vedere în acest proiect este turismul, corelat cu resursa de apă. Avem în regiunea Brașov, după cum știm, o tendință destul de accelerată de creștere a populației, o dinamică economică foarte pronunțată în prezent și cu perspective foarte bune pentru viitorii ani, dar asta înseamnă și o presiune asupra resurselor. Corelate, cele două, presiunea din punct de vedere climatic și presiunea din punctul de vedere al creșterii populației și al dinamicii economice înseamnă provocări noi, cărora autoritatea locală trebuie să le facă față, iar acest proiect construiește o serie de instrumente, un suport de luare a deciziilor, de sprijin a deciziilor la nivel local, care ține cont de toate aceste provocări. Practic, autoritățile locale vor avea la dispoziție un suport de luare a deciziilor care le va permite să aleagă între mai multe opțiuni de adaptare și atenuare a impactului schimbărilor climatice, cu o perspectivă destul de apropiată, 2030-2035, deci cu o utilitate aproape imediată“, a subliniat Sorin Cheval, coordonatorul proiectului CARMINE și cercetător științific la Administrația Națională de Meteorologie.

Proiectul integrează abordări inovative, precum Living Labs (LL în fiecare studiu de caz, ca spații deschise care reunesc oameni de știință și diferite categorii de părți interesate; simulări Digital Twins (DT), ce propun reprezentări și scenarii virtuale a sistemelor metropolitane; soluții bazate pe natură (NBS), care trebuie să joace un rol mai important în gestionarea utilizării terenurilor și planificarea infrastructurii pentru a reduce costurile, a furniza servicii rezistente la climă și pentru a îmbunătăți reziliența climatică; Inteligența artificială (AI), modelarea și învățarea automată (ML), folosite pentru a crește rezoluția modelelor existente prin integrarea factorilor naturali și antropici; lanțuri de simulare, ce presupun co-dezvoltarea, testarea și validarea unui cadru de simulare pe mai multe scări pentru a sprijini evaluarea impactului la scară locală.

„CARMINE” pornește de la abordarea detaliată a celor opt studii de caz, în care se vor stabili Living Labs („Laboratoare vii“) și se vor analiza riscurile și vulnerabilități climatice, pentru a proiecta împreună instrumente de sprijinire a deciziilor și a propune căi de dezvoltare reziliente climatic. În cazul Brașovului, analiza pleacă de la date climatice de înaltă rezoluție și vulnerabilități specifice, inclusiv asupra activității turistice, de exemplu, și propune soluții printre care promovarea transportului public și benzi dedicate, treceri de pietoni cu buton, extinderea facilităților destinate bicicliștilor, crearea de park&ride-uri și implementarea trenului metropolitan, reabilitarea termică a clădirilor, dar și schimbarea mentalităților legate de transportul cu mijloace alternative autoturismului personal, promovarea lanțurilor scurte de aprovizionare și susținerea producătorilor locali sau educația ecologică în școli.

Mai multe date despre proiect: https://www.carmine-project.eu/about-objectives.php

Proiectul „Soluții reziliente de dezvoltare climatică în Regiunile Metropolitane ale Europei (CARMINE)” beneficiază de finanţare 100% nerambursabilă de la Comisia Europeană, în cadrul măsurii: HORIZON CL5-2023-D1-01-07 — Modelare pentru reziliența locală – Evoluții în sprijinul evaluărilor și planurilor de adaptare locală.

Valoarea grantului este de 10.174.699 euro.

Durata proiectului este de 48 luni (01 Februarie 2024 – 31 Ianuarie 2028).