Acasă Social Consiliul Judeţean Braşov a finalizat toate proiectele finanțate cu fonduri europene accesate...

Consiliul Judeţean Braşov a finalizat toate proiectele finanțate cu fonduri europene accesate în perioada 2014-2020

Consiliul Judeţean Braşov a finalizat implementarea tuturor proiectelor finanţate cu fonduri europene accesate în perioada 2014-2020, odată cu încheierea lucrărilor din cadrul obiectivului investiţional „Modernizare drum interjudețean Covasna – Brașov, care face legătura între drumul național DN 12 și drumul național DN 13 – format din DJ 131 km 0+000–7+856 și DJ 131B km 0+000–12+978”.

Finanțarea modernizării acestui drum a fost asigurată de Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 6 – Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere de importanţă regională, Prioritatea de investiţii 6.1 – „Stimularea mobilităţii regionale prin conectarea nodurilor secundare și terţiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale”.

Valoarea totală actualizată a contractului de finanţare este de 116.906.925,99 lei, din care cheltuielile totale eligibile sunt de 115.549.648,95 lei.

Vineri, 24 mai, în localitatea Augustin, la podul peste Olt situat pe DJ 131B la km 12+125, refăcut integral în cadrul acestui proiect, s-au desfăşurat procedurile de recepție la încheierea lucrărilor de modernizare totală a celor două tronsoane de drumuri județene, cu o lungime însumată de 20,83 km.

Au fost prezenți Constantin Todorică Șerban – președintele Consiliului Județean Brașov, membrii echipei de implementare a proiectului în frunte cu Daniel Gligoraș – administratorul public al județului Brașov, cel care a manageriat proiectul din partea autorităţii judeţene, Dan Popa – director în cadrul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Centru, primarii comunelor Măieruş, Apaţa, Ormeniş şi Augustin pe al căror teritoriu administrativ s-au desfășurat lucrările la drumurile judeţene DJ 131 şi DJ 131B, parlamentari, alături de reprezentanți ai firmelor constructoare SC Gott Strasse SRL – SC Perfect Consult Europe SRL – Hydrostroy AD, ai proiectantului SC Irimat Cons SRL, ai supervizorului – diriginte de şantier SC Venturo Investment SRL, ai consultantului SC Alpha Consult & Engineering SRL, ai firmelor furnizoare de utilităţi şi ai instituţiilor publice care au avizat proiectul.

Adrian-Ioan Veştea, ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, a participat la acest eveniment nu doar în calitate de oficial guvernamental, cât mai ales ca bun cunoscător al proiectului, având în vedere că l-a coordonat în calitate de preşedinte al Consiliului Judeţean încă din faza de scriere a cererii de finanţare şi până anul trecut, când deja lucrările erau bună măsură încheiate.

Un scurt istoric al proiectului

În 6 februarie 2018, pe vechiul pod de la Augustin, la granița județelor Brașov și Covasna, preşedinţii celor două consilii judeţene semnau alături directorul general al ADR Centru contractele de finanţare pentru modernizarea traseului interjudețean Brașov-Covasna, care unește DN 13 cu DN 12 prin Măieruș, ocolind munții Baraolt și Bodoc, cu revenire la cursul superior al Oltului, în comuna Malnaș.

Astfel, pe lângă finanțarea reabilitării celor două segmente din DJ 131 şi DJ 131B din judeţul Braşov, pe traseul DN 13 – Măieruș – Apața – Ormeniș – Augustin – limită județ Braşov, a fost finanţată şi modernizarea tronsonului din DJ 122 Baraolt – Biborțeni – Malnaș – DN 12, obiectiv implementat de Consiliul Judeţean Covasna. Cererile de finanţare au fost elaborare în colaborare de cele două administraţii, corelând interesele de dezvoltare ale județelor vecine Covasna și Brașov.

Tronsoanele modernizate asigură o conectivitate mai bună a oraşului Baraolt şi a zonei Valea Zălanului din judeţul Covasna, cu principalele artere rutiere din sud-estul Transilvaniei, respectiv DN 12 (Brașov – Sfântu Gheorghe – Miercurea Ciuc – Gheorgheni – Toplița) și DN 13 (Brașov – Rupea – Sighişoara – Târgu Mureș) şi, în egală măsură, o conexiune directă şi modernă a comunităţilor din partea nordică a judeţului Braşov cu localităţile din judeţele învecinate Covasna şi Harghita.

În 21 iulie 2020 a fost semnat contractul de execuţie a lucrărilor, implementat de Asocierea SC Gott Strasse SRL – SC Perfect Consult Europe SRL – Hydrostroy AD, împreună cu subcontractorul SC Proiect-Construct Regiunea Transilvania, care s-a ocupat de proiectarea şi execuţia relocării reţelelor de utilităţi publice.

Valoarea totală a contractului de execuţie la finalizarea lucrărilor este de 130.249.170,03 lei.

În 7 august 2020 a avut loc predarea amplasamentului către constructor, iar câteva zile mai târziu, în 24 august 2020, Consiliul Judeţean Braşov a transmis ordinul de începere pentru proiectul „Modernizare drum interjudeţean Covasna – Braşov care face legătura între drumul naţional DN 12 şi drumul naţional DN 13 – format din DJ 131 km 0+000–7+856 şi DJ 131B km 0+000–12+978”.

Lucrările executate în cadrul proiectului

Din fondurile europene au fost modernizaţi 15,59 kilometri de drumuri, acostamente şi trotuare, iar cu finanţare de la bugetul local al Judeţului Braşov a fost modernizat un sector de drum în lungime de 5,24 km.

Au fost amenajate staţii de transport public, s-au construit rigole, şanturi, drenuri şi puţuri absorbante pentru evacuarea apelor pluviale, s-au refăcut podeţele transversale şi cele de acces la drumurile laterale şi au fost reabilitate trei poduri peste râul Olt, pârâul Măieruş şi pârâul Remetea.

Reabilitarea podului de la Augustin a fost cea mai amplă lucrare de artă din cadrul contractului. Constructorul a refăcut infrastructura şi suprastructura acestuia, calea de rulare fiind modernizată pe toată lungimea podului, care măsoară 164,18 metri. Au fost executate injectări de fisuri și reparaţii cu mortare speciale, au fost consolidate culeele, au fost schimbate aparatele de reazem şi s-au executat perforările cu ancore matate. În urma reabilitării, podul are o lăţime a căii de rulare de 7,80 metri şi trotuare late de un metru.

În paralel, albia râului Olt a fost curăţată, defrişată şi amenajată, au fost aşternute anrocamentele din piatră brută şi s-a turnat betonul.

De asemenea, în cadrul proiectului au fost realizate consolidări, au fost construite sau reparate zidurile de sprijin, s-au amenajat trecerile la nivel cu calea ferată şi, acolo unde a fost necesar, au fost deviate reţelele de utilităţi.

În ceea ce priveşte reabilitarea şi modernizarea infrastructurii rutiere, lucrările s-au executat pe tronsoane, de la intersecţia dintre DJ 131 şi DN 13 până la intrarea în comuna Apaţa, între Apaţa şi intrarea în comuna Ormeniş, între comunele Ormeniş şi Augustin, şi sectoarele din intravilanul localităţilor.

Pe întreaga lungime a drumurilor structura rutieră a fost refăcută în totalitate, fiind executate lucrări de excavație până la fundaţie, urmate de aşternerea straturilor de balast, piatră spartă şi a celor două straturi de asfalt.

Date tehnice relevante:

Suprafaţa carosabilului modernizat: 134.418,37 mp

Suprafaţa trotuarelor şi acceselor: 16.437,6 mp

Poduri modernizate: 3

Staţii de transport în comun: 4

Parcări modernizate: 1

Amenajare intersecţie giratorie: 1

Podeţe: 50

Lucrări de siguranţă rutieră: 18.715,14 metri

Marcaje longitudinale: 48,77 km

Marcaje transversale: 665,54 metri

Indicatoare rutiere montate: 728 buc.

„Această zi este încă o dovadă a faptului că noi, la Consiliul Judeţean Braşov, nu doar vorbim, ci în primul rând facem! Toate proiectele începute în 2017, odată cu scrierea şi depunerea cererilor de finanţare, sunt finalizate. Avem în momentul de faţă peste 100 de km de drumuri judeţene modernizate din cei aproximativ 650 de km de drumuri judeţene pe care le administrăm. A fost un proiect care a presupus lucrări complexe şi mă bucur că am reuşit să-l finalizăm în cele mai bune condiţii. Lucrările de reabilitare şi modernizare a celor două segmente rutiere, respectiv 7,856 de km din drumul judeţean DJ 131 şi 12,978 de km din drumul judeţean DJ 131B, aduc beneficii însemnate locuitorilor din cele patru comune braşovene, dar şi cetăţenilor din judeţul Covasna. Practic, prin implementarea proiectului legăm două judeţe, asigurăm condiţii optime de circulaţie rutieră şi deschidem zona spre investiţii”, a afirmat preşedintele Consiliului Judeţean Braşov, Constantin Todorică Şerban.

„Aş vrea să mulţumesc tuturor celor care au fost implicaţi în proiectul modernizării drumului interjudeţean Covasna – Braşov, echipei de implementare, echipei de la ADR Centru şi tuturor primarilor care au lucrat cu noi, în parteneriat. Noi, la Consiliul Judeţean, suntem preocupaţi în continuare de scrierea proiectelor cu fonduri europene şi de implementarea lor în vederea modernizării infrastructurii rutiere. Avem în pregătire un proiect de reabilitare şi modernizare a unor drumuri judeţene însumând peste 50 de km, un proiect matur la acest moment, la care am finalizat partea de proiectare şi lucrăm la definitivarea coridorului de expropriere. Dorim să depunem acest proiect pe Programul Operaţional 2021-2027 până la sfârşitul lunii viitoare”, a spus Daniel Gligoraş, managerul de proiect.

„Vreau să transmit felicitări întregii echipe de la Consiliul Judeţean Braşov şi lui Daniel Gligoraş, cu care am ţinut permanent legătura şi am lucrat îndeaproape pe tot parcursul implementării proiectului. Pentru noi, ca finanţatori, fiecare moment în care un proiect se finalizează este un moment de bucurie, deoarece accesarea fondurilor europene reprezintă cheia dezvoltării comunităţilor noastre. Consiliul Judeţean Braşov este un exemplu de bune practici în acest domeniu, dovadă fiind cele 11 proiecte implementate în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, proiecte cu o valoare totală de peste 85 de milioane de euro. Vă urăm mult succes şi vă suntem aproape pentru a duce la final, şi de acum înainte, implementarea cu succes a tuturor proiectelor”, a susţinut Dan Popa, director în cadrul ADR Centru.

La rândul său, ministrul Dezvoltării, Adrian-Ioan Veştea, a evidenţiat faptul că la Consiliul Judeţean Braşov implicarea în atragerea de fonduri investiţionale a fost constantă şi totală. „Consiliul Judeţean Braşov a reuşit să obţină fonduri pentru investiţii din diverse surse de finanţare, fie că vorbim de bani europeni cu ajutorul cărora au fost implementat proiecte în toate zonele judeţului Braşov, sau de fonduri din bugetele naţionale, pe programele PNDL I şi II şi «Anghel Saligny». Legat de acest proiect încheiat astăzi îmi aduc aminte cu plăcere de momentul semnării contractului de finanţare, alături de domnul preşedinte al Consiliului Judeţean Covasna. Prin acest proiect dovedim că cele două administraţii au fost în măsură să se aşeze la aceeaşi masă şi să gândească o strategie care să aducă dezvoltare ambelor judeţe. Îi felicit pe colegii de la Consiliul Judeţean Braşov pentru perseverenţa de care au dat dovadă şi pentru reuşita de astăzi care le răsplăteşte eforturile din ultimii ani”, a declarat ministrul Adrian-Ioan Veştea.

O reuşită de excepţie

Proiectul a fost implementat cu succes prin parteneriatul dintre UAT Judeţul Braşov, UAT Comuna Măieruş, UAT Comuna Apaţa, UAT Comuna Ormeniş şi UAT Comuna Augustin, obiectivele specifice ale proiectului fiind îndeplinite.

* A fost îmbunătățită capacitarea portantă a drumului, fiind asigurate condiții de circulație la nivelul cerinţelor şi normativelor în domeniu.

* A crescut siguranța circulației şi s-a asigurat un confort sporit pentru participanții la trafic.

* A crescut cu aproximativ 22% viteza medie de deplasare pe drumurile județene DJ 131 şi DJ 131B.

* S-au îmbunătăţit condițiile de mediu prin reducerea volumului de praf şi adoptarea unor soluții optime de sisteme rutiere, având ca strat de uzură betonul asfaltic.

Beneficiarii direcţi ai proiectului sunt comunele Măieruș, Apața, Ormeniș și Augustin, prin dezvoltarea infrastructurii de transport rutier și creșterea gradului de accesibilitate și mobilitate a persoanelor și a mărfurilor, un factor determinant pentru susținerea dezvoltării economice a localităților.

Îmbunătățirea condițiilor de infrastructură va genera dezvoltare economică şi creşterea nivelului de viață al locuitorilor, prin atragerea unor noi investiții în zonă. Agenții economici locali și în special cei care își desfășoară activitatea în partea de nord-est a județului Brașov vor avea beneficii imediate în urma implementării acestui obiectiv.

Nu în ultimul rând, prin îmbunătățirea accesului la infrastructura de transport județeană, regională și națională potențialii investitori care vor fi atrași în regiune, iar persoanele care tranzitează zona şi turiștii au posibilitatea să descopere un crâmpei mai cunoscut din judeţul Braşov.