Acasă Social CJ Brașov desfășoară două proceduri de achiziţie pentru lucrări la infrastructura rutieră...

CJ Brașov desfășoară două proceduri de achiziţie pentru lucrări la infrastructura rutieră din Ţara Făgăraşului

0

Administraţia publică judeţeană desfăşoară în prezent două proceduri de achiziţie pentru importante lucrări la infrastructura rutieră din Ţara Făgăraşului, a căror finanţare este asigurată din bugetul local al judeţului Braşov pe anul în curs. În data de 5 aprilie au fost publicate în Sistemul Electronic de Achiziţii Publice documentaţiile pentru realizarea următoarelor obiective:

• „Reabilitare DJ 103D Viştea de Jos (DN 1) – Viştea de Sus, km 0+000–5+106”, cu termen final pentru depunerea ofertelor stabilit în data de 23 aprilie;

• „PT + Execuție fundații Pod DJ 105 km 0+660 în localitatea Voila”, pentru care autoritatea contractantă a prevăzut data de 24 aprilie ca termen pentru primirea documentaţiilor din partea operatorilor economici.

Prima procedură are în vedere reabilitarea drumului judeţean DJ 103D pe tronsonul situat între localităţile Viştea de Jos şi Viştea de Sus, incluzând realizarea structurii rutiere, refacerea suprafeţei carosabile, a acostamentelor, trotuarelor şi drumurilor laterale, realizarea scurgerii apelor pluviale, refacerea podeţelor transversale, podeţelor la drumurile laterale şi de acces, precum şi construirea unui pod nou.

Lucrările vor cuprinde şi realizarea elementelor de siguranţă a circulaţiei, respectiv marcaje longitudinale, transversale şi indicatoare stâlpi rutieri noi. Execuţia lucrărilor se va face în conformitate cu Proiectul Tehnic elaborat de către SC Different Action SRL, care este parte integrantă a caietului de sarcini.

Acest tronson de drum este important atât pentru locuitorii din satul Viştea de Sus, care vor dispune de o conexiune rutieră modernizată cu centrul administrativ al comunei Viştea şi cu Drumul Naţional 1, cât şi pentru accesul vizitatorilor spre zona turistică de la poalele Munţilor Făgăraş.

În lungime de 5,106 km, segmentul rutier porneşte din DN 1, străbate intravilanul şi extravilanul localităţii Viştea de Jos şi se termină la intrarea în satul Viştea de Sus, la intersecţia cu drumul judeţean DJ 104A, supranumit „Drumul de sub munte”, care a fost modernizat de Consiliul Judeţean Braşov printr-un proiect cu fonduri europene.

Valoarea totală estimată a acestei achiziţii este de 24.755.911,72 lei (fără TVA). Bugetul include cheltuielile privind amenajarea terenului şi aducerea lui la starea iniţială, relocarea şi protecţia reţelelor de utilităţi publice, organizarea de şantier şi lucrările propriu-zise de construcţii şi instalaţii.

Cea de-a doua procedură se referă la atribuirea contractului pentru elaborarea Proiectului Tehnic şi execuţia fundaţiilor viitorului pod peste Olt, situat pe drumul judeţean DJ 105, în localitatea Voila, obiectiv pe care Consiliul Judeţean Braşov îl implementează cu finanţare din PNDL – Etapa a II-a, în vederea asigurării conexiunii rutiere cu Baza NATO de la Cincu.

După demolarea vechiului pod, realizată prin implozie în 22 septembrie 2023, executivul CJ Braşov a comandat două expertize, având în vedere deteriorarea structurii fundaţiilor iniţiale.

Expertiza tehnică a soluţiilor de proiectare şi cea geotehnică privind execuţia lucrărilor au dat ca singură soluţie necesitarea construirii unor fundaţii noi, „indirecte, pe piloţi din beton armat solidarizaţi la partea superioară cu radiere de beton armat”. Astfel, în amplul proiect investiţional de edificare a unui pod nou peste Olt, autoritatea judeţeană şi-a asumat realizarea din fonduri proprii a fundaţiilor, în condiţiile în care structurile temeliei iniţiale erau inutilizabile.

Valoarea totală estimată a achiziţiei este de 9.554.376 lei (fără TVA), incluzând servicii de proiectare şi asistenţă tehnică – 236.124 lei (fără TVA), organizarea de şantier – 140.000 lei (fără TVA) şi execuţia lucrărilor, evaluată la suma de 9.178.252 lei (fără TVA).
Conform caietului de sarcini, noile fundații ar trebui finalizate până la sfârșitul lunii septembrie a acestui an. După recepționarea lucrărilor, autoritatea publică judeţeană va transmite antreprenorului Con-A SRL ordinul de reîncepere a contractului pentru continuarea şi finalizarea construcţiei noului pod situat la ieşirea din localitatea Voila.

În acest an avem la dispoziţie un buget judeţean axat pe dezvoltare şi deja am început să punem în operă proiectele pe care le-am cuprins ca priorităţi în lista de investiţii a Consiliului Judeţean pe anul 2024. Este şi cazul acestor obiective, pentru care la finele săptămânii trecute am lansat procedurile de achiziţie. Ne propunem să alocăm fonduri pentru modernizarea infrastructurii de drumuri din Ţara Făgăraşului, deoarece investiţiile de acest tip aduc dezvoltare şi prosperitate în sânul comunităţilor locale. Nu neglijăm nici celelalte zone ale judeţului, Ţara Cohalmului – Rupea şi Ţara Bârsei, unde avem în diverse stadii de implementare proiecte similare care, odată realizate, vor îmbunătăţi din punct de vedere economico-social viaţa concetăţenilor noştri. Lucrăm pe multiple planuri şi urmărim îndeaproape implementarea investiţiilor finanţate atât cu fonduri europene, cât şi cu fonduri guvernamentale, respectiv locale, astfel încât acestea să aducă beneficiile pe care le aşteaptă locuitorii judeţului nostru”, a afirmat preşedintele Consiliului Judeţean Braşov, Todorică-Constantin Şerban.