Acasă Sănătate-Educație Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Brașov organizează cea de-a doua...

Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Brașov organizează cea de-a doua ediţie a Conferinţei Internaţionale „Abordări moderne în Logopedie și consiliere psihopedagogică”

Evenimentul este dedicat logopezilor, consilierilor şcolari şi, în egală măsură, tuturor profesioniştilor din domeniul asistenţei psihopedagogice şi educaţionale, urmând să aibă loc în perioada 𝟐𝟒-𝟐𝟓 𝐦𝐚𝐢 𝟐𝟎𝟐𝟒, la Colegiul „Nicolae Titulescu” din Braşov, cu participarea fizică și online a numeroşi specialişti din ţară şi străinătate.
Printre personalităţile care au confirmat participarea se numără:
• Prof. dr. Wiltrud Weidinger Meister, de la Universitatea de Formare a Profesorilor din Zurich, Centrul de predare şi învăţare transculturală, Elveţia.
• Dr. habil. Vámosi Tamás, profesor asociat la Departamentul de Educație și Dezvoltare a Adulților, Institutul pentru Studiul Educației și Dezvoltării Umane, Facultatea de Științe Umaniste – Universitatea Pécs, Ungaria.
• Dr. Radu Ţenter, medic specialist în psihiatrie pediatrică.
• Dr. psiholog Mara Adriana Priceputu, preşedintele IRPI, formator și supervizor în Psihoterapie integrativă și Psihologie clinică, autoare a mai multor lucrări și cercetări științifice, membră în comisii profesionale și de cercetare naționale și internaționale.
• Dr. habil. Cornelia Rada, cercetător ştiinţific gr. I la Institutul de Antropologie „Francisc I. Rainer” și redactor-şef la revistele Anthropological Researches and Studies (ARS) și Studii şi Cercetări de Antropologie (SCA), supervizor, specialist in psihologie clinică, psihoterapeut, specialist în psihoterapie analitică și practicant autonom în psihoterapie cognitiv-comportamentală și hipnoterapie.
• Prof. universitar Camelia Măianu, Catedra de Dezvoltare Umană și Studiile Familiei din cadrul Universităţii Vermont, SUA.
• Dragoş Iliescu, preşedintele Şcolii Doctorale de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, cercetător, preşedinte al Comisiei Internaţionale pentru Teste (ITC) şi autor, profesor extraordinar în cadrul Universității din Stellenbosch, Africa de Sud.
• Dr. Vera Todorova, profesor asistent la catedra de psihologie și director adjunct al Departamentului de Dezvoltare științifică, relații internaționale, proiecte și programe din cadrul Universităţii Trakia, Stara Zagora, Bulgaria.
• Dr. Georgeta Pânişoară, conferenţiar universitar la Catedra de Psihologie a Universităţii Bucureşti, conducător de doctorat.
• Dr. Jon Sperry, profesor asociat la Universitatea Lynn, SUA.
• Prof. univ. dr. Gheorghe Tomşa, profesor emerit la Universitatea Bucureşti, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, autorul multor lucrări în domeniu: „Orientarea şi dezvoltarea carierei la elevi” (1999), „Consilierea şi orientarea în şcoală” (1999, revizuită şi adăugită 2003), „Dicţionar de consiliere şi orientare” (coordonator, co-autor, 2003), „Psihopedagogie preşcolară şi şcolară” (2005), „Consilierea şi managementul carierei” (2007), „Abordări generale ale consilierii și consultanței școlare” (2011).
• Liliana Vicol, doctor în pedagogie, Institutul de Științe ale Educației și conferenţiar universitar la Departamentul Resurse Umane, Afaceri Publice și Comunicare, Academia de Studii Economice din Republica Moldova.
Conferinţa urmăreşte crearea unui cadru de dezvoltare profesională, prin asimilarea de noi metode şi tehnici de intervenţie, precum şi prin împărtăşirea de bune practici.