Acasă Social Ce terenuri sunt scoase la licitație de D.G.R.F.P Braşov?

Ce terenuri sunt scoase la licitație de D.G.R.F.P Braşov?

0
D.G.R.F.P Braşov, prin intermediul Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Braşov, în temeiul prevederilor art.250 alin. 2 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscala, cu modificarile și completarile ulterioare, vă face cunoscut că în ziua de 26 ianuarie anul 2023 , ora 11.00, la sediul AJFP BRASOV, str.Mihail Kogălnineanu, nr.7, intrarea B, birou 102 se organizează licitaţia a III pentru vânzarea urmatoarelor
bunuri imobile:
Teren care nu este aferent cladirii/partii de cladire/ansamblului de clădiri
Teren construibil – intravilan in suprafata de 640 MP, inregistrat in cartea funciara nr. Brasov 145640, cad/top. 145640, Cale de acces proprietate privata, apartinand lui SC Secret Distribution SRL, fara a avea drept de servitute de trecere situat in Braşov, Jud. Brasov.
Pret de pornire al licitatiei 116.103 lei (exclusiv TVA*).
Alte informatii de interes pentru cumparator, dupa caz: Lotul de teren are deschidere la un drum proprietate privata, asupra caruia nu are servitute de trecere.
Pentru informatii suplimentare va puteti adresa la sediul nostru sau la numarul de telefon 0772218478.