Acasă Actualitate Ce spune Garda de Mediu Brașov legat de problematica mirosurilor din municipiu

Ce spune Garda de Mediu Brașov legat de problematica mirosurilor din municipiu

0

Explicații peste explicații, dar zero fapte concrete…Brașovenii se plâng în continuare de mirosurile urâte din Brașov, dar nu se întâmplă nimic.

Problematica mirosurilor in Municipiul Brasov

Dorim să facem următoarele precizări, care vor clarifica exact poziția GNM-CJ Brasov în ierarhia atribuțiilor și responsabilităților locale și/sau județene în ceea ce priveşte menținerea unui mediu de viață sănătos pentru populație. Esențială este colaborarea între instituții, mai exact:

 Garda Națională de Mediu funcționează în baza HG nr.1005/2012, care stabilește atribuțiile sale în limitele legii; art.13, alineatul 1, litera ș: “participă la schimbul rapid de informații cu instituțiile și organele competente, naționale și internaționale, privind domeniul de competență”.
 Ordonanța nr.21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale definește clar competențele UAT-urilor, primele responsabile pe linie de protecția mediului, care sunt obligate și trebuiesc să îndeplinească cu prioritate responsabilitățile privind protecția mediului și a sănătații populației. art. 8 , literele:
a) măsurile necesare pentru protecția sănătății publice, cu sprijinul și sub supravegherea organelor de specialitate ale statului;
b) măsuri corespunzătoare pentru conservarea și protecția mediului;
c) prevenirea poluării accidentale a mediului sau a surselor și cursurilor de apă, prin depozitarea necontrolată a deșeurilor de către agenții economici sau de către cetățeni;
 Menṭionăm că în conformitate cu prevederile art. 64^ din OUG nr.195/2005,
(1) În cazul existenţei unor plângeri din partea publicului care reclamă existenţa unui disconfort olfactiv, autoritatea publică centrală pentru sănătate, prin structurile subordonate, formulează răspunsurile la respectivele plângeri.
(2) În situaţia în care în urma investigaţiilor autoritatea publică centrală pentru sănătate, prin structurile subordonate, constată existenţa unei legături de cauzalitate între disconfortul olfactiv şi starea de sănătate a populaţiei, notifică autoritatea competentă pentru protecţia mediului responsabilă cu emiterea actelor de reglementare în domeniul protecţiei mediului pentru reexaminarea şi actualizarea respectivelor acte.
 Garda de Mediu este o instituție care integrează informațiile furnizate de către alte instituții cu competențe pe o singură componentă, cum ar fi: sănătatea populatiei, competența DSPJ, protecṭia calității apelor de suprafață și subterane, competența SGA Brașov, pădurile, competența Gărzii Forestiere, și altele. După reglementarea și intervenṭia fracționată a acestor instituṭii, cu parcurgerea până la capăt a legislației specifice, intervine Garda de Mediu, care are competențe pe factorii de mediu, și care apoi integrează elementele de sănătate publică, disconfortul datorat unor factori perturbatori din aer, apă, sol, subsol, deșeuri, zgomot, vibrații, factor social.
 Există 5 stații de monitorizare a calității aerului in Brașov, administrate de Agenția pentru Protecția Mediului Brașov, iar Comisariatul Județean Brașov preia datele furnizate de acestea, în baza unor regulamente de lucru și a programului de monitorizare întocmit conform legislației specifice în vigoare.
 Garda de Mediu nu deține echipamente pentru determinarea nivelului de emisii atmosferice!
 Precizăm cu această ocazie, că, în ultima perioadă, comisarii din cadrul CJ Brașov lucrează 24 h/24, se deplasează imediat la sesizările populației, indiferent de oră, (și în limitele unui efectiv restrâns ca număr) în zonele unde se semnalează mirosuri sau deșeuri al căror management este în afara legislației de mediu specifice.
 Referitor la deșeuri și la posibilitatea provenienței mirosurilor de la rampa de deșeuri ce aparține FIN ECO SA, aceasta funcționează în baza autorizației integrate de mediu nr.SB 112/2010, revizuită la 18.01.2022. Celulele I și II sunt închise conform standardelor naṭionale, lucrările de închidere temporară a celulei 3 se vor realiza în luna Octombrie 2022, după obṭinerea obligatiilor de mediu de la Agenṭia pentru Protecṭia Mediului Braşov.
 GNM monitorizează permanent funcționarea acestei rampe ecologice de deșeuri, în luna Septembrie 2022 nu au fost semnalate neconformităṭi referitoare la funcṭionarea necorespunzătoare a instalaṭiilor sau a fluxului tehnologic.” au declarat reprezentanții Gărzii de Mediu Brașov pe pagina de Facebook a insituției.
Articolul precedentIndicele IRCC a crescut la 4,06% și, odată cu el, ratele a mii de români
Articolul următor5 proiecte PNRR aprobate de Consiliului Judeţean Braşov