Acasă Local Ce ar trebuie să știe deținătorii de câini periculoși sau agresivi din...

Ce ar trebuie să știe deținătorii de câini periculoși sau agresivi din județul Brașov? Ce rase sunt vizate?

0

Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Brașov – Biroul pentru Protecția Animalelor, informează deținătorii de câini periculoși sau agresivi cu privire la obligațiile acestora, conform prevederilor Ordonanței de urgență nr. 55 din 30 aprilie 2002 republicată, privind regimul de deţinere al câinilor periculoşi sau agresivi, cu modificările și completările ulterioare.

 

Astfel, proprietarii sau deținătorii temporari de câini periculoși au următoarele obligații legale:

Conform prevederilor art. 4 din O.U.G. nr. 55/2002 republicată:

(1) Proprietarii de câini prevăzuţi la art. 1 , lit. a (câinii de luptă şi de atac, asimilaţi prin caracterele morfologice cu câini de tipul Pit Bull, Boerbull, Bandog şi metişii lor) și art.1, lit. b (câinii din rasele American Staffordshire Terrier, Tosa, Rottweiller, Dog Argentinian, Mastino Napolitano, Fila Brazileiro, Mastiff, Ciobănesc Caucazian, Cane Corso şi metişii lor) au obligaţia să depună la sediul poliţiei în a cărei rază este situat imobilul în care este deţinut câinele o adeverinţă în fotocopie, eliberată de Asociaţia Chinologică Română, afiliată la Federaţia Chinologică Internaţională, din care să rezulte încadrarea câinelui în categoriile prevăzute la art. 1, precum şi o declaraţie pe propria răspundere cuprinzând următoarele date:

  1. a) numărul de identificare al câinelui, aplicat prin tatuare sau microcip;
  2. b) efectuarea vaccinării antirabice şi a rapelurilor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
  3. c) efectuarea sterilizării câinilor prevăzuţi la art. 1 lit. a);
  4. d) existenţa unei asigurări de răspundere civilă pentru eventualele pagube produse de câinii prevăzuţi la art. 1, lit. a).

(2) În cazul schimbării adresei imobilului menţionat la alin. (1) proprietarii de câini încadraţi la art. 1 au obligaţia să depună în termen de 48 de ore, la sediul poliţiei în a cărei rază se află noua adresă, documentele prevăzute la alin. (1).

(3) Pierderea sau decesul unui câine încadrat la art. 1, precum şi înstrăinarea câinilor încadraţi la art. 1 lit. b) vor fi declarate în termen de 48 de ore la sediul poliţiei în a cărei rază se află imobilul de deţinere al câinelui.

 

De asemenea conform art. 3 din O.U.G. nr. 55/2002 republicată proprietarii sau deținătorii temporari ai câinilor prevăzuți la art. 1 și la art. 2 alin. 1 (câine agresiv: orice câine care fără să fie provocat, mușcă sau atacă persoane ori animale domestice în locuri publice sau private, sau orice câine care participă la lupte între câini sau a fost antrenat în acest sens) au obligația să inscripționeze în mod vizibil, la intrarea în apartament sau în imobil ori pe împrejmuirea aferentă imobilului respectiv, o plăcuță cu dimensiunile de cel puțin 15 x 25 cm cu avertismentul “Câine periculos” sau după caz “Câine agresiv”.

 

Câinii de luptă şi de atac, asimilaţi prin caracterele morfologice cu câini de tipul Pit Bull, Boerbull, Bandog şi metişii lor vor fi obligatoriu sterilizați (art. 10 din O.U.G. 55/2002 rep.).

Accesul câinilor din rasele agresive și periculoase, în părţile comune ale imobilelor în care sunt deţinuţi, pe drumurile publice şi pe căile de acces către acestea este permis numai dacă aceştia poartă botniţă şi sunt ţinuţi în zgardă şi lesă sau ham de către proprietar ori de către deţinătorul temporar(art. 6 din O.U.G. 55/2002 rep.).

 

Conform art. 9 din O.U.G. nr. 55/2002 republicată se interzice:

  • organizarea luptelor între câini, antrenarea câinilor în acest scop și participarea cu câini la astfel de lupte, indiferent cărei rase aparțin exemplarele canine;
  • importul sau comercializarea câinilor de luptă şi de atac, asimilaţi prin caracterele morfologice cu câini de tipul Pit Bull, Boerbull, Bandog şi metişii lor;
  • reproducţia câinilor din rasele Pit Bull, Boerbull, Bandog, American Staffordshire Terrier, Tosa, Rottweiller, Dog Argentinian, Mastino Napolitano, Fila Brazileiro, Mastiff, Ciobănesc Caucazian, Cane Corso precum și metişii lor, și a câinilor cu potențial agresiv, care nu au acte de origine recunoscute de Asociaţia Chinologică Română, afiliată la Federaţia Chinologică Internaţională;
  • abandonarea câinilor periculoși, câinilor agresivi sau a celor cu potențial agresiv.