Acasă Social Casa Județeană de Pensii Brașov asigură servicii pentru un număr mediu de...

Casa Județeană de Pensii Brașov asigură servicii pentru un număr mediu de 160.467 pensionari, 199.809 de salariați și 688 persoane asigurate în sistemul public de pensii

0

Prefectul Mihai Cătălin Văsii a prezidat, alături de subprefectul Ambrus Izabella Agnes și de președintele Consiliului Județean, Constantin Todorică Șerban, ședința Comitetului consultativ de dialog civic pentru problemele persoanelor vârstnice, având pe ordinea de zi prezentarea, de către reprezentantul Casei Județene de Pensii Brașov, a unei informări privind:

  1. Modul de soluționare a cererilor și sesizărilor care privesc drepturile bănești, depuse la Casa Județeană de Pensii Brașov
  2. Stadiul recalculării dosarelor de pensii, în conformitate cu prevederile Legii nr.360/2023, privind sistemul public de pensii
  3. Măsurile luate pentru scurtarea timpului de așteptare a publicului la ghișeele Casei Județene de Pensii Brașov
  4. Situația biletelor de tratament pentru anul 2024.

***

  1. Casa Județeană de Pensii Brașov asigură servicii pentru un număr mediu de 160.467 pensionari, 199.809 de salariați și 688 persoane asigurate în sistemul public de pensii pe bază de contract de asigurare facultativă.

Raportând aceste cifre la populația județului Brașov, se constată ca aproximativ 56% din populatia județului beneficiază în acest moment de serviciile Casei Județene de Pensii Brașov.

În perioada 01.01.2023-31.12.2023 personalul Casei Județene de Pensii Brașov a soluționat 7.649 cereri de înscrieri.

În aceeași perioadă au fost soluționate 12.770 cereri de recalculare a pensiilor.

În anul 2023 au fost înregistrate 1.873 cereri de recalculare pentru treceri la pensie pentru limită de vârstă și au fost soluționate 1.770.

De asemenea, în perioada menționată s-au înregistrat 3.383 dosare referitoare la pensiile comunitare, din care:

– nr. dosare înregistrate pentru emiterea deciziei: 2.275;

– solicitări de confirmare a perioadelor de asigurare: 1.108;

Numărul dosarelor referitoare la pensiile comunitare soluționate în perioada de referință este de 2.882. Printre cauzele nesoluționării se numără: dosare incomplete; din Italia se primesc dosare fără formularul E 205IT (vechimea din Italia); din Israel și Cipru nu se primește vechimea pentru cei stabiliți în România.

  1. În baza Ordinului Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale nr. 487/2021, privind efectuarea operaţiunilor de evaluare a pensiilor din sistemul public stabilite până la data de 1 septembrie 2023, procedura de evaluare se realizează prin casele teritoriale de pensii.

Activitatea de evaluare a dosarelor de pensie a fost structurată in 5 etape principale, în funcție de condițiile de muncă, perioadele încadrate ca asimilate, tipul de categorie de pensie și aplicația informatică utilizată la calculul drepturilor de pensie.

Procesul de evaluare este în fază de finalizare, urmând ca până la data de 01.09.2024 să fie emise deciziile privind recalcularea, conform prevederilor Legii nr. 360/2023.

  1. Măsurile luate pentru scurtarea timpilor de asteptare a publicului la ghișeele Casei Județene de Pensii Brașov.

Activitatea cu publicul se realizează prin intermediul unui serviciu în care activează 12 funcționari publici, având un număr de 4 ghișee destinate preluării cererilor.

Pentru evitarea aglomerației și scurtarea timpului de așteptare a fost implementat un sistem electronic de ordonare și dirijare, prin intemediul căruia se eliberează bonuri de ordine sau se pot solicita programări pentru depunerea cererilor.

De asemenea, pe site-ul instituției, la adresa www.casadepensiibv.ro, se pot face programări accesând secțiunea Programări Online de pe pagina principală.

Procedeul este unul facil, nefiind nevoie de autentificare. Doritorii pot alege ziua și ora programării și primesc un e-mail de confirmare, care conține și informații privind formularele și actele necesare pentru depunerea cererii.

Dacă la începutul anului 2023 era un singur ghișeu destinat programărilor online, în prezent, datorită numărului mare de solicitări de programări online sunt funcționale două ghișee care pot prelua 64 de persoane în fiecare zi lucrătoare.

De asemenea, cererile/petițiile și sesizările beneficiarilor sunt preluate prin intermediul conturilor on-line deschise în Portalul CNPP, prin poșta electronică și/sau poșta standard.

 

  1. Situația biletelor de tratament pentru anul 2024

Casa Județeană de Pensii Brașov a demarat procesul de atribuire a biletelor de tratament balnear prin unitațile de tratament aflate în proprietatea Casei Naționale de Pensii Publice.

Lista stațiunilor pe care le deține Societatea de Tratament Balnear și Recuperare a Capacității de Muncă TBRCM S.A., precum și prețul integral al biletelor de tratament asigurate prin SC TBRCM SA, care se aplică pentru anul 2024, sunt afișate pe Portalul CNPP.

Pentru anul în curs, Casei Județene de Pensii Brașov i-au fost repartizate 1.115 bilete de tratament, la care se vor adăuga bilete contractate cu alți operatori economici, după încheierea unor contracte subsecvente, în baza unui acord-cadru.

Numărul biletelor de tratament balnear contractate cu alți operatori economici va fi anunțat, după finalizarea procedurilor de achiziție publică, prin postarea pe Portalul CNPP.