Acasă Social Calendarul obligațiilor fiscale pentru anul 2024

Calendarul obligațiilor fiscale pentru anul 2024

Agenda fiscală a lunii ianuarie 2024, așa cum este publicată de ANAF, poate fi consultată pe site-ul instituției.

Data de 25 ianuarie va fi cea mai aglomerată zi, întrucât este data de depunere a următoarelor formulare:

 • Formularul 010 – Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică.
 • Formularul 016 – Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru persoanele juridice străine care au locul de exercitare a conducerii efective în România.
 • Formularul 020 – Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoanele fizice române şi străine care deţin cod numeric personal.
 • Formularul 070 – Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere.
 • Formularul 700 – Declaraţie pentru înregistrarea/modificarea în mediu electronic a menţiunilor ulterioare înregistrării fiscale, precum şi pentru radierea înregistrării fiscale.
 • Formularul 100 – Depunerea Declaraţiei privind obligaţiile de plată la bugetul de stat.
 • Formularul 112 – Depunerea Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate.
 • Formularul 208 – Depunerea Declarației informative privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal, aferente semestrului precedent.
 • Formularul 224 – Depunerea Declaraţiei privind veniturile sub formă de salarii şi asimilate salariilor din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfăşoară activitate în România.
 • Formularul 300 – Depunerea Decontului de taxă pe valoarea adăugată.
 •  Formularul 301 – Depunerea Decontului special de taxa pe valoarea adăugată.
 • Formularul 307 – Depunerea Declarație privind sumele rezultate din ajustarea/corecţia ajustărilor/regularizarea taxei pe valoarea adăugată.
 •  Formularul 311 – Depunerea Declarației privind taxa pe valoarea adăugată colectată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art.316 alin. (11) lit. a) – e), lit. g) sau lit. h) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal.
 • Formularul 390 VIES – Depunerea Declarației recapitulative privind livrările/ achizițiile/ prestările intracomunitare de bunuri.