Acasă Local BRAI-CATA: Începând cu data de 1 mai 2023, componenta de depozitare va...

BRAI-CATA: Începând cu data de 1 mai 2023, componenta de depozitare va fi majorată

0

BRAI-CATA SRL vă informează că, pe facturile ce se vor distribui începând cu data de 1 mai 2023, componenta de depozitare va fi majorată, în conformitate cu notificarea Depozitului Ecologic zonal Brașov FIN-ECO SA nr. 671/16.03.2023 și cu Contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare pentru activitatea de eliminare, prin depozitare, nr. 374 încheiat de FIN ECO cu ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA “ISO MEDIU” ÎN DOMENIUL SALUBRIZĂRII LOCALITAȚILOR DIN JUDEȚUL BRAȘOV, care prevede majorarea tarifului de depozitare începând cu data de 1 aprilie 2023.

Vă reamintim că tarifele practicate de operatorul BRAI-CATA SRL în municipiul Brașov sunt conforme cu cerințele legislației specifice. Prin urmare, începând cu data de 1 ianuarie 2023 tarifele pentru activitățile de colectare sunt prezentate în mod detaliat pe facturile emise, cu o evidențiere separată a tarifului de depozitare și a contribuției pentru economia circulară, care sunt părți componente ale tarifului perceput de operator.