Acasă Social Bătaie mare pe locurile disponibile în creșele din Brașov

Bătaie mare pe locurile disponibile în creșele din Brașov

0

Creșele din Brașov încă nu fac față numărului mare de copii.

Până în 12 mai, brașovenii pot veni cu propuneri de completare a criteriilor suplimentare de departajare, iar în 13 mai „Creșa Brașov“ organizează Ziua porților deschise –

 Serviciul care administrează creșele din Brașov organizează „Ziua porților deschise“, în pregătirea deschiderii înscrierilor la creșe, și face apel la părinți pentru completarea criteriilor de departajare specifice. Aceasta în contextul în care Ministerul Educației a lansat în consultare publică „Metodologia pentru înscrierea copiilor în învățământul preșcolar și antepreșcolar“, și a propus ca începerea înscrierilor celor mici la creșă și grădiniță să fie data de 6 iunie.

„Ministerul Educației a pus în consultare publică metodologia și calendarul de înscriere în învățământul antepreșcolar și preșcolar. După finalizarea acestei consultări, se vor stabili metodologia și calendarul de înscriere în creșele brașovene, pentru a pregăti înscrierea copiilor brașoveni în «Creșa Brașov». Instituția noastră va organiza în data de 13 mai Ziua porților deschise, în intervalul 9.00 – 13.00. Părinții sunt invitați, alături de copiii dumnealor, în fiecare creșă din Brașov, să petreacă momente alături de angajații instituției noastre. Având în vedere că pentru înscrierea în creșă există un regulament pe care noi dorim să îl îmbunătățim, invităm brașovenii să vină cu propuneri în ceea ce privește criteriile specifice de înscriere, până în data de 12 mai”, a declarat Georgiana Buta, directorul serviciului public „Creșa Brașov“.

Ca în fiecare an, „Ziua porților deschise“ are drept scop familiarizarea celor mici cu angajații și spațiile din creșele brașovene, dar reprezintă și o bună ocazie pentru părinți să afle ce presupune îngrijirea celor mici, hrana și educația acestora. Toate cele 9 creșe vor avea ,,porțile deschise” în data de 13 mai, între orele 9.00 – 13.00.

Totodată, pentru a pregăti perioada de înscriere, „Creșa Brașov“ îi invită pe brașoveni ca, până în data de 12 mai, să transmită către instituție propuneri de completare a criteriilor de departajare specifice. Conform regulamentului în vigoare, actualele criterii specifice sunt*: vârsta copilului, domiciliul, activitatea părinților, apartenența la categorii vulnerabile sau familii monoparentale. Propunerile pot fi transmise pe e-mailul instituției: office@cresebrasov.ro.

Potrivit proiectului Calendarului de înscriere în învățământul preșcolar și antepreșcolar pentru 2023-2024, înscrierile în creșele din municipiul Brașov se vor desfășura după următorul program:

  • 23-30 mai 2023 – reînscrierea copiilor care au frecventat unitatea de învățământ în anul școlar curent;
  • 31 mai 2023 – afișarea listei copiilor reînscriși și a locurilor rămase libere după finalizarea etapei de reînscrieri;
  • 6-15 iunie 2023 – etapa I din cadrul procesului de înscriere – înscrierea copiilor în baza opțiunilor exprimate de părinți/reprezentanți legali și în limita locurilor disponibile;
  • 16 iunie 2023 – afișarea listei copiilor înscriși și a numărului de locuri rămase libere după prima etapă de înscrieri;
  • 19-29 iunie 2023 – etapa a doua din cadrul procesului de înscriere – înscrierea copiilor pe locurile rămase libere în urma etapei I;
  • 30 iunie – afișarea listei copiilor înscriși și a numărului de locuri rămase libere la finalul etapei a II-a de înscriere;
  • 20-30 august – etapa de ajustări – înscrierea, pe locurile rămase libere, a copiilor care nu au fost înscriși în niciuna dintre etapele precedente;
  • 31 august 2023 – afișarea listei copiilor înscriși și a numărului de locuri rămase libere.

 

Înscrierile se vor desfășura în format mixt, atât online, pe site-ul instituției: https://www.cresebrasov.ro, cât și la sediul fiecărei creșe.

 

Creșa Brașov face și angajări!

Pentru a asigura servicii optime pentru copii din cele 9 creșe, instituția care le administrează a scos la concurs mai multe posturi pentru personalul nedidactic, care se regăsesc pe site-ul cresebrasov.ro.

„Creșa Brașov organizează o serie de concursuri în perioada imediat următoare: șef birou Compartimentul Achiziții, un post; inspector specialitate 1 A, Compartimentul Achiziții; magazioner, un post; muncitor necalificat – ajutor bucătar, două posturi;  îngrijitor copii, un post pe perioadă determinată și două posturi pe perioadă nedeterminată. Invităm toate persoanele interesate să urmărească site-ul nostru, cresebrasov.ro, și să depună dosarele până în data de 11 mai 2023, ora 15.30, sau la sediul Creșei Nr 9, de pe strada Apollo nr 2”, a precizat directorul Georgiana Buta.

La acestea se adaugă mai multe posturi pentru educatori-puericultori, procedură care se va desfășura prin intermediul Inspectoratului Școlar General.

 

În acest moment, în Brașov sunt funcționale 9 creșe, cu 1.070 de locuri. Primăria Brașov are în derulare, în diferite faze, alte 5 proiecte pentru construirea de creșe, cel mai avansat fiind cel din cartierul Coresi, care se va finaliza în această vară.

Conform regulamentului de organizare și funcționare, coordonarea și controlul activității pentru Creșa Brașov sunt asigurate de Consiliului Local al municipiului Brașov și de către Primarul municipiului Brașov. Activitatea de educație timpurie antepreșcolară este coordonată metodologic de Inspectoratul Școlar Județean Brașov, prin unități de învățământ preșcolar cu personalitate juridică desemnate în acest scop.

 

 

 

Sorin Toarcea,

Purtător de cuvânt al Primăriei Brașov

 

 

*Art. 20, Regulamentul de înscriere al copiilor în creșele aflate în structura Creșei Brașov

Criteriile de departajare specifice, aplicate pentru fiecare cerere de înscriere în creșă, în vederea clasificării dosarelor depuse sunt:

1). vârsta copilului (conform certificatului de naștere)

a). între 0 și 12 luni = 2 puncte.

b). între 13 și 24 luni = 3 puncte

c). între 25 și 30 luni = 7 puncte.

d). între 31 și 36 luni = 2 puncte.

2). domiciliul părinților/reprezentanților legali (dovedit prin copie după actul de identitate)

a). domiciliul părinților/reprezentanților legali în Mun. Brașov = 5 puncte pentru fiecare părinte/reprezentant legal.

b). reședința, părintelui/reprezentantului legal în Mun. Brașov = 2 puncte pentru fiecare părinte/ reprezentant legal.

c). domiciliul și reședința părinților/ reprezentanților legali în afara Mun. Brașov = 1 punct pentru fiecare părinte/ reprezentant legal.

3). activitatea părinților/reprezentanților legali

a). pentru fiecare părinte/reprezentant legal care lucrează = 5 puncte

b). pentru fiecare părinte/reprezentant legal care beneficiază de concediu pentru creșterea copilului = 2 puncte

c). pentru fiecare părinte/reprezentant legal care este șomer = 3 puncte

d). pentru fiecare părinte/reprezentant legal care nu lucrează sau nu poate face dovada că lucrează = 1 punct.

e). pentru fiecare părinte/reprezentant legal aflat în stare de invaliditate/handicap (conform certificatului de handicap/deciziei de pensionare, pentru handicap grav sau accentuat) = 5 puncte

4). categoriile vulnerabile, aflate în situații de risc, se vor puncta cu 5 puncte (se atașează ancheta socială/planul de servicii întocmit de D.A.S. Brașov sau Direcția Generală pentru Protecția Copilului, hotărâri judecătorești sau acte medicale, după caz).

Sunt categorii vulnerabile, aflate în situații de risc:

a). copilul cu dizabilități/ probleme de dezvoltare psiho-motorii,

b). copilul aflat sub tutela altor persoane pensionate conform legii,

c). copilul aflat în plasament în familie.

5). familie monoparentală (cu un singur părinte) (se atașează sentința judecătorească pentru încredințarea minorului/act notarial care să demonstreze că are în întreținere copilul, după caz) = 12 puncte.