Acasă Local ATENȚIE! 31 martie ultimul termen de înregistrare a contractelor de închiriere

ATENȚIE! 31 martie ultimul termen de înregistrare a contractelor de închiriere

0

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov vine în întâmpinarea contribuabililor persoane fizice care obţin venituri din cedarea folosinţei bunurilor din patrimoniul personal, altele decât veniturile din arendare şi cele din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuinţe proprietate personală şi îi informează cu privire la obligativitatea înregistrării la organul fiscal competent (dacă nu sunt deja înregistrate), a contractelor de închiriere şi a modificărilor survenite ulterior, aflate în derulare la data de 1 ianuarie 2023, până cel târziu la data de  31 martie 2023 (90 de zile de la data la care a intervenit obligaţia înregistrării acestora).

Pentru contractele de închiriere încheiate după data de 1 ianuarie 2023, proprietarii – PERSOANE FIZICE au obligația înregistrării acestora, precum şi a modificărilor survenite ulterior, la organul fiscal competent, în termen de 30 de zile de la data încheierii/producerii modificării acestuia.

Cererea de înregistrare a contractelor de locaţiune – Formular C168, însoțită de copia contractului de închiriere, se depune de persoanele fizice prin mijloace electronice de transmitere la distanță, direct la registratura organului fiscal sau prin poștă cu scrisoare recomandată.

ATENŢIE ! Dacă bunul a cărui folosinţă se cedează este deţinut în comun, fiecare coproprietar are obligaţia înregistrării contractului de închiriere la organul fiscal competent.

Organul fiscal va notifica persoanele fizice care figurează în evidențe cu venituri obţinute din cedarea folosinţei bunurilor din patrimoniul personal și care nu și-au îndeplinit obligația de înregistrare a contractelor de închiriere.