Acasă Regional Anunț de finalizare proiect “Creșterea competitivității SC APICOLA CONSTRUCT SRL”

Anunț de finalizare proiect “Creșterea competitivității SC APICOLA CONSTRUCT SRL”

0

SC APICOLA CONSTRUCT SRL anunță finalizarea implementării proiectului cu titlul “Creșterea competitivității SC APICOLA CONSTRUCT SRL”, COD SMIS 134243.

Proiectul a fost implementat prin intermediul unei finanțări nerambursabile acordate prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritara 2 „Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiții 2.2 Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor.

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020 este Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice iar Organismul Intermediar este Agenția de Dezvoltare Regională Centru.

Proiectul a fost derulat în perioada 06.07.2022 – 30.04.2023, în localitatea Brașov și a avut o valoare totală de 914.06,94 lei, finanțarea nerambursabilă a fost de 591.579,60 lei din care 502.842,66 lei din Fondul European de Dezvoltare Regională.

Obiectivul general al proiectului: Obiectivul general al proiectului este creșterea competitivității firmei prin diversificarea serviciilor oferite și creșterea numărului de clienți ce pot fi deserviți.

Obiectivele specifice proiectului:

  1. Creșterea numărului mediu de salariați prin crearea de 3 noi locuri de muncă și menținerea celor existente și creșterea capacitații de prestare de servicii;
  2. Diversificarea activității firmei prin achiziționarea a 2 echipamente necesare pentru realizarea noii activități propuse de societate în perioada de implementare a proiectului

Astfel, în urma implementării proiectului au fost obținute următoarele rezultate: 3 noi locuri de munca create prin proiect, 2 echipamente de construcții achiziționate.

În ceea ce privește impactul investiției, la nivelul Orașului Brașov, dar și la nivelul regiunii Centru putem spune ca a crescut cantitatea și calitatea lucrărilor de construcții. Activitatea SC APICOLA CONSTRUCT SRL a avut și un impact social la nivelul comunității locale prin crearea a 3 noi locuri de muncă din care 1 loc de munca este dedicat pentru persoanele defavorizate.

 

Date de contact SC APICOLA CONSTRUCT SRL:

Persoana de contact: Daniel Timariu– Administrator

Sediu social: Sat Tulgheș, Comuna Tulgheș, Nr.587A, județ Harghita

Tel.: 0745-580.197/ E-mail: danieltimariu@yahoo.com

 

anunt bun finalizare