Acasă Anunțuri Angajări la Primăria Municipiului Brașov

Angajări la Primăria Municipiului Brașov

0

Primăria Municipiului Braşov, cu sediul in Braşov, Bulevardul Eroilor nr. 8, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, cu durata normală a timpului de muncă de 8 ore/zi, respectiv 40 ore/săptămână, a funcţiei publice de execuţie vacante de Consilier clasa I grad profesional superior – 1 post din cadrul Biroului Dispecerat Tehnic – Direcţia Tehnologii Informaţionale şi Servicii Electronice.

Condiţiile de participare generale şi specifice necesare ocupării funcţiei publice de execuţie vacante de Consilier clasa I grad profesional superior – 1 post:
– să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 465 din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
– să îndeplinească condiţia de studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
– competenţe în domeniul tehnologiei informaţiei – nivel mediu.
– să îndeplinească condiţia de vechime minimă în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice de 7 ani.