Acasă Social ANAF scoate la licitație un apartament, din Brașov, cu prețul de 397.800...

ANAF scoate la licitație un apartament, din Brașov, cu prețul de 397.800 lei

0

DRGFP Brașov,  în temeiul prevederilor art 250 alin (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă face cunoscut că în ziua de 23 mai 2024 , ora 11.00, la sediul din Braşov, str. Mihail Kogălniceanu, nr. 7, intrarea b, birou 102 se vor vinde la licitatie, următoarele bunuri imobile:

Apartament – bloc apartamente, COTA TEREN 11/400 DIN 2363.63 MP AP. COMPUS DIN 2 CAMERE, BUCATARIE, BAIE, DEBARA 2 BALCOANE 48MP, situat in STR. MACIESULUI NR.1,3,5,7,9, BL.A20 SC.B AP.20 BRASOV. Preț de evaluare 397.800 lei (exclusiv TVA*).

Pentru participarea la licitatie ofertantii depun, cu cel puţin o zi inainte de data licitatiei, urmatoarele documente:

a) oferta de cumparare;

b) dovada platii taxei de participare sau a constituirii garantiei sub forma scrisorii de garantie, reprezentand 10% din pretul de pornire a licitatiei. Plata taxei se va efectua în contul IBAN RO23TREZ131506701XXXXXXX, beneficiar Administrația Judeţeană a Finanţelor Publice Braşov, cod de identificare fiscala 4317720, deschis la Trezorerie Municipiul Brasov, utilizand numarul de evidenta a platii 80830012400000000000514;

c) împuternicirea persoanei care il reprezinta pe ofertant;

d) pentru persoanele juridice romane, copie de pe certificatul unic de inregistrare eliberat de oficiul registrului comertului;

e) pentru persoanele juridice straine, actul de inmatriculare tradus in limba romana;

f) pentru persoanele fizice romane, copie de pe actul de identitate;

g) pentru persoanele fizice straine, copie de pe actul de identitate/pasaport;

h) declaratia pe proprie raspundere a ofertantului prin care certifica faptul ca nu este persoana interpusa cu debitorul.