Acasă Social ANAF a publicat un Ghid dedicat persoanelor fizice care realizează venituri din...

ANAF a publicat un Ghid dedicat persoanelor fizice care realizează venituri din închirierea de bunuri mobile și imobile

0

ANAF a publicat pe portalul propriu, la rubrica Asistență contribuabili/Ghiduriccurente si alte materiale informative, Ghidul privind tratamentul fiscal aplicabil veniturilor obținute de persoanele fizice care realizează venituri din închirierea și subînchirierea bunurilor mobile și imobile din patrimoniul personal.

Într-o manieră accesibilă și simplificată, ghidul conține informații utile privind definirea veniturilor din cedarea folosinței bunurilor, contractul de locațiune și înregistrarea fiscală a acestuia, contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS), modalitățile de plată ale impozitului și a contribuției de asigurări sociale de sănătate, precum și referitor la taxa pe valoarea adăugată ori sancțiuni.

Materialul informativ integral poate fi consultat la următorul link:
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/Ghid%20chirii%202024.pdf.

Contribuabilii pot obține informații suplimentare:

  • accesând portalul ANAF, www.anaf.ro;
  • telefonic, la Serviciul central de asistență contribuabili
  • Contact-center, la numărul de telefon: 031.403.91.60;
  • la structurile de asistență pentru contribuabili din cadrul organelor fiscale teritoriale.