Acasă Social Amenzi în valoare de 17.500 de lei aplicate de inspectorii ITM în...

Amenzi în valoare de 17.500 de lei aplicate de inspectorii ITM în domeniul forestier

Având în vedere dinamica accidentelor de muncă, înregistrate pe parcursul anilor 2019-2022, Inspecția Muncii a inclus în Programul Cadru, pe anul 2023, acțiunea de verificare a respectării modului de utilizare a echipamentelor de muncă și a tehnologiilor de exploatare în parchetele forestiere, inclusiv la transportul tehnologic al masei lemnoase pe drumurile forestiere, a transmis Inspectorul Șef, Adrian Reit.

Lucrătorii implicați în activitățile din parchetele forestiere sunt expuși continuu la o multitudine de riscuri profesionale, suferind în urma accidentelor, de cele mai multe ori cu implicații deosebit de grave. Suferința pricinuită în urma evenimentelor, fie cu incapacitate de muncă fie mortale se extinde în mare măsură și la nivelul familiilor acestora.

Controalele anterioare efectuate în aceste domenii de activitate au evidențiat situații precum:

– înțelegerea tacită între angajatori și lucrători, în urma căreia angajații prestează muncă în lipsa unui contract individual de muncă, profitând de avantajul că activitatea se desfășoară departe de așezămintele umane, în condiții de izolare socială, fiind mai greu de identificat și de controlat;
– agenții economici care au licitat masa lemnoasă, de cele mai multe ori nu o și exploatează,
subcontractând parchetele forestiere altor firme neatestate, neabilitate și fără dotări tehnologice
corespunzătoare pentru această activitate;
– datorită desfășurării activității în condiții de izolare, identificarea și controlul angajaților se face de
cele mai multe ori cu ocazia producerii și cercetării accidentelor grave, activitatea de prevenire fiind redusă și foarte greu de realizat;
– lipsa forței de muncă calificate, autorizate și instruite corespunzător;
– neîntocmirea documentației de exploatare a parchetelor
– folosirea unor echipamente de muncă necorespunzătoare, precum și aplicarea unor tehnologii de
exploatare care nu respectă normele de securitate a muncii;
– neevaluarea factorilor de risc și lipsa programului de prevenire și protecție în urma evaluării;
– lipsa instrucțiunilor proprii de lucru pentru activitățile desfășurate;
– nepurtarea, neacordarea și lipsa echipamentului individual de protecție;
-consumul de alcool la locurile de muncă, sau prezența lucrătorilor în condiții psiho-sociale
necorespunzătoare.

La nivelul județului Brașov, pe parcursul întregului an, au fost verificați un număr de 23 angajatori, iar în urma deficiențelor constatate au fost aplicate avertismente și amenzi în valoare de 17.500 lei. Dintre cele mai frecvente deficiențe constatate vizează activitățile de colectare și manipulare a materialului lemnos de către persoane care nu dețineau calificare în domeniul, nerealizarea controlului medical prin intermediul unui cabinet de medicină a muncii, necomunicarea unui eveniment a cărui victimă a fost lucrătorul societății și neîntocmirea documentației de exploatare a parchetelor.