Acasă Social Aeroportul Brașov, în plină dezvoltare: noi investiții și proiecte pentru extindere

Aeroportul Brașov, în plină dezvoltare: noi investiții și proiecte pentru extindere

După momentul funcţionalizării activităţii aeroportuare, marcat prin inaugurarea din 15 iunie 2023, demersurile investiţionale la Aeroportul Internaţional Braşov-Ghimbav continuă, o componentă importantă a acestora fiind reprezentată de proiectele cuprinse în listele de investiţii ale Consiliului Judeţean Braşov şi finanţate din bugetul propriu.

Cel mai important obiectiv pentru care în acest an administraţia publică judeţeană va desfăşura procedurile de achiziţie îl reprezintă „Execuție clădiri și infrastructură anexe la Aeroportul Internațional Brașov”. Partea de proiectare a fost finalizată, autorizaţia de construire şi avizele necesare au fost obţinute şi urmează iniţierea licitaţiei pentru realizarea lucrărilor de construcţii şi instalaţii.

Astfel, la infrastructura deja realizată la Aeroportul Internaţional Braşov-Ghimbav mai sunt necesare o serie de construcţii și facilități care să asigure funcţiuni în plus pentru acest obiectiv de importanţă strategică. Administraţia judeţeană a pregătit documentaţiile pentru realizarea următoarelor componente de infrastructură aeroportuară:

  • Clădire nr. 1 – Garaj auto, magazie piese, vestiar, toaletă și birou operațional;
  • Clădire nr. 2 – Garaj pentru autospecialele de deszăpezire și magazie bunuri aeroport;
  • Clădire nr. 3 – Arhivă;
  • Tanc și platformă de alimentare cu combustibil, alcătuite dintr-o stație de combustibil supraterană dotată cu două cuve pentru motorină, respectiv benzină, amplasate lângă unul din drumurile tehnologice din aeroport;
  • Platformă de sortare deșeuri, cu o hală şi o suprafaţă betonată, dimensionate conform cerințelor de mediu și prognozei de trafic pentru cinci ani;
  • Soluție de separare a lichidului de degivrare pentru colectarea separată a scurgerii lichidului de degivrare și antigivrare, cu respectarea normativelor în domeniu, realizată prin montarea unei vane pe canalizarea existentă la platformă, cu descărcare în canalizarea pluvială a orașului Ghimbav pe timpul iernii, respectiv cu descărcare în canalizarea care preia apele pluviale de la suprafețele de mișcare, pe timp de vară.

Clădirile incluse în proiect vor avea platforme și trotuare, iar soluţia de proiectare cuprinde şi racordarea tuturor construcţiilor la rețelele de utilități. Valoarea totală estimată a acestor lucrări, conform devizului general la faza de Proiect Tehnic, este de 32.585.119,66 lei.

În anul 2023, administraţia judeţeană a atribuit mai multe contracte vizând întocmirea documentaţiilor necesare realizării altor obiective investiţionale la Aeroportul Braşov.

Astfel, în cadrul contractului privind „Studiu de Fezabilitate şi Proiect Tehnic pentru hangarare elicopter şi anexele necesare personalului aeromedical”, în valoare de 297.500 lei, implementat de SC ABC Development Aviation SRL, SF-ul a fost predat autorităţii contractante și se află în etapa de avizare la Comisia Tehnico-Economică a Consiliului Judeţean Braşov. Conform devizului general, valoarea totală estimată pentru execuția hangarului ajunge la 28.792.034 lei.

Un alt contract este cel vizând „Studiu de Fezabilitate şi Proiect Tehnic Sistem energie regenerabilă panouri fotovoltaice”, cu o valoare de 158.357 lei, în cadrul căruia SF-ul a fost predat de proiectantul SC Elecon SA şi este tot în faza de avizare la Comisia Tehnico-Economică a CJ. Valoarea totală estimată pentru execuția lucrărilor de construcţie a parcului fotovoltaic destinat aeroportului este 8.414.255,44 lei.

În ceea ce priveşte contractul de proiectare privind „Studiu de Fezabilitate pentru coexistența Aeroportului Internațional Brașov cu infrastructura rutieră: DJ 103C km 1+974–4+180 și DJ 101A km 0+000–0+400”, acesta vizează amenajarea intersecţiei cu drumul de acces la terminalul AIBG. Contractul de servicii încheiat cu SC Rutier Conex XXI SRL are valoarea de 154.700 lei, iar executarea lui a ajuns la stadiul obţinerii avizelor. În prezent mai sunt de obținut avizul de la Transelectrica Sibiu – pentru care este necesară realizarea unui studiu de coexistenţă pe care autoritatea judeţeană l-a demarat ca procedură de achiziție, precum și avizul de la Autoritatea Aeronautică Civilă Română, documentaţia fiind transmisă de către CJ Braşov încă din luna octombrie 2023. Prin intermediul acestui SF vor fi propuse soluțiile de amenajare a intersecției drumurilor județene 103C Ghimbav-Brașov (Cartier Stupini) și 101A (către IAR Brașov), cu drumul de acces către aeroport.

Nu în ultimul rând, lista de investiţii a Consiliului Judeţean din anul 2024 include achiziţia celei de-a treia autospeciale de deszăpezire/degivrare, cu o valoare de 5.509.700 lei, care deja a fost cumpărată şi livrată aeroportului.

„La un an de la momentul operaţionalizării Aeroportului Internaţional Braşov-Ghimbav, la nivelul Consiliului Judeţean – ca autoritate tutelară, suntem preocupaţi în egală măsură de funcţionarea în condiţii optime şi de dezvoltarea activităţii aeroportuare. Studiile şi proiectele pe care le avem în diverse etape de implementare vor deschide calea unor investiţii majore, obligatoriu de realizat în condiţiile în care ne dorim creşterea anvergurii economice a aeroportului nostru în plan regional şi naţional. În următorul mandat, obiectivul nostru numărul unu va fi realizarea conexiunii Aeroportului Braşov la reţeaua CFR, proiect la care lucrăm împreună cu Regionala CFR Braşov. Pe de altă parte, odată cu creșterea numărului de operatori aerieni, de curse și implicit de pasageri, se impun și alte investiții majore în infrastructură, precum extinderea platformei de parcare a aeronavelor, creşterea capacității de staționare a autovehiculelor personale ale călătorilor și creșterea gradului de conectivitate cu municipiul Braşov, acestea fiind deja în atenţia conducerii Regiei Autonome «AIBG»”, a precizat preşedintele Consiliului Judeţean Braşov, Constantin Todorică Şerban.