Acasă Social Adoptarea tehnologiilor emergente, o soluție de armonizare la nivel global și...

Adoptarea tehnologiilor emergente, o soluție de armonizare la nivel global și european

Peste 170 de antreprenori au participat la conferința națională #ITforENERGY – Zilele Smart Industry – Îmbunătăţirea nivelului de cunoştinţe în domeniul IT, organizată de Federația Patronală Petrol și Gaze și Patronatul Femeilor Antreprenor – parte a Confederației Naționale pentru Antreprenoriat Feminin (CONAF), la Alma Health & Spa Retreat Lacu Sărat, Brăila.

În cadrul conferinței #ITforENERGY organizatorii au acordat o atenție deosebită importanței implementării strategiilor digitale care să permită companiilor să răspundă eficient provocărilor și oportunităților prezente în mediul economic în continuă schimbare. Discuțiile au vizat modalitățile concrete prin care tehnologiile emergente pot fi integrate în procesele de afaceri, cum se pot optimiza resursele și cum se pot identifica noi direcții pentru creșterea competitivității. Au fost explorate soluții digitale menite să sprijine companiile în adaptarea și prosperarea într-un mediu economic dinamic și competitiv.

Surpriza din cadrul conferinței a fost lansarea aplicației de promovare a municipiului Brăila ”Visit Braila” dezvoltată de Mario Vlaviano, elev în clasa a XII-a, la Colegiul Naţional “Gheorghe Munteanu-Murgoci” Brăila, câștigătorul marelui premiu al proiectului național CONAF,  Maratonul pentru Educație Antreprenorială, împreună cu specialiști din cadrul Bibliotecii Județene Panait Istrati, aplicație care a fost implementată de administrația locală.

Marius Poșa, Subsecretarul de stat la Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării, a declarat: ”Interoperabilitatea este cea care ne omoară. De ce? Ne-am obișnuit să nu mai luăm exemple de bune-practici, pe care să le implementăm, fiecare vrea să aibă exemplul lui de bună practică. Investim în inventarea roții de fiecare dată și în fiecare zonă. Partea de IT, mai mult sau mai puțin, are aceleași valențe oriunde pentru că cerințele sunt cam aceleași. De foarte multe ori te întâlnești cu o situație în care 5 platforme fac același lucru și nu seamănă între ele. Am reușit să semnăm pentru investiții precum: cloud regional care va fi făcut, cloud guvernamental cu o valoare de peste 500 mil euro din PNRR, și avem acest ghiseu.ro care a demonstrat încă din pandemie că este de real ajutor. Nu în ultimul rând, cazierul judiciar care are și un impact green.”

Daniela Cireașă, Președintă Asociaţia Specialiştilor în Confidenţialitate și Protecția Datelor, a declarat: ”Vorbim despre digitalizare în următorul context: doar 28% dintre adulții români au competențe digitale de bază; dosarele penale privind fraudele informatice au crescut din martie 2020 până în martie 2022 cu 320%, auzim zilnic de tentative de phishing, companii mari care au fost atacate și s-a demonstrat că sunt mai vulnerabile decât ne așteptam. În acest context trebuie să vorbim despre cât de importante sunt competențele digitale ale angajaților. Prin GDPR este obligație legală să-ți instruiești și să verifici nivelul de cunoștințe al tuturor angajaților, care prelucrează date cu caracter personal. 94% dintre breșele de securitate sunt cauzate de angajați.”

Cristina Chiriac, Preşedinta PFA & CONAF, a concluzionat că digitalizarea IMM-urilor reprezintă motorul în creșterea competitivității. ”În contextul evoluției economiei globale și a obiectivelor Uniunii Europene privind neutralitatea climatică, este imperativ să acordăm sprijin decisiv IMM-urilor din România pentru a le permite să capitalizeze pe avantajele pieței interne a UE și să devină competitive la nivel european.

Suntem conștienți că noile tehnologii digitale deschid orizonturi vaste pentru afaceri și consumatori, susțin tranziția verde și joacă un rol crucial în atingerea obiectivelor noastre comune. Prin reducerea birocrației și creșterea nivelului de transparență, instrumentele și procesele digitale simplifică mediul de afaceri și contribuie semnificativ la utilizarea eficientă a resurselor.

Procesul de digitalizare vine la pachet cu investiții financiare semnificative, în special în ceea ce privește achiziționarea de echipamente moderne. În acest context, este esențial să ne concentrăm pe sprijinirea IMM-urilor, în special acel segment care, din păcate, se confruntă cu limitări în ceea ce privește resursele și personalul specializat în domeniul digital.

Din păcate, statistici alarmante arată că România se situează în coada clasamentului european în privința adoptării digitalizării în rândul IMM-urilor. Conform analizei privind „Barierele Digitalizării mediului public şi privat din România”, 53% dintre IMM-uri declară că există bariere semnificative în calea digitalizării, cu aproape 10% sub media europeană. Lipsa unei identificări clare a nevoilor de infrastructură și absența unui plan de acțiune coerent pentru digitalizare sunt principalele obstacole.

Este imperios necesar să promovăm o conștientizare crescută în rândul antreprenorilor, evidențiind că rezistența la digitalizare poate avea consecințe nefaste asupra viabilității afacerii. Digitalizarea nu înseamnă doar implementarea de tehnologii, ci și respecializarea personalului și creșterea valorii profesionale. Acordându-le IMM-urilor resursele și ghidarea necesară, le oferim șansa de a juca rolurile principale pe scena competitivității europene.”

 

La conferinţa #ITforENERGY, organizată exemplar de organizația CONAF Sucursala Brăila pe 28 noiembrie, au mai participat Cătălin ARAMĂ – Director General al Direcției Generale de Informatizare și Comunicații, Simona ILIE – Director Dezvoltare Integrisoft Solution, Silvia ALBU – Director General Port Romanel SRL, Dragoș NEAGU – Director Biblioteca Județeană Panait Istrati Brăila, Ana Maria STANCU – CEO Bucharest Promo Robots, Robot Fleet Amiral.

Titlu proiect: #ITforENERGY – Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe în domeniul IT pentru angajații IMM

PROIECTUL ITforENERGY ESTE COFINANȚAT DIN FONDUL SOCIAL EUROPEAN PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014 – 2020, COD SMIS 142732

Axa prioritară 3 – Locuri de muncă pentru toți

Obiectivul tematic 8: Promovarea unei ocupări sustenabile și de calitate a forței de muncă și sprijinirea mobilității forței de muncă

Prioritatea de investiții 10.iii: Îmbunătățirea accesului egal la învățarea pe tot parcursul vieții pentru toate grupurile de vârstă într-un cadru formal, non-formal sau informal, actualizarea cunoștințelor, a aptitudinilor și a competențelor forței de muncă și promovarea unor căi de învățare flexibile, inclusiv prin orientare profesională și prin validarea competențelor dobândite

Obiectivul specific: 3.12.: Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților