Acasă Social A fost introdus, în lege, conceptul de „îngrijitor informal” – care are...

A fost introdus, în lege, conceptul de „îngrijitor informal” – care are grijă de un vârstnic și care poate primi o indemnizație de la stat pentru această activitate

Legea nr. 292/2011 cu modificările și completările ulterioare introduce conceptul de ”îngrijitor informal” pentru a desemna o persoană care are grijă de un vârstnic și care poate primi o indemnizație de la stat pentru această activitate.

Îngrijitorul informal este persoana necalificată, membru al familiei, rudă sau orice altă persoană, care asigură îngrijirea personală, respectiv ajutorul pentru efectuarea activităților de bază și instrumentale ale vieții zilnice de către persoana care și-a pierdut autonomia funcțională.

În conformitate cu noile prevederi ale Legii nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare  îngrijitorul informal al persoanei vârstnice poate beneficia de program lunar de lucru redus, de o jumătate de normă, cu asigurarea plății, din bugetul local, în baza unui contract încheiat cu serviciul public de asistență socială, a unei indemnizații echivalente cu jumătate din salariul de baza brut al îngrijitorului la domiciliu stabilit potrivit Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, pentru gradația 0.

În acest sens, Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe anunță cetățenii vizați de această reglementare că a început depunerea cererilor.

Condițiile și documentele necesare exercitării activității de îngrijitor informal:

– să dețină contract individual de muncă cu normă întreagă la un angajator;

– adeverință de salariat;

– copie CI/BI;

– cazier judiciar;

– certificat de integritate comportamentală;

– aviz psihologic;

– adeverință de la medicul de familie (clinic sănătos – apt pentru a îngriji persoane vârstnice);

– extras de cont eliberat de o unitate bancară unde se va realiza plata indemnizației;

– acord prelucrare date personale, conform Regulamentului UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date;

– cerere tip;

– dovada/declarație pe propria răspundere cu privire la faptul că beneficiază de program redus, de o jumătate de normă, justificat de asumarea rolului de îngrijitor;

Pentru persoana vârstnică:

– copie CI/BI;

– documente medicale eliberate de medicul specialist, scrisori medicale etc.;

– certificat de încadrare în grad de handicap, dacă este cazul;

– consimțământul persoanei vârstnice cu privire la prestarea activităților de îngrijire de către îngrijitorul informal, în formă scrisă;

– cupon pensie;

–  acord prelucrare date personale, conform Regulamentului UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

Persoanele care solicită să devină îngrijitori informali, vor fi luate în evidența DAS Sfântu Gheorghe, urmând să fie evaluate de către echipa de specialiști din cadrul instituției.

Cererile se pot depune fizic la sediul DAS Sfântu Gheorghe, str. Erege, nr. 19, până la data de 20 a fiecărei luni.

Pentru informații suplimentare:

  • Tel: 0267-312-111