Acasă Actualitate A fost aprobată schema de ajutor de stat pentru derularea programului național...

A fost aprobată schema de ajutor de stat pentru derularea programului național multianual CONSTRUCTPLUS

Camera de Comerț și Industrie Brașov anunță aprobarea schemei de ajutor de stat pentru derularea programului național multianual CONSTRUCTPLUS, aferent perioadei 2023-2026.

Dispoziții generale:

Programul național pentru dezvoltarea producției interne de produse și materiale de construcții “CONSTRUCTPLUS” își propune reducerea deficitului comercial provenit din importul de materiale de construcții, stimularea investițiilor în județele mai puțin dezvoltate și creșterea producției interne de produse și materiale de construcții prin acordarea de granturi pentru realizarea de investiții inițiale pentru o nouă activitate economică într-una din următoarele sectoare economice eligibile:

Coduri CAEN eligibile:

1623 – Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții;

2223 – Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții;

2312 – Prelucrarea și fasonarea sticlei plate;

2331 – Fabricarea plăcilor și dalelor din ceramică;

2332 – Fabricarea cărămizilor, țiglelor și a altor produse pentru construcții, din argilă arsă;

2342 – Fabricarea de obiecte sanitare din ceramică;

2351 – Fabricarea cimentului;

2352 – Fabricarea varului și ipsosului;

2361 – Fabricarea produselor din beton pentru construcții;

2362 – Fabricarea produselor din ipsos pentru construcții;

2363 – Fabricarea betonului;

2364 – Fabricarea mortarului;

2369 – Fabricarea altor articole din beton, ciment și ipsos;

2370 – Tăierea, fasonarea și finisarea pietrei;

2399 – Fabricarea altor produse din minerale nemetalice;

2511 – Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice;

2512 – Fabricarea de uși și ferestre din metal;

2732 – Fabricarea altor fire și cabluri electrice și electronice.

 

Beneficiari și criterii de eligibilitate:

Pot beneficia de finanțare întreprinderile nou-înființate, IMM-urile și întreprinderile mari, cu personalitate juridică înregistrată în scop fiscal în baza Legii societății nr.31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare.

Intensitatea, cumulul și calculul ajutorului de stat:

Ajutorul de stat se acordă întreprinderilor prin alocări de la bugetul de stat, prin bugetul MEAT sub formă de granturi, astfel:

Regiunea Județe componente Intensitatea maximă % Nivelul maxim al ajutorului de stat
– euro –
Centru Alba 50% 41.250.000
Brașov 40% 33.000.000
Covasna 40% 33.000.000
Harghita 40% 33.000.000
Mureș 50% 41.250.000
Sibiu 40% 33.000.000

 

Durata, bugetul schemei și numărul estimat de beneficiari:

Programul aprobat prin O.U.G. 68/2023 este un program multianual, iar perioada de implementare este 2023-2026. Acesta este gestionat de Ministerul Economiei, Afacerilor și Turismului.

Bugetul total alocat programului este de 596 milioane euro pentru toată perioada de implementare, defalcate astfel:

  • credite de angajament pentru emiterea de acorduri pentru finanțare pe perioada 2023 – 2026;
  • credite bugetare pentru plata ajutorului de stat pentru perioada 2024 – 2029.

 

Camera de Comerț si Industrie Brașov, prin Departamentul de Consultantă format dintr-o echipă de specialiști cu o experiență de peste 20 ani, oferă servicii de consultanță și asistență societăților interesate în scopul identificării celei mai potrivite surse de finantare, luând în considerare programele de actualitate și domeniul de interes al clientului.