Acasă Local 8 poduri din comuna Teliu vor fi reabilitate printr-un grant oferit de...

8 poduri din comuna Teliu vor fi reabilitate printr-un grant oferit de Islanda, Liechtenstein și Norvegia

0

Promotorul  de  proiect  UAT  Comuna  Teliu  anunță  lansarea  proiectului

„Îmbunătățirea condițiilor sociale din Comuna Teliu prin construirea și reabilitarea podurilor și punților din localitate””.

Proiectul beneficiază de un grant în valoarea de 39.376 € oferit de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturi SEE în cadrul Programului Dezvoltare locală, Schema de granturi mici “Acces la finanțare”, Operator de Program Fondul Român de Dezvoltare Socială.

Perioada de implementare a proiectului este de 9 luni.

Obiectivul general al proiectului consta în îmbunătățirea situației persoanelor aflate în comunitățile marginalizate din comuna Teliu, județul Brașov, prin demararea primei etape de realizare a documentație necesare construirii și reabilitării podurilor și punților din localitate

Vor fi realizate documentațiile tehnice:

  • realizarea documentație tehnice suport necesare fundamentării investiției propuse și anume elaborarea studiilor topografice și a celor geotehnice, precum și a expertizei tehnice
  • realizarea documentație tehnice specifice-DALI în vederea construirii și reabilitării unui număr de 8 poduri și punți, dispuse în zona centrala a localității Teliu.
  • realizarea documentației specifice pentru obținerea de avize. Pentru fiecare aviz solicitat în Certificatul de urbanism se vă realiza o documentație tehnica specifica, care ulterior vă fi transmisa instituțiilor vizate în vederea acordării Avizului menționat.
  • plata taxelor, avizelor acordurilor necesare obținerii autorizației de construire

Evenimentul de lansare a proiectului vă avea loc în data de 06.2022 în Sala de Consiliu a Primăriei Teliu.