Acasă Social 57 de străzi vor fi asfaltate în totalitate, cu trotuare amenajate și...

57 de străzi vor fi asfaltate în totalitate, cu trotuare amenajate și iluminat public

0

Primăria Brașov a început un program amplu de reglementare a situației străzilor noi, în vederea începerii lucrărilor de extindere și modernizare carosabil, amenajare trotuare, instalare iluminat public și amenajare piste de biciclete. O parte importantă dintre aceste străzi sunt utilizate de ani de zile, dar fie situația lor juridică nu este reglementată pe întreg traseul străzii, fie amenajările făcute nu respectă normativele în vigoare cu privire la dimensiunile carosabilului, existența trotuarelor și a iluminatului public.

Prima etapă vizează documentațiile pentru străzile din cartierul Tractorul cum ar fi: Nicolae Labiș, str. 1 Decembrie 1918, I.C. Brătianu, iar în perioada imediat următoare vor fi demarate procedurile și pentru cele din cartierele Noua, Bartolomeu Nord și Stupini.

Prima stradă pe care s-a finalizat elaborarea SF-ului și aprobarea lui de Consiliu Local este str. Nicolae Labiș. În această perioadă  se pregătește etapa de expropriere, după care va fi demarată procedura de achiziție pentru proiectul tehnic și realizarea lucrărilor.

Suntem în etapa de contractare a elaborării studiilor de fezabilitate, cu elemente de DALI, pentru străzile: Ștefan Baciu, I. Socec, 1 Decembrie 1918, George Bacovia, I.C. Brătianu, Ioan Popasu și Liviu Rebreanu. Proiectantul va trebui să vină cu soluții pentru extinderea străzilor existente, a trotuarelor – pe toată lungimea. Carosabilul și trotuarele vor fi realizate conform prevederilor PUZ/PUG. Se va asigura scurgerea apelor din precipitații de pe platforma străzii. Proiectantul o să propună soluția de realizare a scurgerii apelor. Se va realiza iluminatul public și amenajările spaţiilor verzi (unde este cazul).

Sunt în pregătire achizițiile pentru documentațiile necesare pentru străzile: Emanoil Bernfeld, Christian Pomarius, Ștefan Emilian, Aleea Adrian Păunescu, Cascadei, Dihamului, Mălinului, Pomiculturii, Popasului, Tismana, Parcul Verde, Aurel Marin, Dr. Liviu Câmpeanu și Augustin Bunea.

Pentru restul de 39 de străzi, suntem în faza de elaborare a documentației necesare în vederea lansării achizițiilor publice.

Pe lângă lucrările de extindere și modernizare, în cazul străzilor I.C. Brătianu și Aurel Marin sunt prevăzute și piste de biciclete, iar pentru strada Aurel Marin este prevăzută și amenajarea unui sens giratoriu, pentru legătura cu cartierul Noua, precum și conectarea la sensul giratoriu de la Selgros. Cei care vin dinspre București vor putea astfel intra în cartierul Noua direct din sens (acum trebuie să ocolească până în senul giratoriu de la Carrefour).