Acasă Social 2 IUNIE – Ziua Națională a Adopției! Numărul adopțiilor finalizate în 2021...

2 IUNIE – Ziua Națională a Adopției! Numărul adopțiilor finalizate în 2021 este cu 50% mai mare decât în 2020

0

De 8 ani, ziua de 2 iunie a fost declarată, oficial, drept Ziua Naţională pentru Adopţie. Deloc întâmplător, aceasta urmează în calendar Zilei internaţionale a copilului şi a părinţilor, invitându-ne astfel să conştientizăm cât de important este pentru un copil să crească într-o familie, în care să se simtă iubit și protejat.

28 de adopții încheiate în primele cinci luni

La nivelul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, în perioada 01 ianuarie – 31 mai 2022 au fost finalizate procedurile de adopție pentru 28 de copii, 36 de familii au primit atestatul de familie adoptatoare și 22 de familii de brașoveni au depus cerere în vederea eliberării atestatului de familie adoptatoare.

De asemenea, pentru 56 de copii este deschisă procedura de adopție, dintre aceștia 42 aflându-se în categoria copiilor greu adoptabili. Adică acei copiii pentru care, într-o perioadă de 6 luni de la declararea adoptabilităţii, nu s-a reuşit identificarea unei familii potrivite sau, chiar dacă aceasta a fost identificată, nu s-au putut urma paşii care să conducă la finalizarea adopţiei.

Creștere de 50% a adopțiilor încuviințate în 2021 față de 2020

În cursul anului 2021, în evidența Biroului Adopții au fost 49 de copii pentru care s-au făcut demersuri pentru identificarea unei familii potențial adoptive, dintre care 40 au avut statut de copii greu adoptabili.

Tot în 2021, a fost încuviințată adopția pentru 62 de copii, ceea ce înseamnă o creștere de 50% față de 2020, când a fost încuviințată adopția pentru 41 de copii. Din cei 62 de copii, 7 au fost adoptați de familii cu domiciliu în alte județe, 12 copii s-au aflat în plasament anterior adopției, iar 38 de copii aveau vârsta de peste 3 ani.

La sfârșitul lui 2021, 9 copii se aflau în potrivire practică, iar alți 20 în etapa încredințării în vederea adopției, în cazul acestora din urmă fiind urmărită dezvoltarea copilului și relația de atașament copil – familie.

117 familii atestate în vederea adopției

La acest moment, în atenția DGASPC Brașov sunt 117 familii care au primit atestatul de familie adoptatoare și care se află în diferite etape ale procesului de adopție. La acestea se adaugă 80 de familii aflate în procedura de monitorizare post adopție și alte 15 familii aflate în etapa de încredințare în vederea adopției.

În perioada 01.01.2021 – 31.12.2021, au depus cerere pentru evaluare în vederea eliberării atestatului 60 de persoane/familii potențial adoptive. Astfel au fost oferite informații prealabile privind etapele procedurii de adopție internă, procedura de atestare, etapele adopției și caracteristicile copiilor adoptabili. Au fost eliberate 79 de atestate pentru persoanele/familiile potențial adoptive. În atenția DGASPC Brașov s-au aflat, în 2021, 120 de familii adoptative, care au fost incluse în permanență în proceduri de potrivire teoretică cu copii, din Brașov sau alte județe, pentru care au fost completate fișe sintetice pentru a aprecia dacă răspund nevoilor acestor copii.