Viitorul parc Rulmentul a ajuns în stadiul de întocmire a documentației tehnice. Proiectul, început de fostul primar Scripcaru

Primăria Municipiului Brașov a lansat joi, 11 noiembrie, procedura de achiziție pentru întocmirea documentației tehnice pentru proiectul ”Reconversie zone abandonate în zone verzi – Zona Industrială Rulmentul”.

Conform procedurii postate în sistemul electronic de achiziții publice, această procedură a fost împărțită pe 5 loturi: Întocmire studiu geotehnic în vederea elaborării PUZ; Întocmire studiu hidrologic de inundabilitate în vederea elaborării PUZ și ridicare topografică pe tronsonul limitrof zonei PUZ; Întocmire studiu topografic pentru documentație P.U.Z. și identificare rețele utilități, zona industrială Rulmentul; Studiu de contaminare a zonei industriale Rulmentul ca potențial de reconversie a zonelor abandonate în zone verzi și Studiu de vegetație a zonei industriale Rulmentul ca potențial de reconversie a zonelor abandonate în zone verzi.

Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 24 noiembrie ora 15.00, iar ofertele vor fi depuse pentru fiecare lot în parte.

Rulmentul este primul proiect de regenerare urbană care îmbină zona verde și de agrement cu punerea în valoare a patrimoniului industrial. Pe această fostă platformă industrială sunt fostele hangare ale Flotilei 1 Bombardament, care conform studiului istoric realizat pot deveni spații culturale, sportive sau de agrement pentru brașoveni.

Valoarea totală estimată pentru achiziția acestor studii este de 201.000 lei, fără TVA.

  • Întocmire studiu geotehnic în vederea elaborării PUZ pentru proiectul Reconversie zone abandonate în zone verzi – Zona Industrială Rulmentul,

Valoarea estimată: 19.000 de lei + TVA.

Studiul geotehnic  se va desfășura în două etape*, care vor cuprinde: parte scrisă – investigarea terenului, datele geotehnice; concluzii și recomandări, și partea desenată cu plan de încadrare în zonă  și plan de situație, cu indicarea punctelor de investigație geotehnică.

Termenul de predare a documentațiilor va fi de: 45 de zile calendaristice de la data ordinului de începere a serviciilor, pentru Etapa I; 20 de zile calendaristice de la data ordinului de începere a serviciilor, pentru Etapa II.

Criteriul de atribuire va fi cel mai bun raport calitate-preț, oferta financiară având 40 de puncte, iar experiența expertului cheie implicat în derularea contractului având 60 de puncte.

  • Întocmire studiu hidrologic de inundabilitate în vederea elaborării PUZ și ridicare topografică pe tronsonul limitrof zonei PUZ, pentru proiectul Reconversie zone abandonate în zone verzi – Zona Industrială Rulmentul,

Valoare estimată: 18.000 de lei+ TVA.

Studiul hidrologic de inundabilitate va cuprinde parte scrisă, respectiv prelucrarea datelor şi a informațiilor din teren în vederea caracterizării cadrului fizico geografic al bazinului hidrografic (geomorfologia, geologia, clima și hidrografia); determinarea parametrilor hidraulici ai scurgerii apei; prezentarea hidro-morfologică a albiei cursului de apă; întocmirea tabelelor privind calculul hidraulic; și parte grafică: prezentarea datelor (concluziilor) referitoare la inundabilitatea amplasamentului studiat și întocmirea planşelor corespunzătoare calculelor hidraulice.

Termenul de predare a documentațiilor va fi de 45 de zile calendaristice de la data ordinului de începere a serviciilor.

Criteriul de atribuire va fi cel mai bun raport calitate-preț, oferta financiară având 40 de puncte, iar experiența expertului cheie implicat în derularea contractului având 60 de puncte.

  • Întocmire ridicare topografică pentru documentația P.U.Z. și identificare rețele utilități, pentru proiectul Reconversie zone abandonate în zone verzi – Zona Industrială Rulmentul,

Valoare estimată: 94.000 de lei

Termenul de predare a documentațiilor va fi de 90 de zile calendaristice de la data ordinului de începere a serviciilor.

Criteriul de atribuire va fi cel mai bun raport calitate-preț, oferta financiară având 40 de puncte, iar experiența similară având 60 de puncte.

  • Studiu de contaminare a zonei industriale Rulmentul ca potențial de reconversie a zonelor abandonate în zone verzi,

Valoare estimată: 43.000 de lei

Scopul principal al realizării studiului de contaminare a zonei industriale Rulmentul este de a determina probabilitatea ca o anumită formă de contaminare a mediului să fie prezentă pe platformă, ca urmare a utilizării istorice a sitului, a materialelor utilizate și produse pe perioada în care uzina Rulmentul Brașov și-a desfășurat activitatea. Evaluarea de mediu va avea în vedere următoarele etape:

  • Etapa I – Evaluarea zonei industriale brownfield prin examinarea preliminară a sitului în vederea determinării potențialului de contaminare, cu revizuirea utilizărilor actuale și istorice ale terenului și realizarea testelor preliminare pentru locurile suspecte;
  • Etapa II – Ancheta de mediu pe situl brownfield prin revizuirea mai aprofundată a condițiilor zonei industriale dezafectate, cu efectuarea de foraje și prelevarea de probe de sol, apă subterană, prelevarea de probe de apă de suprafață, determinări de emisii în aer, prelevări probe de deșeuri existente pe platformă și analiza probelor pentru stabilirea existenței potențialilor contaminanți;
  • Etapa III – Evaluarea riscurilor  asociate zonelor contaminate pentru sănătatea umană și a mediului în funcție de gradul de contaminare și propunerea de strategii și acțiuni de remediere a zonelor afectate, dacă acestea există.

Termenul de predare a documentațiilor va fi de 60 de zile calendaristice de la data ordinului de începere a serviciilor.

Criteriul de atribuire va fi cel mai bun raport calitate-preț, oferta financiară având 40 de puncte, propunerea tehnică – 30 de puncte, iar experiența experților cheie implicat în derularea contractului având 30 de puncte.

  • Studiu de vegetație a zonei industriale Rulmentul ca potențial de reconversie a zonelor abandonate în zone verzi,

Valoare estimată: 27.000 de lei

”Studiu de vegetație”, ca parte a studiilor de fundamentare întocmite ȋn vederea realizării proiectului – „Reconversie zone abandonate în zone verzi – Zona Industrială Rulmentul” are rolul de a identifica elementele de mediu (flora și faună) atât valoroase, cu recomandare de menținere și integrare în amenajările viitoare, cât și cu potențial invaziv, ce necesită intervenții specifice de eliminare de pe sit.

Acesta va cuprinde următoarele informații, fără a se limita la ele:

– identificarea și inventarierea arborilor și a vegetației de talie mare, cu înregistrarea datelor biometrice și a stării fitosanitare a acestora;

– identificarea și cartarea (pe planul topografic, în sistem de proiecție stereo 70) elementelor vegetale valoroase, cu recomandare de menținere în amenajarea sitului, în special a arborilor ( dispuși izolat sau în grupuri/ aliniamente) și a vegetației de talie mare;

– inventarierea suprafețelor plantate cu gard viu, cu marcarea acestora în plan și menționarea datelor (specie, înălțime, stare)

– identificarea speciilor vegetale cu apariție spontană care se dezvoltă bine sau chiar prosperă în  soluri potențial contaminate și eventual contribuie la decontaminarea lor;

– identificarea și marcarea pe plan a suprafețelor acoperite cu plante invazive cu risc de răspândire necontrolată și recomandarea unui plan de intervenție pentru îndepărtarea/gestionarea acestora, în funcție de caracteristicile speciei (ex: Fallopia japonica, Ailanthus altissima, Ambrosia artemisiifolia etc.);

– identificarea zonelor degradate ce pot fi recuperate ca spații verzi;

– identificarea și inventarierea eventualelor speciilor rare/ valoroase de animale (instalate din cauza liniștii relative a zonelor abandonate pe termen lung și a vecinătăților – pârâu, zone agricole);

– inventarierea dăunătorilor de pe amplasament;

– identificarea și marcarea în plan a eventualelor locuri de cuibărit ale speciilor de animale identificate.

 Termenul de predare a documentațiilor va fi de: 60 de zile calendaristice de la data ordinului de începere a serviciilor, pentru Etapa I; 30 de zile calendaristice de la data ordinului de începere a serviciilor, pentru Etapa II.

Criteriul de atribuire va fi cel mai bun raport calitate-preț, oferta financiară având 40 de puncte, propunerea tehnică – 30 de puncte, iar experiența experților cheie implicat în derularea contractului având 30 de puncte.

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat: