VIDEO. Cât costă construirea aeroportului Ghimbav-Brașov și care sunt etapele de parcurs

Aeroportul Ghimbav-Brasov a fost din nou subiect de discutii intr-o conferinta de presa organizata la Prefectura Brasov. La conferinta au participat Prefectul Judetului Brasov, Marian Rasaliu, Presedintele Consiliului Judetean, Adrian Vestea, directori din cadrul Consiliului Judetean, dar si reprezentanti ai Agenției pentru Protecția Mediului Brașov, SGA Brașov, Search Corporation SRL și Companiei Apa SA.

Presedintele Consiliului Judetean Brasov, Adrian Vestea a dorit să clarifice toate etapele derulate în acest proiect, de la momentul preluării mandatului la conducerea executivului județean și până în prezent. După ce în noiembrie 2016 a fost promulgată legea privind terenul Aeroportului, a fost revizuit studiul de fezabilitate și au fost aprobați indicatorii tehnico-economici, iar începând cu luna ianuarie 2017 lucrările rezultate au fost bugetate și cuprinse în lista de investiții a acestui an. În paralel s-au derulat procedurile privind elaborarea, aprobarea și validarea pe SEAP a caietului de sarcini pentru etapa de proiectare, acestea fiind obligatoriu de respectat, la fel ca și termenele pe care actuala lege a achizițiilor publice le prevede în derularea unei asemenea achiziții.

Pe data de 29 mai 2017, contractul pentru realizarea Proiectului Tehnic pentru Calea de rulare Alfa, platforma de îmbarcare-debarcare și extinderea rețelelor de canalizare și drenaj aferente pistei de decolare-aterizare a fost semnat de Consiliul Județean și SC Search Corporation SRL, acesta cuprinzând termene pentru realizarea celor patru etape de proiectare: 15 zile calendaristice de la primirea ordinului de începere, pentru documentația în vederea obținerii certificatului de urbanism; 15 zile calendaristice de la primirea ordinului de începere, pentru documentația necesară obținerii avizelor și acordurilor; 30 de zile calendaristice de la primirea ordinului de începere, pentru proiect tehnic, caiet de sarcini și detalii de execuție; 15 zile calendaristice de la primirea ordinului de începere, pentru documentația tehnică necesară obținerii autorizației de construire (DTAC).

În 15 iunie 2017, proiectantul a solicitat sistarea derulării contractului, până la primirea clarificărilor privind corelarea proiectului cu studiul de fezabilitate realizat de SC Iptana SA.

În acest sens, pe 27 iunie a avut loc o ședință de lucru cu factorii de decizie implicați, respectiv Consiliul Județean Brașov, Administrația Bazinală de Apă (ABA) Olt Râmnicu Vâlcea, Sistemul de Gospodărire a Apelor (SGA) Brașov, SC Iptana SA, Search Corporation și SC Compania Apa SA, având în vedere că era nevoie de clarificarea aspectelor privind canalizarea și preluarea apelor pluviale de pe pistă și restul suprafețelor de mișcare, și deversarea lor în Bârsa. Soluția inițială, pentru care s-a și derulat o procedură de achiziție, fusese aceea prin care ABA Olt să realizeze devierea și îndiguirea pârâului Beselcin, Consiliul Județean angajându-se, în 2011, să pună la dispoziție suprafețele respective. Respectivele suprafețe nu au fost și nu sunt, însă, în proprietatea publică a județului, ci sunt private, astfel că de exproprierea acestora trebuie să se ocupe ABA Olt, în calitate de contractant al lucrării. „În urma întâlnirii avute joia trecută, la Ministerul Apelor și Pădurilor, am considerat de cuviință ca ABA Olt să-și vadă mai departe de contract, să înceapă exproprierea pe pârâul Beselcin, iar noi să continuăm lucrările în incinta pe care o avem în proprietate și care este în tema de proiectare. ABA Olt va trece la exproprieri și la devierea pârâului Beselcin, precum și îndiguirea Bârsei”, a spus președintele CJ Brașov.

În data de 4 iulie, Search Corporation a primit toate lămuririle cerute la Iptana (firma care a realizat studiul de fezabilitate al Aeroportului), și în aceeași zi s-a emis ordinul de reluare a elaborării documentației privind emiterea certificatului de urbanism.

Pe 10 iulie, proiectantul a predat la CJ Brașov toate documentațiile necesare, iar două zile mai târziu CJ a depus la Primăria Ghimbav cererea pentru emiterea certificatului de urbanism. „Având în vedere că acest document ne spune ce avize ulterioare trebuie obținute de administrația județeană de la instituțiile deconcentrate cu atribuții în domeniu, nu a fost posibilă depunerea documentațiilor pentru obținerea acestor avize înainte de primirea certificatului de urbanism”, a explicat Adrian-Ioan Veștea.

Pe 1 august, Consiliul Județean Brașov a emis ordinul de începere privind  elaborarea documentațiilor pentru obținere de avize și acorduri (etapa a doua a contractului de proiectare), iar pe 3 august, de comun acord cu proiectantul, CJ Brașov a emis ordinul de începere privind elaborarea documentației pentru proiectul tehnic, caiete de sarcini și detalii de execuție (etapa a treia a contractului executat de Search Corporation).

În 4 august, Primăria Ghimbav a eliberat certificatul de urbanism nr. 239, iar în data de 11 august, proiectantul a depus la Consiliul Județean documentațiile necesare obținerii avizelor de la Distrigaz Sud Rețele, SDEE Electrica Transilvania Sud, SC Compania Apa SA, Inspectoratul pentru Situații de Urgență al județului Brașov și Agenția pentru Protecția Mediului (APM Brașov), avizul de la Autoritatea Aeronautică Civilă Română urmând să fie obținut după definitivarea proiectului tehnic și însușirea acestuia de către beneficiar.

Mai departe, Consiliul Județean Brașov a depus documentațiile pentru obținerea avizelor, după cum urmează: la Compania Apa (nr. 1970/17.08.2017), la APM Brașov (nr. 13215/17.08.2017), la Distrigaz Sud (nr. 208143416/17.08.2017), la Electrica (nr. SA70101724144/18.08.2017), și la ISU Brașov (nr. 1582004/21.08.2017), fiind achitate și taxele aferente ( acolo unde a fost cazul).

Fiecare din aceste instituții are la dispoziție 30 de zile pentru emiterea avizelor, dar CJ Brașov face demersuri pentru obținerea lor în cel mai scurt timp, având în vedere că proiectantul trebuie să fie informat asupra condițiilor impuse, pentru a defintiva soluția tehnică din proiect.

Urmare a documentației depuse de administrația județeană, APM Brașov a emis Decizia Etapei de Evaluare Inițială nr. 413 E/24.08.2017 și adresa nr. 13215/24.08.2017, prin care informează CJ asupra documentelor care mai sunt necesare în vederea emiterii acordului de mediu. Pe 25 august, CJ Brașov a pus la dispoziția proiectantului aceste documente și a început demersurile în vederea conformării cu solicitările venite de la Agenția de Mediu. Proiectantul urmează să întocmească documentația pentru obținerea avizului de la Sistemul de Gospodărire a Apelor (SGA) Brașov – aviz impus de APM Brașov, precum și întocmirea memoriului de prezentare solicitat prin Decizia nr. 413 E/24.08.2017. Totodată, APM Brașov solicită toate avizele prevăzute în certificatul de urbanism nr. 239/04.08.2017.

În urma întâlnirii de lucru desfășurate astăzi, în prezența factorilor de decizie de la Consiliul Județean Brașov, Instituția Prefectului Județului Brașov, Agenția pentru Protecția Mediului Brașov, SGA Brașov, Search Corporation SRL și Compania Apa SA, s-a convenit asupra soluției de deversare în Bârsa a apelor pluviale preluate de pe suprafețele betonate, cu condiția ca Search Corporation să proiecteze, suplimentar față de prevederile contractului actual, canalul colector aferent. Din acest motiv, contractul dintre CJ Brașov și Search Corporation va fi adiționat în sensul prelungirii termenului de execuție, astfel încât Proiectul Tehnic final să poată fi avizat de instituțiile cu competențe în domeniu.

Mi-aș fi dorit ca proiectul tehnic să poată fi gata într-o lună, ca să-l încărcăm pe SEAP și să începem procedurile de achiziție pentru lucrări, dar așa ceva nu este cu putință, deoarece trebuie să urmăm etapele obligatorii prevăzute de legislația în vigoare. Mi-aș fi dorit să le putem face pe toate mult mai repede, deoarece există o așteptare și o dorință foarte mare în ceea ce privește realizarea Aeroportului, însă trebuie să tratăm cu responsabilitate parcurgerea tuturor etapelor de lucru”, a spus președintele CJ Brașov.

Prefectul Judetului Brasov a precizat ca institutia pe care o conduce va fi un partener de nadejde in derularea acestui proiect. ”Este cel mai important proiect de infrastructura din ultimul deceniu.  Este un proiect vital pentru judetul Brasov. De aceea, toate institutiile deconcentrate aflate sub coordonarea Prefecturii Brasov analizeaza cu maxima responsabilitate tot ce inseamna documentatie vizavi de acest proiect. Toate institutiile functioneaza pe repede-inainte in acest proiect si facem tot ce ne sta in putinta sa realizam acest obiectiv”, a precizat Marian Rasaliu, prefectul Judetului Brasov.

Presedintele Consiliului Judetean Brasov a vorbit si de costurile privind construirea Aeroportului Ghimbav -Brasov.  Vezi declaratia VIDEO mai jos!

 
Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat: