Verificarea înscrierii, înregistrarea sau radierea din Registrul electoral a alegătorilor din municipiul Brașov

Având în vedere art. 17 alin. (1) din Legea nr. 115 din 19 mai 2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, potrivit căruia ”Primarii asigură condiţiile necesare consultării de către alegători a Registrului electoral la sediul primăriei”:

– verificările de înscriere în Registrul electoral se fac la camera 26 – Registratura Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Brașov, cu sediul în Municipiul Brașov, Bd.Eroilor nr.8 (Primăria Brașov, intrarea dinspre str.Nicolae Iorga), telefon 0268/414460, în zilele lucrătoare între orele 09,00 – 11,00.

– dreptul de vot se exercită numai în comuna, oraşul, municipiul sau subdiviziunea administrativ-teritorială a municipiului în care alegătorul îşi are domiciliul sau reşedinţa, după caz. Au dreptul de a alege cetăţenii români care au împlinit vârsta de 18 ani, inclusiv cei care împlinesc această vârstă în ziua alegerilor.

Până cel mai târziu cu 23 de zile înaintea datei scrutinului, respectiv până în data de 4 septembrie 2020, cetăţenii cu drept de vot care şi-au stabilit reşedinţa în circumscripţia electorală în care au loc alegeri pot solicita primarului, pe baza actului de identitate, înscrierea în Registrul electoral cu adresa de reşedinţă pentru alegerile locale din 27 septembrie 2020.

Cererile pentru înscrierea în Registrul electoral cu adresa de reședință în Municipiul Brașov pentru execrcitarea votului din data de 27 septembrie 2020 se depun la Registratura Serviciului Public – omunitar Local de Evidență a Persoanelor Brașov, camera 26, telefon 0268/414460 în fiecare zi lucrătoare în intervalul orar 09,00 – 11,00.
Persoanele care formulează cereri pentru exercitarea dreptului de vot pentru care au solicitat înscrierea în Registrul electoral cu adresa de reşedinţă vor putea vota numai în circumscripţia electorală unde îşi au reşedinţa, astfel că persoanele respective vor figura numai în listele electorale permanente ale circumscripţiei electorale unde îşi au reşedinţa.
În ziua votării, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare înscrie în lista electorală suplimentară, persoanele care nu au solicitat înscrierea în Registrul electoral cu adresa de reşedinţă.

– Având în vedere că ziua de duminică, 27 septembrie 2020, a fost stabilită ca dată pentru desfășutatea alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2020 și în conformitate cu prevederile art.37 din Legea nr. 208 din 20 iulie 2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, potrivit cărora “Radierea alegătorilor cu domiciliul în România din Registrul electoral în caz de deces se face din oficiu, pe baza actelor sau comunicărilor oficiale, ori la cererea persoanei interesate, pe baza certificatului de deces, numai de către persoanele autorizate”,
orice persoană interesată poate solicita radierea alegătorului decedat cu domiciliul în România și ultimul domiciliu în Municipiul Brașov din Registrul electoral, pe baza unei cereri scrise, datate şi semnate, însoţite de certificatul de deces în copie, depuse personal sau prin poştă.

Solicitările de radiere din Registrul electoral a alegătorilor din raza teritorial administrativă de competență se depun la Registratura Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Brașov, cu sediul în Municipiul Brașov, Bd.Eroilor nr.8 (Primăria Brașov, intrarea dinspre str.Nicolae Iorga) – camera 26, telefon 0268/414460), în zilele lucrătoare între orele 09,00 – 11,00 sau se pot transmite prin poștă.
Radierea se realizează în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii. Orice persoană interesată poate adresa Primarului Municipiului Brașov o sesizare scrisă, datată şi semnată, privind cazul în care în listele electorale permanente se regăseşte un alegător decedat cu ultimul domiciliu în Municipiul Brașov. Cererea va cuprinde numele, prenumele şi codul numeric personal al persoanei decedate sau alte date relevante privind identitatea persoanei decedate.

PRIMAR GEORGE SCRIPCARU

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat: