Unanimitate de voturi: CCR a decis că revocarea lui Renate Weber din funcția de Avocatului Poporului este neconstituţională

Renate Weber își reia calitatea de Avocat al Poporului.

În ședința din data de 29 iunie 2021, Curtea Constituțională, în cadrul
controlului hotărârilor Parlamentului, cu unanimitate de voturi, a admis sesizarea
formulată de Grupurile parlamentare ale Partidului Social Democrat din Senat și din
Camera Deputaților și a constatat că este neconstituțională Hotărârea Parlamentului
României nr.36/2021 pentru revocarea doamnei Renate Weber din funcția de Avocat
al Poporului.
Curtea a reținut că legea care reglementează revocarea, ca modalitate de
încetare a unui mandat, trebuie să determine cu certitudine cazurile în care intervine
această sancțiune, să stabilească procedura în cadrul căreia se analizează cererea de
revocare și după a cărei parcurgere organul competent poate dispune revocarea și să
prevadă dreptul la recurs în faţa unei instanțe independente şi imparţiale, deci
posibilitatea persoanei revocate de a contesta măsura revocării, în condițiile art.21
din Constituție referitor la liberul acces la justiție.
Or, întemeindu-se pe dispoziții legale care nu asigură garanțiile de
independență ale Avocatului Poporului în raport cu alte autorități publice, dispoziții
cărora Parlamentul le-a atribuit o altă interpretare decât cea care rezultă din
conținutul lor normativ, Hotărârea Parlamentului României nr.36/2021 pentru
revocarea doamnei Renate Weber din funcția de Avocat al Poporului încalcă
dispoziţiile constituţionale cuprinse în art.1 alin.(3) și (5) care consacră principiul
statului de drept și principiul legalităţii şi al supremaţiei Legii fundamentale, precum
și dispozițiile art.9 alin.(2) din Legea nr.35/1997 privind organizarea şi funcţionarea
instituţiei Avocatul Poporului.
Curtea a constatat că, întrucât actul de revocare este neconstituțional, acesta
încetează să mai producă efecte juridice. Prin urmare, în temeiul art.147 alin.(4) din
Constituție, care consacră caracterul general obligatoriu și efectele pentru viitor ale
deciziilor Curții Constituționale, Curtea menționează că, de la data publicării
deciziei sale în Monitorul Oficial al României, doamna Renate Weber își reia
calitatea de Avocat al Poporului, urmând a-și exercita mandatul constituțional pentru
care a fost numită prin Hotărârea Parlamentului României nr.18/2019, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.524 din 26 iunie 2019.

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat: