Un singur drum la instituțiile MMPS – poșta electronică devine principalul mijloc de comunicare cu cetățenii

Guvernul a aprobat o Ordonanță de urgență prin care a reglementat depunerea prin poșta electronică, sau prin alt mijloc electronic de comunicare, a cererilor, declaraţiilor şi documentelor doveditoare pentru solicitarea beneficiilor sociale, a drepturilor de asistenţă socială, a indemnizațiilor pentru șomaj și pentru acordarea măsurilor de stimulare a ocupării forței de muncă. De asemenea, actul normativ prevede și desfășurarea programelor de formare profesională autorizate și a examenelor de absolvire în sistem on-line, în anumite condiții.

Astfel, Ministerul Muncii și Protecției Sociale, precum și instituțiile din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea sa au obligația să inițieze comunicarea electronică în ceea ce privește  cererile, declarațiile și documentele doveditoare pentru solicitarea beneficiilor și drepturilor de asistenţă socială, a indemnizațiilor pentru șomaj și pentru acordarea măsurilor de stimulare a ocupării forței de muncă.

În cazuri excepționale, determinate de identificarea unor inadvertenţe între informaţiile din documentele transmise şi cele din bazele de date ale altor instituţii sau de faptul că informaţiile din documentele transmise sunt incomplete, nu sunt lizibile sau pe baza acestora nu se poate determina îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate, instituțiile vor putea solicita prezentarea la sediu a persoanelor solicitante.

Actul normativ adoptat de Guvern reglementează și desfășurarea în sistem on-line a programelor de formare profesională a adulţilor, cu notificarea comisiei de autorizare, după cum urmează: pregătirea teoretică a tuturor programelor de formare autorizate, pregătirea practică a programelor care nu implică activităţi practice care trebuie să se desfăşoare într-un spaţiu cu dotări specifice, conform standardului ocupaţional, și susţinerea examenului de absolvire a programelor desfăşurate în sistem on-line.

De asemenea, odată cu intrarea în vigoare a Ordonanței de urgență, documentele pentru  autorizare ca furnizor de formare profesională prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 129/2000 se pot transmite şi în format electronic.

Actul normativ adoptat de Guvern reglementează și acordarea ajutorului de deces în cazul cazul persoanei decedate care se află în concediu pentru creşterea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani, respectiv până la 7 ani în cazul copilului cu handicap, sau în cazul decesului copilului.

 

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat: