Un nou drum de acces între Braşov şi Sânpetru

Consiliul Local Brașov, reunit în ședință „de îndată“, a aprobat astăzi, în unanimitate, parteneriatul dintre Municipiul Brașov și Comuna Sânpetru pentru modernizarea Străzii Narciselor, investiţie ce are ca obiect descongestionarea traficului de pe str.13 Decembrie, singurul acces direct dintre Braşov şi Sânpetru de la acest moment.

„Am convocat astăzi ședința de Consiliu Local, de îndată, pentru a avansa cu proiectul străzii Narciselor. Este un proiect aprobat ca indicatori tehnico-economici anul trecut, iar anul acesta facem parteneriatul cu Primăria Sânpetru în scopul obținerii de finanțări nerambursabile cu un buget total de aproximativ 115 milioane de lei cu TVA. Vrem să obținem mare parte din acești bani din fonduri nerambursabile – aproximativ 107 milioane de lei, astfel încât contribuția municipiului Brașov, lider de parteneriat în acest proiect, să fie una cât mai mică“, a explicat primarul Allen Coliban.

Investiția se desfășoară parțial (1,43 km) pe teritoriul administrativ al Municipiului Brașov, parțial pe teritoriul administrativ al Comunei Sânpetru (1,4 km). Strada care face obiectul lucrărilor de modernizare propuse este amplasată în partea de NE a municipiului Brașov, iar prelungirea acesteia se află pe teritoriul administrativ al comunei Sânpetru. Din punct de vedere funcțional, Strada Narciselor este o stradă urbană de categoria III, cu propunere de stradă urbană de categorie II, și face legătura între DN11 și DJ103. În prezent are o bandă de circulație pe sens și traversează zona, parțial locuită. Traseul de cca. 2.830 m al străzii cuprinde o porțiune asfaltată, cu lățimea variabilă cuprinsă între 5,75 m și 6,50 mm, și o porțiune neasfaltată, cu lățime mai redusă, variind între 4,80 m și 6,80 m. Lărgirea părții carosabile a Străzii Narciselor la 4 benzi și adăugarea de benzi speciale pentru bicicliști va duce la o sporire a capacității de circulație, reducerea timpului de călătorie, reducerea costurilor de transport și a costurilor de exploatare a vehiculelor ca urmare a îmbunătățirii condițiilor de circulație, precum și la reducerea poluării.

Hotărârea Consiliului Local Brașov a vizat aprobarea participării Municipiului Brașov ca lider de parteneriat/partener 1 în cadrul proiectului „Modernizare străzi – Str. Narciselor, Brașov, jud. Brașov“, aprobarea Acordului de parteneriat între Municipiul Brașov și Comuna Sânpetru și a Devizului General estimativ al proiectului.

Ca lider de proiect, Municipiul Brașov răspunde în principal de elaborarea studiului de fezabilitate (lucru deja realizat), pregătirea proiectului și depunerea acestuia spre finanțare, realizarea achizițiilor și implementarea proiectului, în faza de după semnarea contractului de finanțare. Exproprierile sunt suportate de fiecare unitate administrativă în parte, pentru terenul aflat în raza sa teritorial-administrativă.

Potrivit studiului de fezabilitate, valoarea totală cu TVA a investiției, inclusiv exproprieri, este de 115.863.252,18 lei, din care suma de 107.578.372,82 lei este finanțarea vizată de la bugetul de stat. Valoarea exproprierilor, cu TVA, este estimată la 5,24 milioane lei.

Printre beneficiile economice pe termen mediu și lung se numără:

 • dezvoltarea economică durabilă a zonei deservite, prin facilitarea construirii unui nr. de 6.927 de noi locuințe pe raza administrativă a ambelor localități, de care vor beneficia aprox. 18.400 de persoane;
 • asigurarea nivelului de serviciu necesar pe ruta Brașov – Sânpetru în condiții de trafic intens, fără a fi necesară sporirea capacității de circulație până în anul 2035;
 • facilitarea dezvoltării industriale în partea de NE a străzii Narciselor pe o suprafață de aproximativ 36 ha, pentru construcții de hale de dimensiuni mici și medii (1000-5000 mp), prin creșterea gradului de accesibilitate a zonei.

La nivel social, pe termen scurt beneficiile sunt:

 • îmbunătățirea confortului utilizatorului prin reducerea timpului de călătorie de la 5 minute la 3 minute,
 • reducerea numărului de accidente cu 10%,
 • creșterea siguranței circulației ca urmare a îmbunătățirii parametrilor geometrici ai străzii,
 • acces îmbunătățit la servicii sociale, de sănătate, de educație și de petrecere a timpului liber.

Pe termen lung, aceasta înseamnă creșterea calității vieții pentru un număr estimat de 18.400 locuitori ai viitoarei zone urbanizate, prin atingerea parametrilor privind calitatea mediului urban, accesibilitatea teritoriului și a serviciilor de transport, siguranța cetățenilor, calitatea aerului, eficiența economică a serviciilor de transport.

Beneficiile de mediu pe termen scurt sunt:

 • reducerea poluării prin eliminarea blocajelor de trafic,
 • creșterea vitezelor de circulație cu 15 km/h și reducerea timpului de călătorie de la 5 la 3 minute,
 • reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin creșterea numărului utilizatorilor de biciclete,
 • reducerea poluării cu particule de praf prin realizarea îmbrăcăminții asfaltice pe lungimea drumului reducerea nivelului de zgomot.

Pe termen lung, proiectul contribuie la îndeplinirea țintelor asumate de municipiul Brașov, inclusiv prin semnarea Convenției Primarilor în cadrul Forumului Orașelor Verzi 2021, respectiv reducerea cu 55% a emisiilor de dioxid de carbon până în 2030, iar până în 2050 atingerea neutralității climatice.

Proiectul va fi depus până luni, 8 noiembrie 2021, pentru accesarea Programului național de investiții ”Anghel Saligny”.

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat: