Ultima ședință ordinară din acest an la Consiliul Județean Brașov

Joi20 decembrie 2018ora 14:00, la sala 120 Consiliul Județean Brașov se va întruni în ultima ședință ordinară din acest an. Proiectul ordinii de zi îl aveți atașat sau îl puteți consulta accesând linkul:

 Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului – verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 28.11.2018.
2    Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului – verbal al ședinței de îndată a Consiliului Județean Brașov din data de 13.12.2018.
3    Proiect de hotărâre privind neexercitarea de către județul Brașov a dreptului de preemțiune pentru achiziționarea apartamentului nr.5 din imobilul monument istoric situat în municipiul Brașov, str. Nicolae Iorga nr.4.
4    Proiect de hotărâre privind neexercitarea de către județul Brașov a dreptului de preemțiune pentru achiziționarea apartamentului nr.6 din imobilul monument istoric situat în municipiul Brașov, str. Nicolae Iorga nr.4.
5    Proiect de hotărâre privind neexercitarea de către județul Brașov a dreptului de preemțiune pentru achiziționarea apartamentului nr.1B din imobilul monument istoric situat în municipiul Brașov, str. Poarta Schei nr.35.
6    Proiect de hotărâre privind neexercitarea de către județul Brașov a dreptului de preemțiune pentru achiziționarea imobilului monument istoric situat în municipiul Brașov, str. Crișan nr.5.
7    Proiect de hotărâre privind neexercitarea de către județul Brașov a dreptului de preemțiune pentru achiziționarea apartamentului nr.17 din imobilul monument istoric situat în municipiul Brașov, str. Piața Sfatului nr.1.
8    Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de concesiune încheiat între Județul Brașov și dr. Roșianu Carmen Nina, pentru Cabinetul medical stomatologic nr.12, situat în cadrul Policlinicii Stomatologice “Diaconu Coresi” cu sediul în municipiul Brașov, str. Diaconu Coresi.
9    Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de concesiune încheiat între Județul Brașov și dr. Constantinescu Constanța – Lucia, pentru cota de ½ din Cabinetul medical stomatologic nr.10, situat în cadrul Policlinicii Stomatologice “Diaconu Coresi” cu sediul în municipiul Brașov, str. Diaconu Coresi.
10    Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere încheiat între Județul Brașov și SC RX GROUP S.R.L., pentru Cabinetul medical stomatologic nr.5, situat în cadrul Policlinicii Stomatologice “Diaconu Coresi” cu sediul în municipiul Brașov, str. Diaconu Coresi.
11    Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat pentru implementarea proiectului “România crește cu tine – Educația timpurie, o investiție în viitor” între U.A.T. Județul Brașov, Instituția Prefectului Județul Brașov, Inspectoratul Școlar Județean Brașov, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Brașov, Direcția de Sănătate Publică Brașov, Centrul pentrul Educație și Dezvoltare Profesională Step by Step. 
12    Proiect de hotărâre privind aprobarea emiterii licenței de traseu și a caietului de sarcini pentru serviciul de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale operatorului de transport rutier SC Trubli Transbus Service SRL.
13    Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții, organigramei și Regulamentului de organizare și funcționare ale Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie ”Dr.I.A. Sbârcea” Braşov.
14    Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Braşov.
15    Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții și organigramei ale Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Braşov.
16    Proiect de hotărâre pentru validarea rezultatului examenului de ocupare a funcției de conducere vacante de șef de laborator din cadrul unităţii sanitare publice – Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Brașov
17    Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Braşov.
18    Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr.168/2018 a Consiliului Județean Brașov privind numirea reprezentanților Consiliului Județean Brașov (membri și membri supleanți) în Consiliile de administrație ale unităţilor sanitare publice al căror management a fost preluat de Consiliul Judeţean Braşov.
19    Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr.169/2018 a Consiliului Județean Brașov privind validarea Consiliilor de administrație ale unităţilor sanitare publice al căror management a fost preluat de Consiliul Judeţean Braşov.
20    Proiectul de hotărâre privind emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local al Unității Administrativ Teritoriale – Municipiul Făgăraș pentru anul 2019.
21    Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcţii al Muzeului de Etnografie Braşov.
22    Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcţii al Muzeului Judeţean de Istorie Braşov.
23    Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii fără plată a unor bunuri mobile, din patrimoniul Județului Brașov în patrimoniul Comunei Vama Buzăului.
24    Proiect de hotărâre privind stabilirea prețurilor medii ale produselor agricole pe baza cărora se evaluiază în lei, veniturile din arendă exprimate în natură, pentru anul 2019.
25    Diverse

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat: