Ultima ședință ordinară din 2019 la Consiliul Local Brașov. Ce se va discuta

În conformitate cu prevederile art. 133, alin. (1), art. 134, alin. (1), lit. a), art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, aducem la cunoştinţa locuitorilor Municipiului Braşov că şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Braşov va avea loc în ziua de 10 decembrie 2019, orele 14.00, în sala de şedinţe a Consiliului, cu următorul, PROIECT AL ORDINII DE ZI(click aici).

PROIECT AL ORDINII DE ZI : 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Braşov – decembrie 2019. Inițiator: Primarul Municipiului Brașov. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului Municipiului Brașov la data de 30.11.2019. Inițiator: Primarul Municipiului Brașov. 3. Proiect de hotărâre pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 543/30.08.2019 privind majorarea cu 400 % a impozitului pe clădiri începând cu anul 2020, pentru imobilul din Braşov, Str. Horia nr. 10, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită. Inițiator: Primarul Municipiului Brașov. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei cuprinzând solicitanții îndreptățiți să primească în anul 2020 o locuință socială. Inițiator: Primarul Municipiului Brașov. 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea asociaţiilor şi fundaţiilor care administrează unităţi de asistenţă socială îndreptăţite să primească subvenţie de la bugetul local în anul 2020. Inițiator: Primarul Municipiului Brașov. 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional la protocolul de colaborare dintre Direcţia de Asistență Socială Braşov şi Arhiepiscopia Ortodoxă Română Sibiu, aprobat prin H.C.L. nr. 307/2019. Inițiator: Primarul Municipiului Brașov. 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea standardului de cost pentru serviciile sociale furnizate în cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice, pentru anul 2020. Inițiator: Primarul Municipiului Brașov. 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere pentru persoanele vârstnice îngrijite în Căminul pentru Persoane Vârstnice, pentru anul 2020. Inițiator: Primarul Municipiului Brașov. 2 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Metodologiei de calcul a contribuţiei lunare de întreținere datorată pentru serviciile sociale acordate în cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice. Inițiator: Primarul Municipiului Brașov. 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea standardului de cost pentru serviciile sociale furnizate în cadrul Centrului de tip Respiro pentru Persoane Vârstnice, pentru anul 2020. Inițiator: Primarul Municipiului Brașov. 11. Proiect de hotărâre privind stabilirea contribuției zilnice de întreținere datorată pentru serviciile sociale acordate în cadrul Centrului de tip Respiro pentru Persoane Vârstnice, pentru anul 2020. Inițiator: Primarul Municipiului Brașov. 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea standardului de cost pentru serviciile sociale furnizate în cadrul Unității de Îngrijire la Domiciliu, pentru anul 2020. Inițiator: Primarul Municipiului Brașov. 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuţiei datorată de beneficiari și tipurile de servicii sociale furnizate în cadrul ,,Unității de Îngrijiri la Domiciliu pentru Persoane Vârstnice”, pentru anul 2020. Inițiator: Primarul Municipiului Brașov. 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea standardului de cost pentru serviciile sociale furnizate în cadrul Centrului de Zi de Asistență și Recuperare pentru Persoane Vârstnice, pentru anul 2020. Inițiator: Primarul Municipiului Brașov. 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției datorată de beneficiarii serviciilor sociale furnizate în cadrul Centrului de Zi de Asistență și Recuperare pentru Persoane Vârstnice. Inițiator: Primarul Municipiului Brașov. 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea standardului de cost pentru serviciile sociale furnizate în cadrul Centrului de Zi de socializare şi petrecere a timpului liber (tip Club) ,,Noua”, pentru anul 2020. Inițiator: Primarul Municipiului Brașov. 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției datorată de beneficiarii serviciilor sociale furnizate în cadrul Centrului de Zi de socializare și petrecere a timpului liber (tip Club) ,,Noua”. Inițiator: Primarul Municipiului Brașov. 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea standardului de cost pentru serviciile sociale furnizate în cadrul Centrului de Zi pentru copiii aflați în situații de risc Astra, pentru anul 2020. Inițiator: Primarul Municipiului Brașov. 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea standardului de cost pentru serviciile sociale furnizate în cadrul Centrului de Recuperare Neuromotorie de Tip Ambulatoriu Sf. Nicolae, pentru anul 2020. Inițiator: Primarul Municipiului Brașov. 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocaţiei zilnice de hrană pentru beneficiarii Centrului Servicii de Recuperare Neuromotorie de Tip Ambulator „Sfântul Nicolae”. Inițiator: Primarul Municipiului Brașov. 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea standardului de cost pentru serviciile sociale furnizate în Adăpostul de Noapte, pentru anul 2020. Inițiator: Primarul Municipiului Brașov. 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea standardului de cost pentru serviciile sociale furnizate în cadrul Centrului Rezidențial pentru Persoane fără Adăpost, pentru anul 2020. Inițiator: Primarul Municipiului Brașov. 3 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea standardului de cost pentru serviciile sociale furnizate în cadrul Centrului de Zi pentru Informare și Consiliere pentru Persoane fără Adăpost, pentru anul 2020. Inițiator: Primarul Municipiului Brașov. 24. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 37/2011 privind înființarea Poliției Locale Brașov. Inițiator: Primarul Municipiului Brașov. 25. Proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor la nivelul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Braşov pe anul 2020. Inițiator: Primarul Municipiului Brașov. 26. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Brașov. Inițiator: Primarul Municipiului Brașov. 27. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Serviciului Public de Administrare Creșe Brașov. Inițiator: Primarul Municipiului Brașov. 28. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 252/2018 privind aprobarea Actului constitutiv al Societăţii Rial S.R.L. Inițiator: Primarul Municipiului Brașov. 29. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului veniturilor proprii aferente Grădinii Zoologice Braşov pe anul 2020. Inițiator: Primarul Municipiului Brașov. 30. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii actului adițional nr. 3 la contractul de închiriere nr. 2/24.03.2017, cu S.C. STUPINIREZ S.R.L., acesta având calitatea de locator. Inițiator: Primarul Municipiului Brașov. 31. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei 2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 108/2013, republicată, privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Serviciului pentru Gestionarea Câinilor fără Stăpân Braşov. Inițiator: Primarul Municipiului Brașov. 32. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru Investiția “Extindere rețea termică în vederea branșării Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov – sediul Calea București”. Inițiator: Primarul Municipiului Brașov. 33. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 324 din data de 28 iulie 2017, privind aprobarea prețului local ce va fi facturat populației și consumatorilor noncasnici începând cu 01 iulie 2017, pentru energia termică livrată de Serviciul Public Local de Termoficare Brașov. Inițiator: Primarul Municipiului Brașov. 34. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului pentru numirile membrilor în Consiliul de Administraţie al Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A. Inițiator: Primarul Municipiului Brașov. 35. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a două autospeciale de intervenție cu apă și spumă de mică capacitate și gabarit redus către Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Brașov. Inițiator: Primarul Municipiului Brașov. 4 36. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării serviciilor de consultanță, asistență juridică, în vederea reprezentării în fața Federației Române de Handbal, Agenției Naționale Anti-Doping (WADA) și în justiție cu privire la presupusele încălcări ale regulamentelor instituțiilor menționate anterior, de către Clubul Sportiv Municipal Corona Braşov, instituție aflată în subordinea Consiliului Local al Municipiului Brașov. Inițiator: Primarul Municipiului Brașov. 37. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 749/2018 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul “Construire grădinițe zona Tractorul Coresi”, republicată. Inițiator: Primarul Municipiului Brașov. 38. Proiect de hotărâre pentru darea în administrarea Serviciului Public Local de Termoficare a rețelelor termice reabilitate prin proiectul ,,Reabilitarea reţelelor de transport şi distribuţie energie termică în zona rezidenţială Tractorul din Brașov. Inițiator: Primarul Municipiului Brașov. 39. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului privind executarea de lucrări pentru beneficiar Municipiul Brașov. Inițiator: Primarul Municipiului Brașov. 40. Proiect de hotărâre pentru aprobarea prelungirii Contractului de închiriere nr. 1851/2010 a unui număr de 15 locuri de parcare aferente Hotelului Coroana Brașovului, încheiat între Municipiul Braşov şi S.C. Comix Societate Cooperativ Meşteşugărească. Inițiator: Primarul Municipiului Brașov. 41. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici – Amenajări în vederea autorizării ISU în unitățile de învățământ – Grădinița cu program prelungit nr. 2. Inițiator: Primarul Municipiului Brașov. 42. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici – Amenajări în vederea autorizării ISU în unitățile de învățământ – Grădinița cu program prelungit nr. 29. Inițiator: Primarul Municipiului Brașov. 43. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnicoeconomici pentru proiectul ,,Modernizare Strada Cucului – Racordare la Șoseaua Cristianului și DN 73”. Inițiator: Primarul Municipiului Brașov. 44. Proiect de hotărâre privind aprobarea includerii în lista de investiții pentru anul 2020 şi a cheltuielilor necesare pentru proiectul “Dezvoltare zonă economică Braşov Nord – Centru de Afaceri Transfer Tehnologic şi Incubator de Afaceri” în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor şi indicatorilor proiectului şi în vederea asigurării funcţionalităţii acestuia. Inițiator: Primarul Municipiului Brașov. 45. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adiţional nr. 1 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de Transport Public Local de Călători Nr. 1/2018. Inițiator: Primarul Municipiului Brașov. 46. Proiect de hotărâre privind documentaţia de urbanism “P.U.D. – Construire imobil locuinţe colective, împrejmuire şi organizare de şantier, Braşov, str. De Mijloc nr. 50”, beneficiar Lucan Adrian. Inițiator: Primarul Municipiului Brașov. 47. Proiect de hotărâre privind documentaţia de urbanism “P.U.D. – Construire hotel – aparthotel şi împrejmuire teren”, în Braşov, Poiana Braşov, Drumul Sulinar – Zona Coliba Haiducilor”, 5 beneficiari Ţuluca Ion – Cornel, Ionaş Alexandru – Mihai şi Ionaş Diana – Geanina, Grigore Cristian – Adrian. Inițiator: Primarul Municipiului Brașov. 48. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenurilor înscrise în C.F. nr. 159863 Brașov, nr. cad. 159863; C.F. nr. 159926 Brașov, nr. cad. 159926; C.F. nr. 159707 Brașov, nr. cad. 159707; C.F. nr. 159411 Brașov, nr. cad. 159411; C.F. nr. 159779 Brașov, nr. cad. 159779. Inițiator: Primarul Municipiului Brașov. 49. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului înscris în C.F. nr. 161154 Brașov, nr. cad. 161154. Inițiator: Primarul Municipiului Brașov. 50. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului înscris în C.F. nr. 159919 Brașov, nr. cad. 159919. Inițiator: Primarul Municipiului Brașov. 51. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului înscris în C.F. nr. 159487 Brașov, nr. cad. 159487. Inițiator: Primarul Municipiului Brașov. 52. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului înscris în C.F. nr. 159477 Brașov, nr. cad. 159477. Inițiator: Primarul Municipiului Brașov. 53. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului înscris în C.F. nr. 157433 Brașov, nr. cad. 157433. Inițiator: Primarul Municipiului Brașov. 54. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului înscris în C.F. nr. 109945 Brașov, nr. cad. 109945, nr. top. 10213/3/7/1/3/2/2/2, 10213/3/7/1/3/2/3/2. Inițiator: Primarul Municipiului Brașov. 55. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a cotei de 36/224 din terenul înscris în C.F. nr. 103260 Brașov, nr. cad. 103260 și a cotei de 9/48 din terenul înscris în C.F. nr. 103261 Brașov, nr. cad. 103261, de la Spiridon Neculai-Lucian. Inițiator: Primarul Municipiului Brașov. 56. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a cotei de 20/224 din terenul înscris în C.F. nr. 103260 Brașov, nr. cad. 103260, de la Mocanu Marian-Robert și Mocanu Daniela-Alina. Inițiator: Primarul Municipiului Brașov. 57. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a cotei de 32.076/480.000 din terenul înscris în C.F. nr. 103259 Brașov, nr. cad. 103259, a cotei de 1/8 din terenul înscris în C.F. nr. 103260, nr. cad. 103260 și a cotei de 1/8 din terenul înscris în C.F. nr. 103261 Brașov, nr. cad. 103261, de la Chiriță Bogdan-Constantin și Chiriță ȘtefănicaNiculina. Inițiator: Primarul Municipiului Brașov. 58. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a cotei de 32.076/480.000 din terenul înscris în C.F. nr. 103259 Brașov, nr. cad. 103259 și a cotei de 1/8 din terenul înscris în C.F. nr. 103261 Brașov, nr. cad. 103261, de la Chiriță Ciprian și Chiriță Oana-Maria. Inițiator: Primarul Municipiului Brașov. 6 59. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a cotei de 9.635/480.000 din terenul înscris în C.F. nr. 103259 Brașov, nr. cad. 103259 și a cotei de 21/224 din terenul înscris în C.F. nr. 103260 Brașov, nr. cad. 103260, de la Bucuraș Dan-Alexandru și Bucuraș Florina-Cristina. Inițiator: Primarul Municipiului Brașov. 60. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a cotei de 111.962/960.000 din terenul înscris în CF nr. 103259 Brașov, nr.cad. 103259 și a cotei de 2/8 din terenul înscris în CF nr. 103261 Brașov, nr.cad. 103261, de la Constantin Fulvia. Inițiator: Primarul Municipiului Brașov. 61. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a cotei de 32.120/1.920.000 din terenul înscris în C.F. nr. 103259 Brașov, nr. cad. 103259 și a cotei de 4/56 din terenul înscris în C.F. nr. 103260 Brașov, nr. cad. 103260, de la Mocsel Ibolya. Inițiator: Primarul Municipiului Brașov. 62. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a cotei de 9.636/480.000 din terenul înscris în C.F. nr. 103259 Brașov, nr. cad. 103259 și a cotei de 19/224 din terenul înscris în C.F. nr. 103260 Brașov, nr. cad. 103260, de la Dobrin George și Dobrin Cristina-Veronica. Inițiator: Primarul Municipiului Brașov. 63. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului înscris în C.F. nr. 161172 Brașov, nr. cad. 161172. Inițiator: Primarul Municipiului Brașov. 64. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului înscris în C.F. nr. 161287 Brașov, nr. cad. 161287. Inițiator: Primarul Municipiului Brașov. 65. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului înscris în C.F. nr. 161539 Brașov, nr. cad. 161539 și a terenului înscris în C.F. nr. 161541 Brașov, nr. cad. 161541. Inițiator: Primarul Municipiului Brașov. 66. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. George Bariţiu nr. 4, ap. 9. Inițiator: Primarul Municipiului Brașov. 67. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Lungă nr. 17, ap. 4. Inițiator: Primarul Municipiului Brașov. 68. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită a unor bunuri aflate în proprietatea Municipiului Braşov, către Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov. Inițiator: Primarul Municipiului Brașov. 69. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii contractului de închiriere dintre Asociația Comunitatea Surorilor Franciscane “Sub Ocrotirea Sfintei Familii Mallersdorf”, Municipiul Braşov şi Liceul Vocațional de Muzică “Tudor Ciortea”, pentru imobilul unde aceasta îşi desfăşoară activitatea, situat în Braşov, str. Colonel Buzoianu nr. 1 – 3. Inițiator: Primarul Municipiului Brașov. 70. Proiect de hotărâre privind stabilirea cotelor părți din sumele încasate cu titlu de chirie de către S.C. RIAL S.R.L. Inițiator: Primarul Municipiului Brașov. 71. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de închiriere pentru contractele de închiriere locuinţe sociale situate în Braşov, str. Zizinului nr. 144. 7 Inițiator: Primarul Municipiului Brașov. 72. Proiect de hotărâre pentru revocarea dreptului de folosinţă gratuită către Direcţia Judeţeană pentru Cultură Braşov asupra unui spaţiu situat în Braşov, str. Mihail Kogălniceanu nr. 23, cam. 303. Inițiator: Primarul Municipiului Brașov. 73. Proiect de hotărâre pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 633/31.08.2009 privind aprobarea vânzării directe către Asociațiile de Proprietari a spațiilor cu altă destinație deținute în baza contractelor de închiriere încheiate cu S.C. RIAL S.R.L. Inițiator: Primarul Municipiului Brașov. 74. Proiect de hotărâre privind dezmembrare teren imobil situat în Braşov str. Bronzului nr. 5. Inițiator: Primarul Municipiului Brașov. 75. Proiect de hotărâre privind vânzarea directă a terenului aferent construcţiilor situat în Poiana Braşov, str. Vânătorului către Stâna Turistică S.R.L. Inițiator: Primarul Municipiului Brașov. 76. Proiect de hotărâre privind vânzarea directă a terenului aferent construcţiilor situate în Braşov str. Macului nr. 13 către Olteanu Dan Viciu şi Olteanu Liliana Consuela. Inițiator: Primarul Municipiului Brașov. 77. Proiect de hotărâre vânzarea directă a terenului aferent construcţiilor situate în Braşov, str. Iuliu Maniu nr. 64 către Ionescu Dobre şi Ionescu Stela Magdalena. Inițiator: Primarul Municipiului Brașov. 78. Proiect de hotărâre privind reglementarea situaţiei juridice a imobilului situat în Braşov, str. L.C. Babeş nr.13. Inițiator: Primarul Municipiului Brașov. 79. Proiect de hotărâre privind reglementarea situaţiei juridice a imobilului situat în Braşov, str. Verii nr. 8. Inițiator: Primarul Municipiului Brașov. 80. Proiect de hotărâre privind reglementarea situaţiei juridice a imobilului situat în Braşov, str. Banatului nr. 8. Inițiator: Primarul Municipiului Brașov. 81. Proiect de hotărâre privind reglementarea situației juridice a unor imobile situate în Braşov, str. Poarta Schei nr. 39 şi Hans Benkel nr. 2. Inițiator: Primarul Municipiului Brașov. 82. Proiect de hotărâre privind reglementarea situaţiei juridice a unor imobile situate în Braşov, Cartierul Stupini. Inițiator: Primarul Municipiului Brașov. 83. Proiect de hotărâre privind reglementarea situației juridice a imobilului situat în Braşov, str. Gării nr. 24 A. Inițiator: Primarul Municipiului Brașov. 84. Proiect de hotărâre privind înscrierea în proprietatea Municipiului Braşov a imobilului strada Vânătorului. Inițiator: Primarul Municipiului Brașov. 8 85. Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbului de imobile dintre Municipiul Brașov și Medeuropa Investitii S.R.L. Inițiator: Primarul Municipiului Brașov. 86. Proiect de hotărâre privind trecerea unor imobile – construcții situate în Brașov, str. 13 Decembrie nr. 133 din proprietatea S.C. RATBV S.A. în proprietatea publică a Municipiului Brașov. Inițiator: Primarul Municipiului Brașov. 87. Proiect de hotărâre privind aprobarea declanșării procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată pentru realizarea obiectivului de investiții de utilitate publică de interes local Modernizare străzi – strada Cucului. Inițiator: Primarul Municipiului Brașov. 88. Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 597/2019 privind alipirea a două imobile situate în Braşov, str. Apollo f.n. Inițiator: Primarul Municipiului Brașov. 89. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării serviciilor de consultanţă, asistenţă juridică şi reprezentare în justiţie în dosarul nr. 3970/62/2018 aflat pe rolul Tribunalului Braşov. Inițiator: Primarul Municipiului Brașov. 90. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării serviciilor de consultanţă, asistenţă juridică şi reprezentare în dosarul nr. 4469/62/2019 aflat pe rolul Tribunalului Braşov. Inițiator: Primarul Municipiului Brașov. 91. Informare privind aprobarea cererii de dare în plată formulată de S.C. Roman S.A. în vederea stingerii creanţelor fiscale prin această modalitate. 92. Informare privind actualizarea programului de transport.

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat: