Traseele de transport în comun din județ, disputate în instanță. Codreanu vs RATBV. Cine va câștiga?

Disputa pe traseele de transport in comun din judetul Brasov s-a mutat in instanta. SC TRANSBUS SA, administrata de Constantin Codreanu, a solicitat magistratilor emiterea unei ordonante presedintiale in disputa cu SC RATBV SA. Mai exact, se solicita instantei de judecata sa oblige parata RATBV, pana la solutionarea in fond a cauzei sa suspende desfasurarea de activitate de transport public de persoane pe traseele BRASOV – CRISTIAN, atribuit in mod direct, avand in vedere ”caracterul vadit nelegal al acesteia„ se arata in cerere.

Cum motiveaza Constantin Codreanu ?

”In fapt, subscrisa  TRANSBUS SA desfasor activitate de transport public de calatori de interes judetean prin curse regulate, in judetul Brasov.

Pentru a obtine acest drept, subscrisa am participat la sedinta de atribuire a traseelor din Programul de transport judetean 2014-2019, licitatie organizata de catre Consilul Judetean Brasov.

In urma participarii la aceasta licitatie, in baza prevederilor Legii 92/2007 privind serviciile de transport public local si ale Ordinului 353/2007 privind normele metodologice de aplicare a Legii nr. 92/2007 in forma in vigoare la acea data, subscrisei mi s-au atribuit mai multe trasee de interes judetean, eliberandu-mi-se in acest sens licente de traseu de catre Autoritatea Rutiera Romana.

Printre traseele de interes judetean atribuite subscrisei se numara si traseul judetean Brasov-Cristian-Rasnov (cod traseu 36), Brasov- Cristian – Vulcan (cod traseu 42), Brasov- Cristian – Rasnov – Zarnesti (cod traseu 34), Brasov- Cristian – Rasnov – Moieciu de Jos (cod traseu 35).

De asemenea, in urma atribuirii traseelor susmentionate,  in baza prevederilorart. 23 si 24 din Legea 92/2007 forma in vigoare la acea data, intre subscrisa Transbus  SA si Consiliul Judetean Brasov s-a incheiat Contractul dedelegare de gestiune a serviciului de transport public judetean de persoane  prin curse regulate pentru perioada 2014-30 iunie 2016.

Conform Contractului si a prevederilor art. 58 din Legea 92/2007subscrisa detin un drept de exclusivitate cu privire la traseele atribuite.

Mentionez si imprejurarea ca in vederea obtinerii traseelor sus mentionate in sedinta de atribuire desfasurata de Consiliul Judetean Brasov in anul 2013, subscrisa am realizat importante investitii financiare constand in innoirea si imbunatatirea gradului de confort al mijloacelor de transport care se regasesc in parcul auto SC Transbus SA.

In acest context, am observat cu surprindere ca, incepand cu luna ianuarie 2019, mijloacele de transport ale subscrisei sunt concurate in mod nelegal si neloial de catre mijloace de transport ale RATBV SA pe traseul Brasov – Cristian, afectand iremediabil activitatea subscrisei, sens in care am formulat prezenta cerere.

  1. Sunt intrunite conditiile de emitere a unei ordonante presedintiale in prezenta cauza :

Apreciem ca sunt intrunite conditiile privitoare la temeinicia si legalitatea actiunii si cu privire la conditiile ordonantei presedintiale.

In drept, ne intemeiem prezenta cerere de emitere a unei ordonante presedintiala pe  prevederile art. 997 C.proc.civ., conform carora:

“(1)Instanţa de judecată, stabilind că în favoarea reclamantului există aparenţa de drept, va putea să ordone măsuri provizorii în cazuri grabnice, pentru păstrarea unui drept care s-ar păgubi prin întârziere, pentru prevenirea unei pagube iminente şi care nu s-ar putea repara, precum şi pentru înlăturarea piedicilor ce s-ar ivi cu prilejul unei executări.

(2)Ordonanţa este provizorie şi executorie. Dacă hotărârea nu cuprinde nicio menţiune privind durata sa şi nu s-au modificat împrejurările de fapt avute în vedere, măsurile dispuse vor produce efecte până la soluţionarea litigiului asupra fondului.

(3)La cererea reclamantului, instanţa va putea hotărî ca executarea să se facă fără somaţie sau fără trecerea unui termen.

(4)Ordonanţa va putea fi dată chiar şi atunci când este în curs judecata asupra fondului.

(5)Pe cale de ordonanţă preşedinţială nu pot fi dispuse măsuri care să rezolve litigiul în fond şi nici măsuri a căror executare nu ar mai face posibilă restabilirea situaţiei de fapt.”

Rezulta din aceste dispozitii ca cererea de emitere a unei ordonante presedintiale poate fi admisa daca sunt intrunite cumulativ urmatoarele conditii: (1) existenta unei aparente de drept in favoarea reclamantului; (2) caracterul urgent al masurii solicitate, raportat la necesitatea pastrarii unui drept care s-ar pagubi prin intarziere, pentru prevenirea unei pagube iminente si care nu s-ar putea repara sau pentru inlaturarea piedicilor ce s-ar ivi cu prilejul unei executari; (3) caracterul vremelnic al masurii si (4) caracterul provizoriu al masurii.

Apreciem ca toate aceste conditii sunt indeplinite in prezenta cauza, si va rugam sa aveti in vedere urmatoarele argumente in acest sens:

  1. Solicitam instantei sa aiba in vedere urmatoarele motive in dovedirea aparentei de drept:

Cu privire la temeiul juridic, invederam instantei de judecata ca transportul public de persoane prin curse regulate este reglementat de Legea 92/2007 privind serviciile de transport public local si ale Ordinului 353/2007 privind normele metodologice de aplicare a Legii nr. 92/2007.

In baza acestor prevederi legale, in forma existenta la data atribuirii, respectiv art. 15 si urm din Ordinul 353/2007, Consiliul Judetean Brasov  a intocmit un Program de transport cu trasee de interes judetean, trasee atribuite in cadrul unei licitatii catre operatori de transport interesati.

In baza hotararii de atribuire a Consiliul Judetean, ARR Brasov a emis licente de traseu pentru traseele de interes judetean cuprinse in Programul de transport.

Astfel, conform art. 15 din Ordinul 353/2007, « Agentiile teritoriale ale Autoritatii Rutiere Romane, denumite in continuare ARR, elibereaza pentru traseele cuprinse in programele judetene de transport public local de persoane prin curse regulate licente de traseu insotite de caietul de sarcini, pe baza hotararii de atribuire emise de Consiliul Judetean »

Odata obtinute licentele de traseu, in baza art. 21 si urm. din Legea 92/2007, intre subscrisa si Consiliul Judetean Brasov s-a incheiat Contractul de delegare de gestiune nr. 7635/07.07.2014, contract in baza caruia, conform prevederilor legale sus mentionate, mi se delega gestiunea serviciului de transport public de persoane, prin curse regulate, pe traseele atribuite in urma licitatiei, trasee enumerate in Contractul de delegare a gestiunii si in anexele acestuia.

Potrivit art. 23 din Legea 92/2007 « gestiunea delegata este forma de atribuire prin concesionare a serviciului de transport local prin care autoritatile locale transfera unuia sau mai multor operatori de transport sau transportatori autorizati cu capital public, privat sau mixt, sarcinile si responsabilitatile proprii cu privire la prestarea propriu-zisa a serviciului, precum si la exploatarea, intretinerea, reabilitarea si modernizarea bunurilor proprietate publicaaferente sistemului de transport public local, in baza unui contract de delegare a gestiunii »

Pe de alta parte, conform art. 58 din Ordinul 353/2007, « pe durata contractului de dare in administrare sau de delegare de gestiunii, operatorul de transport rutier are exclusivitate pe traseele atribuite »

Mentionam faptul ca la data de 31 decembrie 2018 Legea 92/2007 a fost modificata substantial iar Ordinul 353/2007 a fost abrogat, dar aceasta imprejurare nu incumba asupra situatiei juridice a subscrisei cu privire la desfasurarea activitatii de transport, obligatiile si drepturile subscrisei raportandu-se la legislatia in vigoare la data obtinerii licentelor si incheierii Contractului de delegare de gestiune.

In acest context, am constatat ca incepand cu luna ianuarie 2019 activitatea noastra de trasport este concurata de catre mijloace de transport ale RATBV SA care desfasoara activitate de transport pe traseul Brasov-Cristian, traseu care se suprapune peste traseul subscrisei Brasov-Cristian-Rasnov (cod traseu 36), Brasov- Cristian – Vulcan (cod traseu 42), Brasov- Cristian – Rasnov – Zarnesti (cod traseu 34), Brasov- Cristian – Rasnov – Moieciu de Jos (cod traseu 35).

Prin activitatea desfasurata de RATBV SA se incalca in mod flagrant prevederile legale anterior mentionate si dreptul nostru de exclusivitate pe traseele adjudecate la atribuirea din anul 2013, exclusivitate prevazuta de catre art. 58 din Legea 92/2007 in forma existenta la data licitarii si incheierii contractului de delegare a gestiunii.

aceste conditii, consideram ca RATBV SA desfasoara activitate de transport pe ruta Brasov –Cristian in mod nelegal, fara a detine licente de traseu eliberate de catre ARR Brasov, avand in vedere ca in mod evident trasele  Brasov-Cristian-Rasnov (cod traseu 36), Brasov- Cristian – Vulcan (cod traseu 42), Brasov- Cristian – Rasnov – Zarnesti (cod traseu 34), Brasov- Cristian – Rasnov – Moieciu de Jos (cod traseu 35) nu sunt de interes local, fiind depasite limitele teritoriale ale mun. Brasov.

***

  1. Solicitam instantei sa constate ca sunt indeplinite conditiile privitoare la caracterul urgent al masurilor solicitate

Arat faptul ca desi subscrisadetin un drept exclusiv de exploatare a traseulor Brasov-Cristian-Rasnov (cod traseu 36), Brasov- Cristian – Vulcan (cod traseu 42), Brasov- Cristian – Rasnov – Zarnesti (cod traseu 34), Brasov- Cristian – Rasnov – Moieciu de Jos (cod traseu 35), realizand investii in mijloace de transport pentru asigurarea transportului fluxului de calatori intre aceste localitati la conditiile impuse prin criteriile de selectie a ofertelor cu ocazia atribuirii traseelor, sunt nevoita sa suport concurenta nelegala si neloiala a altui transportator.

Prin desfasurarea unor curse paralele cu cele ale subscrisei, in mod logic, este diminuat fluxul de calatori transportat de subscrisa pe acest traseu, fapt care genereaza si este de natura sa atraga importante prejudicii materiale subscrisei.

In contextul in care subscrisa detine un drept de exclusivitate in desfasurarea de transport intre localitatile Brosov-Cristian si Rasnov, drept prevazut de art. 58 din Legea 92/2007 in forma existenta la data atribuirii traseelor si mi-am asumat obligatiile impuse de Consiliul Judetean prin Contractul de delegare anterior mentionat, avand in vedere si imprejurarea delegarii gestiunii pe acest traseu, adica concesionarea dreptului de a desfasura activitate de transport intre aceste localitati, consider ca este evident prejudiciul inregistrat zilnic de catre subscrisa ca urmare a concurentei nelegale desfasurate de catre RATBV SA.

Acestea sunt tot atatea motive care justifica caracterul urgent al masurilor solicitate instantei, respectiv suspendarea desfasurarii de activitate de transport de catre RATVB, pe traseul Brasov –Cristian, evident prejudiciabila pentru subscrisa, pana la pronuntarea unei solutii pe fondul cauzei.

 

  1. Solicitam instantei sa constate ca sunt indeplinite conditiile privitoare la caracterul vremelnic al masurilor solicitate

Avand in vedere ca masurile pe care le solicitam presupun obligarea paratei la suspendarea desfasurarii activitatii de transport pana la pronuntarea instantei de judecata asupra fondului litigiului dedus judecatii, urmand ca in cazul respingerii cererii parata sa-si reia activitatea, apreciem ca acestea sunt caracterizate si de vremelnicie, avand caracter temporar.

.

  1. Solicitam instantei sa constate ca sunt indeplinite conditiile privitoare la caracterul provizoriu al masurilor solicitate, pana la solutionarea definitiva a dosarului de fond

Avand in vedere ca solicitam instantei sa dispuna admiterea cererii subscrisei doar pana la solutionarea dosarului de fond, apreciem ca este dovedit caracterul provizoriu al masurilor solicitate.

 

In drept, art. 997 si urm. C.proc.civ., art. 194 si urm. Cod proc civ, Legea nr. 92/2007, Ordinul MTI nr. 353/2007 ;

In dovedire, inscrisuri, si orice ale probe concludente”, solicita Constantin Codreanu, administratorul SC TRANSBUS SA.

Ramane de vazut ce va decide instanta.

 

One thought on “Traseele de transport în comun din județ, disputate în instanță. Codreanu vs RATBV. Cine va câștiga?

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat: