Tragere la sorți pentru desemnarea președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) anunță că la data de 6 iunie 2017 va avea loc tragerea la sorți computerizată prin care instituția noastră va desemna președinții birourilor electorale ale secțiilor de votare constituite pentru alegerile parțiale care vor avea loc pe 11 iunie 2017 și locțiitorii acestora.

Potrivit legislației electorale în vigoare, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare şi locţiitorul acestuia sunt desemnaţi de către Autoritatea Electorală Permanentă, în ședință publică, anunţată cu cel puțin 24 de ore înainte, prin tragere la sorţi computerizată, organizată la nivel judeţean sau al municipiului Bucureşti, cel mai târziu cu 5 zile înaintea datei alegerilor, pe funcții, dintre persoanele înscrise în corpul experţilor electorali, cu domiciliul sau reşedinţa în judeţul respectiv, pe baza criteriului apropierii domiciliului sau reşedinţei de sediul secţiei de votare, precum şi pe baza criteriului studiilor absolvite.

Precizăm că tragerea la sorți computerizată va avea loc în prezența preşedinţilor birourilor electorale de circumscripţie, iar rezultatele acesteia vor fi aduse la cunoştinţă publică prin afişare pe site-ul Autorităţii Electorale Permanente, respectiv la sediile birourilor electorale de circumscripţie şi pe site-urile acestora.

În Anexa 1 se regăsește programarea ședințelor publice pentru tragerea la sorți a președinților birourilor electorale și a locțiitorilor acestora.

De asemenea, AEP aduce la cunoștință publică numărul alegătorilor arondați, la data de 31 mai 2017, secțiilor de votare organizate pentru alegerile parțiale care vor avea loc pe 11 iunie 2017, cu evidențierea numărului celor care dețin cărți de identitate.

Anexa 2 cuprinde numărul de alegători arondați fiecărei secții de votare constituite pentru alegerile parțiale, precum și numărul de alegători, pe fiecare dintre aceste secții de votare, care sunt posesori de carte de identitate (CI).

 

Direcția comunicare și relații externe

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat: