Tarifele la energia termică și transferul unor locuințe și spații de la Rial la Primărie, pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local

În conformitate cu prevederile art. 39, alin. 1, 3, 5 şi 6 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, aducem la cunoştinţa locuitorilor Municipiului Braşov că  şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Braşov va avea loc în ziua de 9  februarie  2018, orele 12,00, în sala de şedinţe a Consiliului, cu următorul,

PROIECT  AL  ORDINII  DE  ZI :

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Municipiului Braşov, pe anul 2018.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al S.C. RIAL S.R.L. Braşov, pentru anul 2018.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al S.C. RAT BV S.A., pentru anul 2018.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A. Braşov, pentru anul 2018.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al S.C. Tetkron S.R.L., pentru anul 2018.

 

 1. Proiect de hotărâre privind instituirea taxei speciale pentru promovarea turistică a Municipiului Braşov, pentru anul 2018.

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 93/2013, republicată, privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Direcţiei Fiscale Braşov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A. Braşov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea preţului pentru producerea energiei termice (exclusiv preţul energiei termice produse în cogenerare) şi respectiv tarifele pentru activităţile de transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice, pe bază de gaze naturale, de către Serviciul Public Local de Termoficare Braşov în Municipiul Braşov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi realizării obiectivului de investiţie: „Construire Creşă în Braşov, str. Apollo, f.n.”

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 203/2013, republicată, prin care s-a aprobat Organigrama şi Statul de funcţii ale Operei Braşov.
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Filarmonicii Braşov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind acordarea subvenţiei către asociaţiile şi fundaţiile care desfăşoară activităţi de asistenţă socială, în anul 2018.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiune privind serviciile sociale la nivelul Municipiului Braşov, pe anul 2018.

 

 1. Proiect de hotărâre privind acordarea pentru anul şcolar 2018 – 2019 a pachetului cu rechizite şcolare ,,Primul ghiozdan”.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului pentru numirile finale ale Consiliului de Administraţie al Societăţii Comerciale Tetkron S.R.L.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea normelor pentru asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcţii de locuinţe în Municipiul Braşov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei „P.U.D. – Construire casă, împrejmuire teren şi garaj, str. Fagurului nr. 12 G, Braşov”.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei „P.U.D. – Construire locuinţă, împrejmuire teren şi garaj, str. Fânului f.n., Braşov”.

 

 1. Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donaţie autentificată sub 1082/2017 şi trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului donat de Muntean Ilie şi Muntean Ana.

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 241/2005, având ca obiect diminuarea capitalului social al S.C. RIAL S.R.L. şi transferul cu titlu gratuit în proprietatea privată a Municipiului Braşov, a unor locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie.

 

 1. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Constantin Brâncoveanu nr. 35, deţinut de Lakatos Mihai.

 

 1. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Postăvarului nr. 37, deţinut de Zacker Arnold Mihail.

 

 1. Proiect de hotărâre privind dezlipirea imobilului situat în Braşov, str. Calea Poienii f.n.

 

 1. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Braşov, a imobilului situat în Braşov, str. Lânii f.n.

 

 1. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică a păşunilor proprietatea Municipiului Braşov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 572 din 27.10.2017, privind declanşarea procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică privind imobilul situat în Braşov, str. Zizinului nr. 115 – 119.

 

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat: