Targul de Craciun se deschide la 1 Decembrie

In urma criticilor venite din partea consilierilor locali cu privire la data deschiderii Targului de Craciun, municipalitatea a decis sa ia startul sarbatorilor mult mai devreme.  Brasovenii vor si lumini festive prin tot orasul, la fel ca in marile municipii din tara, dar, ramane de vazut daca Scripcaru se va lasa convins sau va monta un brad si cateva luminite doar in Centrul Vechi, ca in fiecare an.

 

Cate casute vor putea fi inchiriate de catre comercianti in acest an?  

Primăria Municipiului Braşov organizează în perioada 1 decembrie 2018 – 13 ianuarie 2019 Târgul de Craciun în Piața Sfatului.

 

1.2. Pentru organizarea Târgului de Craciun se vor putea închiria 39 căsuțe tip Kronstadt  din care :

-15 căsuțe pentru produse de artizanat, decorațiuni specifice sărbătorilor de iarnă, produse hand made ;

– 20 căsuțe produse alimentare;

– 4 căsuțe pentru băuturi calde (ceai, cafea, vin/țuică fiartă).

 

1.3 Agenţii economici sunt obligaţi să se încadreze în orarul de funcţionare: 10.00 – 23.00 (căsutele trebuie să fie deschise între orele 15.00-22.00) şi cel de aprovizionare 7.00 – 10.00.

 

1.4 Agenţii economici vor comercializa doar produsele prezentate la procedura de selectie și menționate în abonamentul emis de Serviciul Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial .

 

1.5 Fiecare agent economic se obligă să asigure pentru personalul de servire,  echipament adecvat sărbătorilor de iarnă, ( bonete tip Moş Crăciun, etc.).

 

1.6 Agenţii economici au obligaţia de a folosi numai căsuţele închiriate de la Regia Autonomă a Pădurilor Kronstadt  pe care le preiau/ predau în baza unui proces verbal.

 

1.7 Fiecare agent economic va respecta normele P.S.I. în vigoare şi va suporta consecinţele nerespectării acestora.

 

1.8 Fiecare agent economic va respecta toate normele în vigoare pentru activitati comerciale, va suporta consecinţele nerespectării acestora și va deține toate avizele/acordurile necesare desfășurării activității.

 

1.9 Fiecare agent economic care foloseşte echipamente electrice pentru încălzirea căsuţei, va anunţa la emiterea abonamentului tipul de echipamente electrice utilizate, a căror putere nu va depăşi 5kw, și tipul de alimentare cu energie electrică (monofazat, trifazat).

 

1.10 Data deschiderii Târgului de Crăciun anunţată de Primăria Municipiului Braşov

va trebui respectată de comercianţi. Toate căsuţele vor fi deschise şi aprovizionate corespunzător la ora şi în ziua deschiderii oficiale a Târgului, respectiv în data de 1 decembrie 2018 de la ora 10.00.

 

1.11 Afişarea preţurilor produselor se va face în mod obligatoriu lizibil, în limba română şi în moneda naţională la loc vizibil.

  1. ETAPA I-DEPUNEREA DOSARELOR

   Dosarele se vor depune în perioada 31.10- 06.11.2018, la Primăria Municipiului Brașov, b-dul Eroilor nr.8 – Centrul de Informare pentru Cetățeni – masa 4 sau 5.

Dosarul pentru participarea la Târgul de Crăciun va cuprinde următoarele documente:

– cerere tip ocupare domeniu public;

– certificat de neurmărire fiscală eliberat de Direcția Fiscală Brașov, aflat în  termen de valabilitate, fără datorii la bugetul local;

– copie după Codul Unic de Înregistrare ( CUI ) al agentului economic, Statut,

act constitutiv, respectiv dovada înscrierii în Registrul fundațiilor și  asociațiilor-pentru ONG;

– copie după actul de identitate al reprezentantului legal;

– certificat de constatator emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului;

– descrierea detaliată a produselor;

– simulare foto a produselor comercializate;

– simulare foto a modului de amenajare interioară a căsuței.

 

 * În vederea stabilirii punctajului prezăzut la etapa 3 ofertanții vor face  dovada participării la evenimente similare organizate în Piața Sfatului și vor prezenta detaliat activitățile pe care le vor organiza în cadrul târgului.

 Comisia constituită conform Dispoziției de Primar verifică existența înscrisurilor solicitate. Dosarele care nu conțin documentele solicitate vor fi respinse.

 Comisia va publica pe site-ul Primăriei www.brasovcity.ro și la avizierul instituției, lista dosarelor care trec în etapa II de evaluare până la data de 09.11.2018.

 

  1. ETAPA II- STABILIREA PUNCTAJELOR PENTRU DOSARELE DECLARATE ELIGIBILE

 

Punctajele vor fi acordate după cum urmează:

3.1 Dovada sediului social sau punct de lucru

– sediul social sau punct de lucru în Brașov- 10 puncte;

– sediul social sau punct de lucru în județul Brașov -5 puncte ;

– sediul social în alte județe-0 puncte ;

Ponderea criteriului va fi de 40%.

 

3.2 Dacă produsele vândute sunt produse proprii sau achiziționate în vederea desfacerii :

– pentru producători/meșteri populari-10 puncte;

– pentru comercianți care achiziționează produsele în scop de revânzare – 0 puncte

 

Ponderea criteriului este de 30%

 

3.3 Pentru originalitate în decorarea interioară a căsuței, vestimentației personalului de servire și desfășurarea activităților specifice sărbătorilor de iarnă:

-pentru originalitatea decorării interioare a căsuței și a vestimentației personalului de servire – 10 puncte;

– pentru originalitatea desfășurării activităților specifice sărbătorilor- 20 puncte.

 

Ponderea criteriului este de 30%.

 

În caz de egalitate la puncte, participarea la un eveniment similar în Piața Sfatului poate constitui metoda de departajare.

 

  În data de 16.11.2018, comisia va publica pe site-ul Primăriei www.brasovcity.ro și la avizierul instituției lista dosarelor declarate admise.

  Contestațiile se vor depune în data de 19.11.2018 la Primăria Municipiului Brașov, b-dul Eroilor nr.8 – Centrul de Informare pentru Cetățeni – masa 4 sau 5, iar în data de  21.11.2018, comisia va publica pe site-ul Primăriei www.brasovcity.ro și la avizierul instituției, rezultatul în urma analizării acestora.

 

 În data de 22.11.2018 ora 10.00, se vor repartiza căsuțele din Piața Sfatului în funcție de punctajul obținut în urma analizării dosarelor.

 

    

Condiţii generale:

se va respecta suprafaţa înscrisă în abonamentul de ocupare domeniu public;

-se vor comercializa strict produsele pentru care a fost eliberat abonamentul;

-se va respecta orarul de funcţionare cuprins între orele 10.00 – 23.00;

-se interzice depozitarea oricăror mărfuri sau ambalaje în afara căsuţei;

-se interzice subînchirierea căsuţei;

-se interzice prepararea produselor ce necesită grătare, plite electrice, preparare la  proţap, etc;

-titularul abonamentului are obligaţia să doteze căsuţa cu stingător de incendiu.

    – agenții economici au obligaţia de a-şi încheia contract de prestări servicii publice          de salubrizare pentru colectarea, transportul şi depozitarea deşeurilor menajere, cu            operatorul serviciilor de salubrizare locală, pentru toată perioada Târgului de      Crăciun ;

Nerespectarea acestor prevederi atrage după sine anularea abonamentului şi evacuarea din locaţie iar căsuţa va fi atribuită următorului agent economic ce a avut punctajul cel mai mare.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat: