Studiu în industrie: Criza de pe piața forței de muncă determină firmele să investească în digitalizare

Două treimi dintre companiile românești sunt decise să investească
semnificativ în digitalizare, în următorii trei ani, în condițiile în
care 80% se confruntă, printre altele, cu problema resursei umane
calificate. 79% vizează investiții în producție, 50% în control și 46%
în planificare, arată rezultatele unui studiu realizat în rândul a peste
300 de companii din industria românească.
Problema lipsei resurselor umane afectează întreaga piață a muncii din
România, iar companiile din industrie se îndreaptă tot mai mult spre
tehnologie, automatizare și digitalizarea proceselor, arată concluziile
studiului de percepție ,,Digitalizarea în companiile industriale din
România’’, realizat de Cult Market Research, la comanda Academia
Industrială.
Potrivit studiului, majoritatea companiilor (74%) consideră că
digitalizarea, reprezentată de noile tehnologii, robotizare,  servicii
cloud, sisteme inteligente și Big data, reprezintă principalul factor ce
poate contribui la creșterea eficienței activității desfășurate. Pe
lângă digitalizare,modernizarea și formarea forței de muncă reprezintă,
de asemenea, aspecte ce pot crește eficiența companiilor, în opinia a
61% dintre companii.
49% mizează pe digitalizare pentru reorganizarea proceselor, 25% pentru
îmbunătățirea condițiilor de muncă, iar 15% prin mecanizare.
Pentru aproximativ două treimi dintre companiile din industrie,
digitalizarea este o prioritate recentă, ce a început să se contureze în
ultimii 3 ani.
  În prim-plan se află companiile mari, cu peste 1000 de angajați și
bugete semnificative, interesate să investească în digitalizarea
producției (79%), controlul activității (50%) și planificare (46%). 28%
dintre respondenți mizează pe digitalizare pentru procesele generale de
operare, iar 26% pentru sprijinul decizional.
,,A patra revoluție industrială, denumită generic Industria 4.0, este
încă la început de drum în România. Deși aflate în etape incipiente ale
implementării digitalizării, companiile din industrie privesc
digitalizarea drept principala modalitate prin care pot crește eficiența
companiei. Totuși, companiile nu profită la capacități maxime de noile
tehnologii’’, arată concluziile studiului.
Motivele țin, în primul rând, de condiții financiare și de
infrastructură insuficiente – doar o treime dintre companiile din
industrie dețin bugetele și infrastructura necesare pentru a-și
digitaliza activitatea. Dincolo de restricțiile bugetare și de
infrastructură, firmele se confruntă cu lipsa oamenilor instruiți în
domeniu.
TEHNOLOGIA VA FACE DIFERENȚA ÎN VIITOR
Prima revoluție industrială a fost reprezentată de mecanizare, de
puterea apei și a aburului. A urmat a doua revoluție, caracterizată de
producția de masă, de liniile de asamblare și de electricitate. Cea de-a
treia revoluție industrială a fost reprezentată de automatizare și
utilizarea computerelor.
În prezent, economia globală se află într-o nouă etapă, Industria 4.0, a
patra revoluție industrială, caracterizată de informatizarea proceselor
industriale, care conduce la crearea unei fuziuni între lumea fizică și
cea digitală. Industria 4.0 presupune, în esență, un transfer parțial al
autonomiei decizionale sistemelor cibernetice. În prezent, Industria 4.0
își centrează eforturile către inovare și crearea de noi modele de
business.
Iar oamenii de afaceri români par să fi înțeles că, într-o economie
globală, competitivitatea și performanța vor fi conditionate de modul în
care vor implementa noile tehnologii. În prezent, una din patru companii
investește în digitalizare în mod continuu, iar 3 din 10 companii au
realizat un plan de investiții pentru digitalizare.
Studiul arată, astfel, că cele mai multe companii din industrie și-au
declarat intenția de a realiza investiții în digitalizare în viitor,
chiar dacă nu și-au făcut încă niciun plan concret. Proporția
companiilor care doresc investiția în următorii 3 ani ajunge la 97%.
În prim-plan se află industria IT, care investește în cea mai mare
măsură în mod continuu în digitalizare.
Spre comparație, industria textilă se confruntă mai mult cu lipsa muncii
calificate în activități ce presupun abilități digitale și cu
dificultăți de finanțare, comparativ cu celelalte ramuri industriale. Pe
de altă parte, industria echipamentelor electrice și electronice deține
în cea mai mare măsură resursele financiare pentru a realiza
digitalizarea(raportat la nevoile proprii,conform unei evaluări
proprii),
,,Tehnologiile implementate în prezent sunt eficiente, dar Industria 4.0
aduce inovații ce imprimă un ritm alert de schimbare de la zi la zi, pe
care industria românească trebuie să îl urmeze pentru a se menține în
competiție. În prezent, procesele de planificare, producție și control
sunt cele mai prioritizate domenii pentru implementarea digitalizării.
Acest aspect este unul firesc întrucât companiile au început și continuă
digitalizarea pentru a-și crește eficiența, a avea un control mai bun
asupra activității și a reduce timpii de lucru’’, arată concluziile
studiului.
ROBOTIZAREA ȘI BIG DATA, ÎN PRIM-PLAN
Potrivit rezultatelor studiului, companiile din industria românească
implementează în prezent doar parțial tehnologiile industriei 4.0.
Situația este una bună privind optimizarea proceselor,colectarea și
analiza datelor, automatizarea, conectarea la rețea și internetul, fiind
noțiuni prezente în peste 50% dintre companii.
Totuși, există loc de îmbunătățire în ceea ce privește alte aspecte
esențiale precum robotizarea, serviciile cloud, competențele
digitale,sistemele inteligente și bigdata.
,,Companiile românești din industrie sunt conștiente de impactul benefic
al digitalizării asupra activitățiilor. Totuși, în prezent,
implementarea digitalizării în industria românească se produceîntr-un
ritm lent. Lipsa resurselor necesare (umane, financiare, de timp etc.)
este menționată de către reprezentanții companiilor din industrie.
Astfel, neavând toate resursele necesare pentru a implementa
digitalizarea, companiile din industrie sunt nevoite să realizeze o
selecție a priorităților’’, arată concluziile studiului.
Doar 42% dintre reprezentanții companiilor au indicat estimări ale
investițiilor în proiecte specific de digitalizare. Celelalte companii
fie nu au astfel de proiecte, fie bugetele nu pot fi estimate, alocările
bugetare fiind făcute după alte criterii.
77% dintre companii sunt focusate, astfel, pe optimizarea proceselor,
75% pe colectarea și analiza datelor, 72% au menționat automatizarea
proceselor, iar 69% – conectarea dispozitivelor la rețea
,,Digitalizarea se referă cel mai mult la colectarea și analiza
datelor,îmbunătățirea proceselor, securitatea informatică și
transparența și controlul operațiunilor. Încazul companiilor din
industrii ,digitalizarea se referă mai puțin la înlocuirea resursei
umane prin mecanizare, controlul la distanță a proceselor și extinderea
sistemelor electronice ale companiei’’, arată concluziile studiului.
Studiul de percepție ,, Digitalizarea în companiile industriale din
România’’ a fost realizat de Cult Market Research, la comanda Academia
Industrială, în perioada octombrie 2018 –martie 2019 prin metoda PAPI
(chestionar pe suport hârtie, realizat față în față) și CAWI (chestionar
online).
La cercetare au răspuns 300 de reprezentanți ai companiilor din diferite
ramuri industriale, de la fabricarea de mașini și utilaje, fabricarea
autovehiculelor, industria prelucrării lemnului, industria alimentară,
industria textilă, industria metalurgică, la industria IT, fabricarea
maselor plastice etc.

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat: